Harmonogram výstavby na akci I/34 Humpolec, zklidnění dopravy v průtahu

Jak vypadá harmonogram prací na Okružní ulici na léto a podzim až do dokončení prací? V článku naleznete podrobný harmonogram.

– 3.- 4.6.2006 I. etapa recyklace ZÚ až křižovatka s ulicí Boční vlevo dle staničení
– 5.- 7.6.2006 technologická prodleva recyklované vrstvy
– 8.- 9.6.2006 pokládka ložní vrstvy na recyklovaném úseku
– 10.- 11.6.2006 II. Etapa recyklace křižovatka s ulicí Boční až KÚ vlevo
– 12.- 14.6.2006 technologická prodleva recyklované vrstvy
– 15.- 16.6.2006 pokládka ložní vrstvy na recyklovaném úseku
– 17.- 18.6.2006 III.etapa recyklace ZÚ až křižovatka s ulicí Boční vpravo
– 19.- 21.6.2006 technologická prodleva recyklované vrstvy
– 22.- 23.6.2006 pokládka ložní vrstvy na recyklovaném úseku
– 24.- 25.6.2006 IV. Etapa recyklace křižovatka s ulicí Boční až KÚ vpravo
– 26.- 28.6.2006 technologická prodleva recyklované vrstvy
– 29.- 30.6.2006 pokládka ložní vrstvy na recyklovaném úseku
V
průběhu této etapy dojde k úplné uzavírce silnice II/523 na Jihlavu z
důvodu uzavření křižovatky této silnice se silnicí I/34. Objízdná trasa
je vedena po silnicích III. třídy přes obce Bystrá a Komorovice zpět na
silnici I/34 a to obousměrně. Objízdná trasa bude značena dle schématu
schváleného PČR DI Pelhřimov a KÚ kraje Vysočina. Obyvatele lokality
podél silnice II/523, ulice Jihlavská, upozorňujeme, že v termínu
24.-30.6.2006 nebudou moci uzavřenou křižovatkou projet a musí využít
zmíněné objízdné trasy.
– 1.- 30.7.2006 dopravní omezení dle DIO 3 a práce na chodníku a odvodnění komunikace vpravo dle staničení stavby
– 31.7.- 23.8.2006 dopravní omezení dle DIO 4 a práce na výstavbě středových ostrůvků v prostoru křižovatek s místními komunikacemi
– 24.8 – 27.8.2006 úplná uzavírka silnice I/34 dle DIO 6 a pokládka obrusné vrstvy komunikace
– 28.8. – 30.8.2006 provedení VDZ a SDZ
– 31.8.2006 zprůjezdnění komunikace
– 30.9.2006 dokončení stavby

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Květnové a červnové radniční listy

Čt Čvn 29 , 2006
Občasník, který vydává Městský úřad v Humpolci a je zdarma distribuován v tištěné, papírové formě do každé rodiny si můžete zde přečíst v elektronické podobě. Dnes si můžete po delší odmlce najednou stáhnout květnové a červnové číslo roku 2006 přímo na našich stránkách.

You May Like

Témata