Ebster-sterilizace

STANOVISKO MĚSTA HUMPOLEC ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na stavbu „Stavební úpravy objektu na stavební parc. č. 2290 v k.ú. Humpolec.

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC
Stavební úřad
396 22 HUMPOLEC

Věc: STANOVISKO MĚSTA HUMPOLEC ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na stavbu „Stavební úpravy objektu na stavební parc. č. 2290 v k.ú. HumpolecNa základě místního šetření dne 13.8.2004 a výzvy ostatních účastníků sloučeného stavebního a územního řízení předkládá MĚSTO HUMPOLEC stavebnímu úřadu toto stanovisko:

Z předložené dokumentace vyplynulo, že původní projekt byl vyprojektován na skladovou kapacitu 1,86 t směsi (ethylenoxid – CO2) což znamená, že v té době záměr podléhal posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. V dalším průběhu řízení došlo k úpravě projektové dokumentace na kapacitu 1,0 t směsi což z hlediska vyjádření Ministerstva životního prostředí a odb. životního prostředí KRAJE VYSOČINA Jihlava nepodléhá zjišťovacímu řízení podle výše citovaného zákona. MĚSTO HUMPOLEC trvá i na základě územního plánu, aby stavební úpravy objektu a zamýšlená technologie byla podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. v platném znění, posouzena. Územní plán tuto lokalitu řeší jako nerušící výrobu, obchod a služby, což znamená, že v území může být umístěna pouze nerušící výroba, která nebude mít negativní vliv na životní prostředí okolní bytové zástavby a to především hlučností, exhalacemi, spalováním apod. Dál se ve vyhlášce územního plánu uvádí, že jsou přípustné pouze takové činnosti, které dle příslušných hygienických norem nevyžadují ochranné pásmo mimo hranice vlastního pozemku. V projektové dokumentaci se uvádí, že nejbližší obytná zástavba je vzdálena 100 metrů. Pouhým přeměřením situace je nejbližší obytný dům v ul. Nerudova vzdálen jen 50 metrů. V bezprostřední blízkosti rohů objektu na stavební parc. č. 2290 v k.ú. Humpolec je územním plánem navrhována výstavba rodinných domů. Z výše uvedených stanovisek občané města Humpolce – dané lokality, v zastoupení MĚSTA HUMPOLCE, nesouhlasí s uvedeným záměrem a žádají posoudit tento záměr v rámci územního a stavebního řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Čtěte dále:   Město Humpolec má nového mluvčího

Město Humpolec na základě zjištěných skutečností zadá nezávislé posouzení dopadu vlivů tohoto projektu na okolní bytovou zástavbu a do této doby žádá stav.odbor Města Humpolce o přerušení správního řízení.

V Humpolci, dne 20. srpna 2004

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Vtipná kaše

So Srp 21 , 2004
Tradiční série vtipů pro tento weekend. Čtěte dále:   V Humpolci je zavřená ulice Panskodomská. Kvůli opravě plynovodu

You May Like

Témata