Městský úřad informuje

Informace z Městského přadu v Humpolci. Řidičské průkazy – Co potřebujete k jejich vydání? Co s nepojištěným vozidlem? Upozornění pro původce odpadů. Plán práce Rady města a Zastupitelstva města Humpolec na rok 2004.

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY


výdej ŘP – nový


co potřebujete:      občanský průkaz


1x  foto 3,5×4,5cm


žádost


poplatek 50,- Kč


 


výměna ŘP – poškozený, zničený, ztracený, odcizený


co potřebujete:      občanský průkaz


1x  foto 3,5×4,5cm


žádost


poplatek 100,- Kč


 


výměna ŘP – rozšíření řidičského oprávnění


co potřebujete:      občanský průkaz


ŘP


1 x foto 3,5×4,5cm


žádost


poplatek 20,- Kč


 


mezinárodní ŘP


co potřebujete:      občanský průkaz


ŘP 


1x  foto 3,5×4,5cm 


žádost


poplatek 50,- Kč


 


profesní osvědčení


co potřebujete:      občanský průkaz


ŘP


1 x foto 3,5×4,5cm


poplatek 200,- Kč


 


výpis z evidenční karty řidiče


co potřebujete:      občanský průkaz


žádost


poplatek 50,- Kč


 


výdej žádosti o řidičské oprávnění


co potřebujete:      občanský průkaz

Co s nepojištěným vozidlem?


 


Rozhodně se nesmí vyskytovat na dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci. Podle § 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla smí být na veřejně přístupné pozemní komunikaci provozováno jenom takové vozidlo, vůči němuž existuje pojištění odpovědnosti. Provoz vozidla ve vztahu k odpovědnosti za škodu nespočívá jen v jeho jízdě, ale i v jeho stání na silnici.  Špatně zajištěné stojící vozidlo se může samovolně dát do pohybu a v důsledku toho způsobit  škodu, a to nejen materiální, ale i na zdraví a životech osob.


Nepojištěné vozidlo se tedy nesmí fyzicky nacházet na veřejně přístupné pozemní komunikaci.


U nepojištěného vozidla je kromě jeho fyzického umístění a adekvátního zabezpečení mimo veřejně přístupné pozemní komunikace nezbytné provést některé další právní kroky.  Došlo-li k zániku pojištění a ve lhůtě 7 dnů od zániku pojištění nebyla uzavřena nová pojistná smlouva, je v souladu s § 15 odst. 7 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vlastník vozidla povinen ve stejné lhůtě (tj. 7 dnů)  odevzdat příslušnému orgánu registrace vozidel registrační značku (dříve státní poznávací značku) a osvědčení o registraci vozidla (dříve osvědčení o technickém průkazu) a v této souvislosti požádat o tzv. dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel.

Čtěte dále:   Humpolecké farmářské trhy

Kam s nepojištěným vozidlem?


         Do garáže, na soukromý, veřejnosti nepřístupný pozemek apod.


 Na jak dlouho je možné dočasně vyřadit vozidlo z registru?


Tato doba není zákonem omezena.


Upozornění pro původce odpadů

Upozorňujeme původce a oprávněné osoby, kteří produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, že jsou povinni dle § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Formulář je přílohou č. 20 k vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zároveň je v příloze č. 20 citované vyhlášky uveden i způsob vyplnění formuláře.


Marie Loskotová
MěÚ Humpolec, odbor ŽP a PP

 


Plán práceRady města a Zastupitelstva města Humpolec na I. pololetí roku 2004


Schváleno na schůzi RM dne 12.11.2003


21. ledna   2004 –  SCHŮZE RADY MĚSTA


18. února  2004 –  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA


10. března 2004 – SCHŮZE RADY MĚSTA


31. března 2004 –  SCHŮZE RADY MĚSTA


21. dubna 2004 –  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÉSTA


12. května 2004 –  SCHŮZE RADY MĚSTA


2. června 2004 –  SCHŮZE RADY MĚSTA


23. června 2004 –  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTAAxl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Humpolcem chodilo patnáct Kašparů, Melicharů a Baltazarů

Út Led 13 , 2004
Doslova na každém kroku mohli obyvatelé Humpolce v sobotu potkat trojice malých koledníků, kteří v doprovodu dospělých s pokladničkou vybírali příspěvky do Tříkrálové sbírky. Akci už počtvrté uspořádala místní farnost a její výtěžek poputuje na charitativní účely. Než se ale pětačtyřicet dětí v bílých komžích a s čepicemi, jaké nosili […]

You May Like

Témata