Dějiny se valí

Film a dějiny 2004: středověk v evropském filmu běží v Humpolci plným proudem …

Ve dnech 21. 8. – 29. 8. 2004 pořádá Castrum o. p. s. (ve spolupráci s MĚKIS Humpolec, Hifi-klubem Žďár nad Sázavou a panem Jiřím Čáslavským) festival historických filmů na hradě Orlíku u Humpolce a v samotném Humpolci. V pořadí již třetí ročník festivalu je věnován evropským snímkům dějově zasazeným do středověkou. Z letošní programové nabídky: Bergmanova Sedmá pečeť, Ejznštejnův Alexandr Něvský, Tarkovského Andrej Rublev či Vláčilova Markéta Lazarová. Projekt je podpořen ze zdrojů MK ČR, Fondu Vysočiny, města Humpolce a soukromých sponzorů (Industry Control Service, Konstruktis Praha s. r. o. a Unipress).


Festival by měl plnit tři základní funkce. První záměr je zábavní: rekreační prázdninové setkání filmových příznivců na projekcích historických snímků v imaginativním prostředí zříceniny středověkého hradu. Druhá funkce je osvětová: prezentace dějin prostřednictvím hraného filmu, zpřístupnění i méně známých filmových titulů. A konečně třetí funkce je ryze odborná: mladí historikové (doktorandi) z Filozofické a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kteří jsou vlastními organizátory a dramaturgy festivalu, akcentují význam historického filmu pro formování širokého historického vědomí a povědomí. Přitom usilují o co nejširší interdisciplinární spolupráci, o vytvoření společného prostoru pro odborníky (historiky, sociology, filmaře atd.), kteří se vztahem filmu a dějin tak či onak zabývají. Na základě seminářů, které se uskutečnily v rámci prvních dvou ročníků festivalu, vznikne reprezentativní kniha Film a dějiny (NLN):         


Zajímavý a různorodý sborník připomínající svým záměrem i stylem podobné moderní publikace z Francie a Velké Británie… Kolektiv skládající se z vynikajících a osvědčených jmen (P. Čornej, V. Vlnas, J. Rak), z nápaditých mladých historiků a historiček (M. Koldinská, M. Řezník aj.) i filmařů se zabývá zobrazením české i světové minulosti ve filmu, mírou fikce a skutečnosti v takovém zobrazení obsažené, užívanými prostředky a v neposlední řadě i společenskými a ideologickými důsledky filmového zpracování dějin. Texty nám tak odhalují možnosti filmu inspirovaného historickou situací i příležitosti a selhání historických oborů ve střetu se silným a vlivným médiem. Z obsahu: Obraz panovníka v českém historickém filmu; Historie, mýtus, fantazy a film; Martin Luther Superstar; Paleta lásky a mánesovská legenda; Film jako historický pramen; America Now: film a politika; Tmavomodrý svět; Třicet případů majora Zemana; Obraz nacistické okupace v hraném českém filmu aj.


Dosavadní ročníky festivalu byly věnovány českým historickým filmům o středověku a raném novověku. V dalších ročnících bychom se chtěli zaměřit na filmy dějově zasazené do moderních dějin: 2. světová válka (nacistická okupace ČR, Východní fronta – sovětský válečný film), kolektivizace na vesnici atd. 


Bližší informace o festivalu Film a dějiny najdete na www.filmadejiny.cz.


 


Petr Kopal, Jaroslav Pinkas, Václava Kofránková

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Stříbrná jachtařka si zasurfuje na řece

Čt Srp 26 , 2004
Zatímco její soupeřky už vychutnávaly medailovou radost koupelí v prohřátých vodách Ionského moře, Lenka Šmídová, devětadvacetilá rodačka z Havlíčkova Brodu, jakoby v klidu rozjímala nad svým stříbrným úspěchem. Po chvíli však i ona oslavila medaili skokem do slané vody. „Příště porazím Sundbyovou i v tom skoku,“ slibovala česká jachtařka s […]

You May Like

Témata