Město Humpolec vyhlašuje grant na projekt ZASAĎ STROM

Město Humpolec se může pochlubit množstvím zelených ploch a parků. Přesto jistě existují místa ve městě, která by se mohla vylepšit. Projektem „Zasaď strom“ chce Město Humpolec podpořit zapojení široké občanské veřejnosti, škol či školských kolektivů a dalších organizací ke zlepšení vzhledu našeho města, svého okolí, ať již pracovního, či v místě bydliště. Vysazení stromků, stromů či okrasných keřů může být rovněž ve sportovních a školských areálech. Hlavní myšlenkou však zůstává vysazení stromu či skupiny stromů s následnou úpravou prostranství na veřejně přístupných prostranstvích.

Vhodnou kombinací bude  sdružení finančních prostředků  s grantem města v maximální výši 15.000,- Kč.


Termín vyhlášení : prosinec 2003
Uzávěrka přihlášek: do 15. 2.2004
Přihlášení budou o výsledku písemně vyrozuměni nejpozději: do 31. 3. 2004
Realizace projektu: do 31. 10. 2004
Vyúčtování: do 30. 11. 2004


Zadavatel si vyhrazuje právo grant neudělit.


Vyhodnocení grantu bude ve spolupráci s odborem místního hospodářství, odborem životního prostředí a památkové péče a ekonomickým odborem..


Nabídky ve dvojím vyhotovení  ( originál + kopie ) – je nutné poslat poštou či doručit osobně na podatelnu MěÚ v Humpolci / podací razítko /. Zalepenou obálku nutno označit názvem – „ ZASAĎ STROM „.

Název grantu, stručná charakteristika: „ ZASAĎ STROM „


Zadání


v     Vysazení stromů či skupiny stromů nebo úprava prostranství na veřejně přístupných prostranstvích


Podmínky


v     Přihlásit se mohou fyzické a právnické osoby


v     Realizace projektu do


v     Vyúčtování do Příjemce grantu je povinen umožnit městu provedení kontroly ve smyslu § 13 zákona č. 320 / 2001 Sb.v platném znění o finanční kontrole


Nabídka musí obsahovat


v     Cenovou nabídku – kalkulaci


v     Projekt – ideový záměr, souhlas majitele / lů pozemku, vyjádření správce sítí, soulad se schváleným územním plánem, mapku, přínos pro město, vyplněný dotazník k projektu grantu

Čtěte dále:   Trestní oznámení odložena jako neodůvodněná

Jeden projekt – max. 15.000,- Kč


Celkový objem finančních prostředků z rozpočtu města Humpolec –  60.000,- Kč


Bližší informace  podá ing. Pavel Pinkas, referent OMH, č. telefonu: 565 518 191


Mgr. Roman Brzoň

Přílohy: dotazník – Ke stažení – Žádost na grant

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Unikátní výstava ze sirek v Humpolci

Pá Pro 19 , 2003
MěKIS v Humpolci a agentura Dobrý den Pelhřimov vás zve na výstavu. Od 22.12. ve výstavním sále Muzea Dr.Aleše Hrdličky v Humpolci na Horním náměstí probíhá unikátní výstava ze sirek. Čtěte dále:   Humpolecká grilovačka již tento pátek v parku Stromovka

You May Like

Témata