Místní akční skupina plánuje nový projekt zaměřený na oblast školství v našem území

Na konci měsíce května proběhlo v humpoleckém Mikádu pravidelné setkání ředitelů z Humpolecka, Pelhřimovska a Pacovska.

Setkání jsou organizována díky vzájemné spolupráci projektů MAP ze všech výše zmíněných ORP (obec s rozšířenou působností).  Na setkáním je část programu vyčleněna pro setkání s odborníkem. Na tomto setkání lektorka organizace Replug me představila jednu možnost jak přistoupit k velmi aktuálnímu problému školství a to je wellbeing žáků a učitelů. Zároveň byl věnován dostatečný časový prostor i diskuzi a sdílení.

V našem ORP máme 2 velké základní školy (Hradská a Hálkova), 2 středně velké školy (Senožaty a Želiv), 2 malotřídní školy (Jiřice a Čejov), soukromou školu Bambi a 6 mateřských škol. Pacovsko je ve složení a velikosti území Humpolecku velmi podobné, na Pelhřimovsku je škol o něco více. Ředitelé ve školách mají v porovnání se školami z jiných evropských zemí relativně velkou autonomii. Má to své výhody, ale zároveň ředitel řeší od kázeňských přestupků žáků, přes čerpání finančních prostředků z projektů až po zajištění provozu jídelny. Tak se může stát, že při krizové situaci žákům vydává oběd třeba i ředitel školy. Proto ředitelé škol potřebují kolegiální podporu a možnost poradit se, jak různě lze řešit aktuální problémy dané školy. Každá škola řeší něco jiného a má i jiné potřeby a problémy.

Kromě organizace setkávání aktivních lidí pro oblast školství v různých pracovních skupinách se v současném projektu MAP III věnujeme plánování aktivit na následující roky 2024 a 2025. Společně s řediteli škol, členy pracovních skupin nebo dalšími pracovníky ve vzdělávání plánujeme aktivity, které představují podklad pro budoucí projekt pracovně nazvaný MAP IV.

Kromě plánování takzvaně „měkkých“ aktivit sbíráme a pravidelně aktualizujeme investiční záměry škol, které jsou součástí dokumentu Strategický rámec. Podmínkou čerpání některý dotačních titulů například z IROP (Integrovaná regionální operační program) je uvedení plánované investice do dokumentu Strategický rámec, který je veřejně dostupným dokumentem.

Více o současných projektech a dalších našich aktivitách najdete na našem webu

http://humpolecko.cz/

realizační tým projektu MAP III

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022880

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Sedmý týden na Platformě.

Po Srp 7 , 2023
Vypadá to, že deštivé dny budou brzy za námi a můžeme se tedy těšit na další letní týden v parku Stromovka.

You May Like

Témata