Informace o změně v registraci vozidel

Informace z městského úřadu v Humpolci

Změna v registraci vozidel platná od 1.12.2003.


S  účinností vyhlášky č. 401/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb., vyhlášky č. 368/2002 Sb., a vyhlášky č. 98/2003 Sb., která výrazně zasahuje do problematiky vylepování „nálepky o ověření registrační značky“ tím, že ji úplně ruší bez náhrady –  od 1. 12. 2003 ukončuje vylepování nálepky o ověření registrační značky na tabulky registračních značek.


Tabulku registrační značky umístí vlastník – provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě  – končí taxativní určení upevnění – uchycení registrační značky .


Posuzování údajů v registru vozidel po 1.7.2004


U vozidel, u kterých registrovaný držitel vozidla a ani jiná příslušná osoba (například zástavní věřitel) neučinil směrem k úřadu žádné kroky ve smyslu § 89, odst. 5 zákona č 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který ukládá „povinnost uvést do souladu údaje v registru vozidel se skutečným stavem“, se bude na tato vozidla pohlížet ze strany úřadu jako na vozidla, u kterých jejich skutečný stav odpovídá údajům vedeným o nich v registru vozidel s tím, že držitel vozidla (nyní zcela nepochybně provozovatel vozidla) je zároveň také vlastníkem vozidla.

Čtěte dále:   Příběh z parkoviště

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Další práce na Orlíku

So Pro 13 , 2003
Jak již Humpolák dříve uvedl, na hradě Orlíku bude ještě do konce roku nebývale čilo. Momentálně tam pod rukami tesařských mistrů Františka Svobody, Karla Chvalkovského a Jiřího Sýkory vzniká dřevostavba provozního objektu. V něm by měli návštěvníci a správa hradu najít konečně adekvátní prostředí pro umístění expozice sbírek. Čtěte dále: […]

You May Like

Témata