Dalších 10 mil. Kč přineseme pro území MAS Humpolecka!

Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. získá na realizaci své strategie komunitně vedeného místního rozvoje dalších 10 mil. Kč! Celkem tak budeme moci nabídnout do území peníze v hodnotě 67 mil. Kč.

Dalších 10 mil. Kč přineseme pro území MAS Humpolecka!

 

 

Finanční prostředky půjdou na revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v intravilánech obcí.
– zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch (60%)

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody)
  • součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity

Žádat budou moci obce, ale i další subjekty, např. majitelé pozemků. Výzva bude otevřena nejpozději v únoru 2019. 

zdroj a více na: http://humpolecko.cz/

Čtěte dále:   Píšou o Humpolci: Na Vysočině je první prodejna, kde se dá nakoupit čtyřiadvacet hodin denně. Vstup umožní aplikace

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Běh kolem Orlíku - Humpolec

Pá Čvn 1 , 2018
9.6.2018 Sportace z.s. a tým Équipe sans limites pořádá „Běh kolem Orlíku“ Čtěte dále:   Nejslavnější pokrm nahradili veganským. Po rozruchu se currywurst do jídelny Volkswagenu vrací

You May Like

Témata