Jak bezpečně grilovat

Sezóna grilování pomalu začíná a je tedy nejvyšší čas připomenout si několik základních zásad a doporučení, které bychom měli při grilování držet.

Něž začneme grilovat

Ještě než se do grilování pustíme, měli bychom řádně a důkladně prostudovat
návod výrobce a seznámit se s tím, jak bezpečně gril používat. Důležité je
pochopitelně tento návod důsledně dodržovat. V žádném případě není vhodné gril
jakýmkoliv způsobem vylepšovat nebo „modernizovat“. Vybrat musíme také vhodné
místo pro grilování. Gril by měl být za všech okolností stabilní a dostatečně
vzdálený od hořlavých předmětů.

Na trhu je několik typů grilů. Na co si musíme u jednotlivých typů
dávat pozor?

U elektrických grilů je nutné dávat si pozor zejména na nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Pamatovat bychom měli také na pravidelnou kontrolu síťového
přívodního kabelu. Tuto kontrolu zaměříme především na to, jestli kabel
nevykazuje jakékoliv známky poškození. Elektrický gril nesmí být
používán v blízkosti hořlavých látek, jako jsou papíry, záclony, závěsy,
textilie atd. 

U plynových grilů si musíme dát pozor na únik plynu a sestavujeme je se
zvýšenou opatrností. Důraz přitom klademe na připojování a odpojování hadic od
tlakové nádoby s plynem.

U grilů na dřevěné uhlí představuje největší nebezpečí odkapávající tuk,
který kape přímo do rozžhaveného uhlí. Tyto grily jsou také méně stabilní a
mohou se snadno převrhnout, toto riziko hrozí hlavně u těch levnějších
plechových grilů. Pozor si musíme dát také na uhlíky a po ukončení grilování je
důkladně uhasit.

Obliba grilování na balkónech domů roste

Riziko vzniku požáru nebo úrazu číhá všude, jak při grilování venku, tak
při grilování na balkóně. Na balkóně se většinou pohybujeme ve stísněnějším
prostoru a také tam obvykle máme odložených i pár hořlavých věcí a právě vedle
nich by grilování v žádném případě probíhat nemělo. Nesmíme také zapomínat na
to, že kouřem také můžeme do značné míry obtěžovat sousedy.

Ani po ukončení grilování nesmíme rizika podcenit

Po ukončení grilování je nutné se podívat, jestli je gril opravdu vypnutý a
zabezpečený. Rozžhavené uhlíky z grilu necháme zcela vychladnout a pak je nutné
je uložit do popelnice.

Vzniklý požár nezapomeňte ohlásit hasičům

Ze zákona také vyplývá povinnost ohlásit každý požár hasičům. Kdo tak
neučiní, vystavuje se jednak riziku, že mu pojišťovna nevyplatí odpovídající
pojistné plnění, ale také možné sankci ze strany hasičů za nenahlášení
požáru.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová – tisková mluvčí

zdroj: www.hzscr.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Páteční koncerty v Humpolci

Čt Čvn 4 , 2015
NikomuNic. Koncert – Ukrajinský soubor Student´s Choir of Music College.

Témata