Do 23. ledna 2022 mohou zájemci a dotčené orgány podávat své podněty k návrhu zadání nového územního plánu města

Město Humpolec průběžně informovalo o přípravě nového územního plánu města, kdy po zhruba roce (nejen) veřejných projednání ve městě i v jeho místních částech za účasti zájemců z řad veřejnosti a ve spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace vznikl Návrh zadání nového územního plánu města Humpolce.

Od 15. prosince nastala fáze dalšího projednání, tedy sběr a doplňování dalších podnětů k tomuto dokumentu. Zároveň je tu možnost, aby všichni zájemci podali již k sesbíraným podnětům své připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Jedná se o první krok v procesu tvorby nejdůležitějšího dokumentu města a jeho místních částí, proto vyzýváme občany, aby si návrh zadání, který je dostupný na webu města ZDE prostudovali a své náměty podali nejpozději do 23. ledna 2022.

Připomínky přijímá pořizovatel územního plánu, tedy Stavební úřad Městského úřadu Humpolec, oddělení územního plánování. Lze je podávat i on-line, a to přes portál územního plánování Kraje Vysočina. Tato aplikace slouží pro vytvoření podání připomínky či námitky dle správního řádu a ke sjednocení podoby uplatněných připomínek či námitek. Vygenerované podání je nutné následně podepsat a doručit pořizovateli (datovou schránkou, poštou, osobně na podatelnu apod.).

Územní plán města je zásadní strategická územně plánovací dokumentace, která nastavuje podmínky pro výstavbu a ochranu i rozvoj hodnot území. Do nového dokumentu budou propsány dílčí koncepce města Humpolce zpracované během posledních tří let, strategický plán rozvoje města i požadavky občanů. Tvorba územního plánu je proces dlouhý zhruba tři roky a prochází třemi stupni projednání.

 

Zodpovídá: Mgr. Aneta Slavíková ; zdroj: www.mesto-humpolec.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Radniční listy - leden 2022

Čt Pro 23 , 2021
V aktuálním vydání RL najdete novinky do nového roku, projednávali jsme, ze školních lavic, z místních částí a další inforamce.

You May Like

Témata