DOKUMENT: Ládinův projev k věřícím

Neoficiální překlad s angličtiny – plný text

Bin Ládin

Bůh budiž pochválen a prosme ho o pomoc a odpuštění.

Utíkáme se k Pánu před naší špatností a zlem. Ten koho Bůh vede dobře je veden, avšak ten, kdo se od Boha odvrátí, ten nenalezne ochránce jenž by ho zavedl na správnou cestu.

Dím že není Boha kromě Boha a Muhammad je jeho služebník a Prorok.

Bůh všemohoucí udeřil Spojené státy v jejich nejzranitelnějším bodě. Zničil jejich největší budovy.

Bůh budiž pochválen.

Takové jsou Spojené státy. Jsou plny hrůzy od jejich severu k jihu a jejich východu k západu.

Bůh budiž pochválen.

To co Spojené státy okusily dnes je pouhá maličkost ve srovnání s tím, co jsme museli okoušet po desítky let.

Náš národ okoušel toto ponížení a pohrdání po více než 80 let.

Jeho synové byli zabíjeni, jejich krev prolévána, na svatá místa bylo útočeno a nepožíval takové vlády, jakou předepsal Bůh.

Přesto všechno nikdo nedbal.

Poté Bůh všemohoucí úspěšně shromáždil skupinu muslimů, předbojovníku islámu, a umožnil jim zasáhnout Spojené státy.

Prosím Boha všemohoucího, aby je k sobě pozvedl a uvedl je do ráje. Jenom on to může učinit.

Celý svět vykřikl, když vzali pod ochranu utlačené syny, bratry a sestry v Palestině a mnoha islámských zemích. Vykřikli nevěřící a spolu s nimi pokrytci.

Až dosud zemřel v Iráku milion iráckých dětí, přestože se ničeho zlého nedopustily.

Přesto jsme nikde ve světě neslyšeli slovo odsouzení nebo fatwu od předáků ulema (shromáždění muslimsých učenců).

Izraelské tanky a obrněnce také vnášejí zkázu do Palestiny v Jeninu, Mamaláhu, Rafahu, Beit Jala a dalších islámsých městech a nikdo nepozvedne hlas a nic neučiní.

Ale jakmile meč dopadne po 80 letech na Spojené státy, pokrytectví zvedne hlavu a naříká nad smrtí oněch vrahů kteří prolili krev a pošpinili čest a svatá místa muslimů.

To nejmenší co o nich lze říci je to, že jsou morálně zavrženíhodní.

Čtěte dále:   Retro-bazar Milotice

Vyznávali klam, podporovali násilí na obětech a útlak nevinných dětí.

Kéž je stihne boží msta jež jim náleží.

Toto prohlašuji jasně a výslovně.

V důsledku této události a poté, co promluvili nejvyšší představitelé USA počínaje Bushem, hlavou neveřících světa a všech kdož ho podporují, každý muslim si musí pospíšit k obraně víry.

Přišli v pýše se svými muži a koňmi a strhli proti nám dokonce i ty země, které náleží k islámu.

Přišli aby napadli tu skupinu lidí, kteří se přihlásili k víře v Boha a odmítli opustit jejich víru.

Přišli, aby zničili islám ve jménu terorismu.

Statisíce lidí, starých i mladých, byly zabity v nejvzdálenějším koutě světa, v Japonsku.

(Podle nicch) nejde o zločin, ale o námět k diskusi.

Bombardovali Irák a je to pro ně námět k diskusi.

Ale když tucet jejich lidí byl zabit v Nairobi a Dar es Salaamu, Afghánistánu a Iráku, všichni pokrytci jak jeden muž se postavili za hlavu nevěřících, za Hubala (modla vzývaná pohany před příchodem islámu našeho věku – jmenovitě za Ameriku a její stoupence.

Tyto události rozdělily celý svět na dvě oblasti – jedna náleží víře bez pokrytectví a druhá patří k neveřícím, před nimiž, jak doufáme, nás ochrání Bůh.

Věry víry a změny zaduly, aby odvály faleš z (Arabského) poloostrova Proroka Muhammada, kéž ho Boží požehnání provází.

Pokud jde o Spojené státy, říkám jim a jejich lidu: přísahám při Bohu všemohoucímu než pozvedl nebesa aniž je mu třeba sloupů, že Spojené státy ani kdokoli kdo ve Spojených státech žije se nebude těšit klidu, dokud klid nezavládne v Palestině a dokud armády nevěřících neopustí zemi Muhammadovu, kéž je s ním boží mír a požehnání.

Velký je Bůh, velká je sláva islámu.

Nechť je Boží mír, milost a požehnání s vámi všemi.

Neoficiální překlad z angličtiny – viz BBC

Správce webu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Autokrosové setkání mistrů

Út Říj 16 , 2001
V sobotu se v Humpolci jel další ročník tradičního „Setkání mistrů“. Čtěte dále:   Výpadek

You May Like

Témata