Biopotraviny: Od paragrafu až na talíř

4

Produkční zemědělství bez používání anorganických hnojiv a pesticidů bylo pro většinu zemědělců ještě nedávno nepředstavitelné. Za posledních dvacet let však ekologické zemědělství dokazuje, že tato cesta existuje. Navíc, výroba biopotravin podléhá přísným kontrolám a musí splňovat náročné podmínky dané národní a evropskou legislativou. Přesto řada spotřebitelů stále na bio nahlíží jako na marketinkovou nálepku, která má z jejich kapsy vytáhnout jen více peněz. Jenomže jaká je pravda?

Odpověď přináší cyklus informačních akcí pro ekologické zemědělce, producenty, obchodníky a spotřebitele, který pořádá Potravinářská komora České republiky. Na semináři nazvaném Zvýšení produkce a rozvoj českého trhu s biopotravinami v novém programovacím období Evropské unie 2014–2020, který se koná v Jihlavě v úterý 10. února 2015 v hotelu Gustav Mahler (Jihlava, Křížová 4) od 8 do 17 hodin, nabídnou posluchačům fundovaný vhled do problematiky specialisté na slovo vzatí.

Ředitel Potravinářské komory ČR pro zahraniční vztahy a Společnou zemědělskou politiku EU Tomáš Kreutzer společně se zástupci Ministerstva zemědělství prozradí, co nového se na ekologické zemědělce chystá i jak vypadá nový návrh evropských pravidel pro ekologickou produkci. Bioproducenty a ekozemědělce bude jistě zajímat, zda dojde ke zpřísnění podmínek, jakým je například zrušení výjimek na užívání konvenčních osiv, které může zásadně zasáhnout rozvoj ekologického zemědělství v České republice.

Přísné a ještě přísnější

O výrazném zpřísnění plošných kontrol ekologické produkce, které proběhlo v loňském roce, se dozvíte od Milana Berky z KEZ o.p.s., ředitele jedné z našich největších kontrolních organizací. Na konkrétních příkladech vám vysvětlí fungující systém dohledatelnosti, nové limity pro výskyt reziduí nepovolených látek a způsoby vzájemného předávání informací o výsledcích kontrol.
Ředitel odboru potravinářské výroby a legislativy Ministerstva zemědělství ČR Jindřich Fialka poradí, jak se orientovat v tuzemských a evropských značkách kvality. Přinese bližší informace o tom, které potraviny lze dle nové platné definice označovat za skutečně české.

Čtěte dále:   Tipy na víkend na Pelhřimovsku. Vystoupí cvičená koza, trhy budou v Pelhřimově

Živá půda – základ ekologického zemědělství

Klíčem ke zdravým potravinám je kvalitní péče o úrodnou a živou půdu. Té však v České republice bohužel rapidně ubývá. O významu živých organismů v půdě a vybraných ekozemědělských technikách, díky kterým dnes dokážeme i bez anorganických hnojiv půdu zkvalitňovat, bude přednášet Roman Rozsypal z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Závěr semináře bude věnován aktuální situaci ve výrobě biopotravin a problematice jejich odbytu a propagace. Od Andrey Hrabalové se dozvíte, proč jsou v Čechách malí biovýrobci beznadějně vyprodaní a velcí jen stěží nachází odbyt. Polemika o tom, zda se chováme jako rozvojová země, kdy vyvážíme kvalitní suroviny a doma kupujeme dovozové biovýrobky vyrobené z českých surovin, zakončí celé setkání.

Akce se koná zdarma. Pokud byste ve středu nestihli informační akci Potravinářské komory, která se koná na Vysočině, máte možnost zúčastnit se dalších plánovaných seminářů. Odborníci na problematiku biopotravin a ekologického zemědělství vystoupí se svými prezentacemi také ve čtvrtek 12. února 2015 v Brně nebo pak až ve čtvrtek 19. března 2015 v Liberci.


zdroj: www.i-vysocina.cz

Petr

4 thoughts on “Biopotraviny: Od paragrafu až na talíř

  1. V článku je malinkatá nepřesnost. Pan Rozsypal již pár let v ÚKZUZ nepůsobí. S kámoši založil „opesku“ BIONET, s níž se mu úspěšně daří ulehčovat státnímu rozpočtu.

    1. Kdyby se dalo na názory pana Rozsypala, tak tu máme krajinu jako v Rakousku nebo Bavorsku. Jenže mi chceme průmyslové zemědělství, tak si na krajinu jakou mají bavoři musíme nechat zajít chuť 🙁

  2. Malinkatý kousek Rozsypalovy krajiny v Humpolci již máme. Vpravo u silnice za čističkou směr Hadina.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Petice "CHRAŇME HUMPOLEC SPOLEČNĚ - PRO HUMPOLEC"

Pá Úno 6 , 2015
proti záměru vedení města Humpolce prodat strategický pozemek parkoviště u autobusového nádraží Čtěte dále:   Tipy na víkend na Pelhřimovsku. V Humpolci závodí koně, v Žirovnici zase králíci

You May Like

Témata