Humpolecký grant už 15 let pomáhá opravovat historické domy ve městě

2

I letos mohou majitelé humpoleckých historických budov postavených do roku 1945 žádat město Humpolec o finanční podporu. Unikátní dotační program s názvem Fasády historických objektů vstoupil do patnáctého ročníku se třemi hlavními novinkami

Budova Pekárny Adélka na Horním náměstí po opravě za přispění grantu Fasády historických objektů.
I letos mohou majitelé humpoleckých historických budov postavených do roku 1945 žádat město Humpolec o finanční podporu. Unikátní dotační program s názvem Fasády historických objektů vstoupil do patnáctého ročníku se třemi hlavními novinkami.
 

 
 

Tou první je možnost získat peníze i na opravdu těch stran fasád, které přímo nesousedí s veřejným prostorem, ale přesto se do něj v různých pohledech na město promítají. Druhou novinkou je příležitost sáhnout si na příspěvek na opravu historických výplní, tedy oken a dveří. A do třetice mohou o dotaci nově žádat i ti, jejichž nemovitosti stojí mimo dříve vymezené území. Město pro grant vyčleňuje celkem 500 tisíc korun, jeden žadatel pak může získat maximálně 250 tisíc, přičemž se počítá s jeho spoluúčastí.

 

Žádosti o dotaci přijímá Odbor životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Humpolec do 11. března 2019. Vyplněný formulář, povinné přílohy a reálnost předloženého rozpočtu oprav posuzuje grantová komise, která zastupitelstvu města navrhne rozdělení příspěvku. Právě zastupitelstvo rozhodne, kdo a v jaké výši dotaci získá. „Veškeré informace včetně formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města. Rádi je poskytneme i na našem odboru. Po schválení zastupitelstvem sepíšeme s úspěšnými žadateli veřejnoprávní smlouvu, ti pak do 15. listopadu 2019 odevzdají jednoduché zhodnocení a vyúčtování dotace a město jim po vyhodnocení realizace grantovou komisí zaplatí danou částku,“ vysvětlil vedoucí humpoleckého Odboru životního prostředí a památkové péče Ing. František Kocman.

 

Jak také podotkl, oprava fasády není jen o samotné změně vizáže, ale také o zhodnocení stavebně-technického stavu historické budovy. „Cílem grantového programu je už od jeho počátku podpořit zlepšení vzhledu města s ohledem na fakt, že v minulosti tu byla postavena řada originálních budov, které Humpolci dělaly krásnou kulisu a dotvářely jeho celkový charakter. U starších budov je pak novodobé zateplování spíše ke škodě věci, protože vlhkost objektu se neodvětrá a dostáváte ji do interiéru. Starší domy si skutečně zaslouží zvláštní péči a zvláštní přístup, přitom jejich majitelé v podstatě nemají šanci sáhnout si na jiný dotační příspěvek,“ uvedl František Kocman.

 

V roce 2004 začalo město Humpolec uvažovat o systému, který by do rekonstrukcí žalostně vypadajících historických budov ve městě zapojil větší okruh lidí. „Zásadním momentem byla koupě rohového domu na Horním náměstí, bývalé masny, kdy nový majitel usiloval o radikální přestavbu, ovšem se záměrem obnovit svébytný vzhled objektu z konce devatenáctého století,“ připomněl vedoucí odboru. Duchovním otcem a velkým podporovatelem dotačního programu na obnovu fasád byl bývalý starosta Humpolce Mgr. Jiří Kučera. Idea grantu se setkala s širokým porozuměním jak ze

 

 

strany zastupitelů, tak ze strany veřejnosti. Za podpory města se tak podařila například rekonstrukce domu s prodejnou Pekárny Adélka, oprava vyhořelého domu na Horním náměstí nebo obnova části domu na rohu ulic Nerudova a Na Kasárnách. „Za dobu existence dotačního programu zastupitelé odsouhlasili celkem devětaosmdesát žádostí. Do oprav z městského rozpočtu pak putovalo celkem 8,650 milionů korun,“ dodal František Kocman.

 

 

Grantový program Fasády historických objektů 2019

● celkem v grantu                                          500 000 korun

● jeden žadatel může získat max                 250 000 korun

            + spoluúčast žadatele ve výši           50 % (pokud dům stojí ve vymezeném

území, tzn. centrum města a přilehlé ulice),

nebo + spoluúčast žadatele ve výši  70 % (pokud dům stojí v nevymezeném

území)

 

● termín podání žádosti                                 do 11. března 2019

● odevzdání žádosti                                      osobně na podatelně MěÚ Humpolec, datovou

schránkou, zasláním poštou

 

● v případě schválení žádosti musí být rekonstrukce uskutečněna nejpozději do
konce října 2019

● zhodnocení a vyúčtování dotace musí vlastník opraveného domu odevzdat do
15. listopadu 2019

● kompletní informace: www.mesto-humpolec.cz; Radniční listy (únor 2019)

 

 

Odkazy

  • Rozhovor o opravených fasádách
    Radniční listy (únor 2019) přinesly na straně 4 a 5 detailnější rozhovor o programu Fasády historických objektů s vedoucím Odboru životního prostředí a památkové péče Ing. Františkem Kocmanem.
 

Petr

2 thoughts on “Humpolecký grant už 15 let pomáhá opravovat historické domy ve městě

  1. Je nějaká statistika, kolik dotací dostali přímo členové Národní fronty a jejich kamaráden?

    1. Valná většina již dotaci obdržela, existuje však nejméně 50 % těch, kteří dotaci nedostali.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Honzlův Humpolec - Postel pro Anděla

St Bře 6 , 2019
Pátek 08.03.2019 19:30, Humpolec

You May Like

Témata