Kraj v rámci Fondu Vysočiny nabízí další milióny na hospodaření v lesích

„Hospodaření v lesích 2020″

Radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský upozorňuje vlastníky a nájemce lesů, že v období od 16. 3. 2020 do 16. 4. 2020 bude Kraj Vysočina přijímat žádosti do programu Fondu Vysočiny „Hospodaření v lesích 2020“. Výzva je koncipována tak, aby pokryla minimálně práce v celém roce 2020, vyúčtování lze podávat až do 31. 3. 2021 a nepředpokládá tedy další výzvu v letošním roce. „V tuto chvíli je připraveno k přerozdělení 30 miliónů korun s tím, že jsme připraveni případný převis dofinancovat z rezervních zdrojů,“ doplňuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Pro rychlejší a pohodlnější administraci navrhujeme žadatelům, aby administraci žádostí vyřizovali především elektronicky nebo prostřednictvím pošty, ti kteří budou podávat žádosti o finanční prostředky do lesního hospodářství osobně, aby tak činili ideálně v pondělí a ve středu, a to v budově A v přízemí, číslo dveří 1.10., žadatelům doporučujeme využít i telefonní spojení, které je dostupné na adrese: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/oddeleni-zemedelstvi nebo e-mail.

 

V roce 2019 proběhly dvě výzvy, které řešily problematiku lesního hospodářství. „O jejich správném zacílení svědčí množství podaných žádostí – 1419 žadatelů, kteří požádali o téměř 82 miliónů korun. Všechny v termínu podané žádosti, které splnily podmínky výzvy, byly kladně vyřízeny. Účelem poskytovaných finančních prostředků je pomoc vlastníkům lesa při obnově lesních porostů po kalamitě, která je v Kraji Vysočina způsobena hlavně hmyzími škůdci. Obdobný způsob financování podaných žádostí předpokládá vedení Kraje Vysočina i v letošním roce, stejně jako výše podpory, která může být od 10 tisíc do 500 tisíc korun,“ říká Martin Hyský.

 

Více informací, včetně kontaktů najdete https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02775?kat=7&s=vse

Vlastníci lesů mohou i nadále čerpat dotace na jiné lesní práce z národních zdrojů. Více informací o státních dotací je k dispozici na adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/ i v tomto případě je podacím místem krajský úřad.

  • Jitka Merunková, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajskýk úřad Kraje Vysočina
Čtěte dále:   Tipy na víkend na Pelhřimovsku. Na Křemešníku je pouť, hasiči v Humpolci slaví

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

!NUTNÉ! Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí !NUTNÉ!

Pá Bře 13 , 2020
S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech Čtěte dále:   Tipy na víkend na Pelhřimovsku. Slavnosti obsadí Počátky, v Humpolci je jarmark

You May Like

Témata