Čistou přírodu namísto obalovny

1

Tisková zpráva obce Velký rybník
a občanského sdružení Zálesí – Želivka, Komorovice.

Občané, sdružení a obce vystupující proti obalovně, kterou zamýšlí firma SWIETELSKY STAVEBNÍ, s.r.o. z Českých Budějovic postavit nedaleko obcí Onšovice, Kletečná a Velký Rybník, pokračují v odporu proti této stavbě.

Dne 20. července 2004 proběhlo na místě uvažované stavby ústní jednání a místní šetření v rámci územního řízení ke stavbě. Navzdory opakovaným tvrzením z minulosti teprve výsledek tohoto správního řízení rozhodne, bude-li obalovna živičných směsí na okraji katastru Onšovic vůbec postavena. Předchozí projednání záměru podle zákona o posouzení vlivů na ŽP (tzv. EIA) bylo pouze expertním posouzením, a trpělo řadou chyb.

Občané, obec Velký Rybník, sdružení Zálesí-Želivka Komorovice i někteří z majitelů sousedních pozemků vznesli na jednání zásadní námitky proti záměru. Vyjadřovali zejména nesouhlas se zvýšením zátěže životního prostředí a výrazným negativním ovlivněním krajiny, jakož i snížením hodnoty okolních pozemků a vyloučením možnosti užívat území k rekreaci. Odpůrci stavby zažádali o přerušení vedeného správního řízení k vydání územního rozhodnutí na stavbu z důvodu neprovedení některých podstatných řízení (řízení o biologickém hodnocení k určení rostlin a živočichů vyskytujících se v území, řízení o výjimce z jejich ochranných podmínek, atd.). Vyjádřili rovněž rozhodný nesouhlas s provedeným vyhodnocením dotčení krajinného rázu a požadují provedení nového správního řízení v této věci. Do vyřešení těchto tzv. předběžných otázek není možné územní rozhodnutí vydat.

Jednání na místě samotném se zúčastnila řada občanů, kteří vyjádřili se stavbou nesouhlas. Například vlastník bezprostředně sousedících lesních a travních porostů, pan Ladislav Král prohlásil: „V minulosti můj majetek poškodili komunisti, teď se má totéž opakovat s kapitalisty?!“, a je odhodlán svůj majetek bránit i cestou soudní žaloby.

Rovněž zástupce obce Velký Rybník, starostka Andrea Němcová vysvětlila: „Podle správního řádu musí státní orgány postupovat tak, aby občan i obec mohli svá práva a zájmy účinně hájit. Rozhodovat se také může jen se znalostí věci a v souladu se zákony. Toto se v minulosti nedělo.“

Záměr na výstavbu obalovny se tak velice zkomplikoval, a s ohledem na právní předpisy je už nyní zřejmé, že letos stavba určitě zahájena nebude. „S pouhým pozdržením stavby se ale rozhodně nespokojíme, jde nám o ochranu přírody a rozvojových možností našeho krásného kraje. Pro obalovnu tu prostě není místo.“, prohlásil Ivan Kubarič ze sdružení Zálesí- Želivka, Komorovice.

Odpůrci stavby připravují řadu dalších kroků směřujících k zrušení záměru. Informovat o nich budou podle vývoje kauzy v následných tiskových prohlášeních.Čtěte dále:   Tipy na víkend na Pelhřimovsku. V Želivě chystají Octoberfest, v Pelhřimově trhy

Občané Velkého Rybníka

se brání výstavbě Obalovny asfaltových směsí v Onšovicích.
Přestože je obalovna plánovaná na území obce Onšovice, obyvatelům okolních obcí, mezi něž patří i naše, není záměr lhostejný. Přes všechny argumenty, kterými nás přesvědčují o výhodách této stavby, my říkáme:


NE!

Nechceme, aby naše životní prostředí bylo zatíženo průmyslovou výstavbou.


Starostka obce Velký Rybník zaslala připomínky k tomuto záměru na Krajský úřad kraje Vysočina. Krajský úřad nevypořádal všechny připomínky, proto starostka podala stížnost na Ministerstvo životního prostředí.

Dále jsme se jako obec obrátili na Ekologický právní servis v Brně.

Kontakty pro další informace:
Andrea Němcová. Tel: 606 604 620, email.: v.rybnik@tiscali.cz
Ivan Kubarič, tel:603 891 928

Axl

One thought on “Čistou přírodu namísto obalovny

  1. ať nám někdo vysvětlí jak se o nás staraj ty tlupy úředníků co si platíme z daní když se chudáci lidi museji takhle bránit

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Jaký přínos má český muž pro svého zaměstnavatele

Út Zář 21 , 2004
V rámci objektivity se dnes podíváme na pracovní den jednoho fiktivního nám naprosto neznámého muže. (Omlouvám se za veškeré vulgární výrazy – byly použity z důvodu autentičnosti.) Čtěte dále:   V Humpolci bude jídlo. Vrací se festival rekordů. Tipy na víkend na Pelhřimovsku

You May Like

Témata