Na podzim na Křemešník

Hotel Křemešník by měl být v provozu již letos na přelomu října a listopadu. Uvedl to pelhřimovský místostarosta Miroslav Pech (ODA)

Hotel Křemešník

Proslulé poutní a výletní místo tak získá zpět ubytovací a stravovací kapacitu pro návštěvníky. Provozovat ji bude společnost s ručením omezeným ve stoprocentním vlastnictví města. Vloni odkoupila pelhřimovská radnice vybydlený hotel Křemešník, který vznikl na počátku minulého století jako městská turistická základna. Ta v uplynulých letech prošla nepříliš úspěšně privatizačními vlnami, a kdyľ byla ve velmi neutěšeném stavu na prodej, pelhřimovskému zastupitelstvu se jí zľelelo. „Hotel jsme odkupem opět vrátili městu a rozhodli o jeho rekonstrukci. Na tu rozpočet vynaloľil 30 miliónů korun a nyní se jiľ končí se stavebními pracemi a začíná s vybavováním interiérů,“ shrnul místostarosta. Jak dodal, hotel nabídne turistům, kteří si na své přijdou v kaľdé roční době, 17 dvoulůľkových pokojů se sociálním zařízením a standardní výbavou. S přistýlkami se do objektu vejde 45 nocleľníků. „Vyuľití hotelu a tím i hospodaření městské společnosti bude hodně záleľet na propagaci, která zatím není prakticky ľádná – důleľitá je totiľ vizuální stránka věci, a místo zatím není moľné kvůli končícím stavebním pracím nafotit. Doufáme ale, ľe nám alespoň v letošní sezóně pomůľe proslulost místa, které láká návštěvníky i bez hotelu,“ zamyslel se místostarosta. Křemešník je totiľ jedním ze tří vrchů půvabné cyklostezky přes Čeřínek na Javořici, stojí na něm rozhledna a v zimě zde lyľařům slouľí jednoduchý vlek. Místo láká ivěřící a poutníky ke studánce s léčivou vodou či na procházku po kříľové cestě. Poměrně proslulá je celá oblast i tím, ľe se jedná o nejzachovalejší bukový les v Evropě.

Převzato ze serveru www.humpolec.cz

Čtěte dále:   Participace na školách v Humpolci

Macháňě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Pivo? Co je to?

Ne Čvc 28 , 2002
E-mailem nám přišel příspěvek vzhledem k blížícím se Pivním slavnostem velmi aktuální 🙂 Čtěte dále:   Oprava za čtyřiadvacet milionů: na Okružní v Humpolci už brzy vyjedou frézy

You May Like

Témata