Muzeum v Jihlavě pořádá archeologickou výstavu

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. připravuje výstavu s názvem „ARCHEOLOGIE NA HRANICÍCH MEZI ČECHAMI, MORAVOU A RAKOUSKEM. Pravěké až novověké dějiny jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska“. Na malém prostoru ve výstavním sále MVJ, Masarykovo nám. 57 a v průjezdu domu č. 58 v MVJ v tzv. mázhauzu budou prezentovány vybrané archeologické nálezy pocházející z Vysočiny, jižních Čech, jižní Moravy a Dolního Rakouska.

Výstava je rozdělena do šesti bloků podle jednotlivých období: 

1. Čas lovců a sběračů (paleolit a mezolit),
archeologické nálezy pravěkých kamenných nástrojů a surovin, z nichž se
vyráběly, z Moravskokrumlovska a Vysočiny

2. Čas zemědělců (neolit, eneolit), archeologické
artefakty ze Štěpánovic u Třebíče, závěr neolitu – kultura s moravskou
malovanou keramikou, prezentována bude známá „štěpánovická venuše“ –
keramická soška ženy. Archeologické nálezy – především keramické nádoby
nalezené na tzv. Palliardiho hradisku u Vysočan na Znojemsku.

3. Čas kovotepců, prezentovány budou nálezy z doby
bronzové a železné: kamenné, kovové a keramické artefakty z Březnice u
Bechyně v jižních Čechách. Zajímavostí bude vcelku zachovalý bronzový
meč ze Smilovic u Týna nad Vltavou. Dále jsme vybrali nálezy z keltských
hrobů v Blučině u Brna – k vidění bude celá jedna výbava „bojovnického“
– mužského kostrového pohřbu a výběr ženských šperků z Maloměřic u
Brna. Zajímavostí jsou lité kovové nánožníky a náramky a sapropelitové
(švartnové) šperky. 

4. Dobu dějinnou reprezentují nálezy z doby římské,
především předměty denní potřeby římského města na Dunaji – Carnunta u
Bad-Altenburgu a Petronellu v Dolním Rakousku.

5. Vrcholný středověk (12.–15. století) prezentují
nálezy z Jihlavy – keramická pec ze 13.-14. století nalezená s kompletní
vsádkou v Křížové ulici č. 14 a celé tvary keramických nádob získané
výzkumem jihlavských jímek, dále nálezy získané záchranným
archeologickým výzkumem hornicko – hutnického areálu „Cvilínek“ u
Černova na Hornocerekvicku.

6. Archeologie novověku (raný a mladší novověk) je
zastoupena nálezy funerálního charakteru, především nálezy s
devocionálií z kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě a také z kláštera v
Nové Říši.

Čtěte dále:   Na Pelhřimovsku shořel v noci seník

Výstava mapuje pravěké, středověké a novověké osídlení Českomoravské
vrchoviny s přesahem do okolních příhraničních regionů: jižních Čech,
Dolního Rakouska a jižní Moravy. 

Je podpořena „Operačním programem  Evropské územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Evropská unie a „Evropským
fondem pro regionální rozvoj:  Porta Culturae. Pořadatelem výstavy je
 Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., kurátoři: Mgr. David Zimola, Bc. Marek
Krutiš a Pavla Lajtkepová, DiS. Bude zahájena vernisáží 27. 6. 2013 v
17:00 v Muzeu Vysočiny Jihlava, kde potrvá od 28. 6. do 25. 8. 2013.

zdroj:

www.i-vysocina.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

AGROSTROJ Pelhřimov hledá nové zaměstnance

St Čvn 19 , 2013
Pelhřimovský Agrostroj čeká dynamický rozvoj výroby a s tím spojené přijímání nových zaměstnanců. Firma v těchto dnech začala nábor na nové zaměstnance. Především hledá konstruktéry, technology, vedoucí výroby a mistry. Společnost novým pracovníkům nabízí nejen zajímavé platy, ale i možnosti zahraničních stáží a firemní benefity. VÍCE INFORMACÍ NAJDETE UVNITŘ ČLÁNKU […]

You May Like

Témata