Na Vysočině působí 685 zařízení zabývajících se odpady

Na území Kraje Vysočina funguje celkem 685 zařízení, které se zabývají sběrem, výkupem, využitím nebo odstraněním odpadů

 Se závěrem srpna Krajský úřad Kraje Vysočina dokončil jejich revizi a na základě ohlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) jim přidělil identifikační číslo zařízení (IČZ). Všechny je možné nalézt v celorepublikovém registru na internetových stránkách https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni.
 
 
 

„Podle zákona o odpadech musí provozovatelé zařízení, skládek odpadů a dopravci odpadů při každém předání odpadů a v evidenci toto identifikační číslo důsledně používat,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád s tím, že přehled zařízení k nakládání s odpady je možno nalézt na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí, a to v Informačním Systému Odpadového Hospodářství (ISOH), v části Registr zařízení.

Tento veřejný informační systém slouží pro širokou i odbornou veřejnost jak v orientaci v platných právních předpisech z oboru odpadového hospodářství, tak k přehledu o produkci a nakládání s odpady, a nově je zpracován přehled – registr zařízení.

Údaje do Registru zařízení vkládají a aktualizují příslušné krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na základě povinností uložených zákonem o odpadech. „Registr je dostupný na následujících internetových stránkách: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni, a nahradil dříve používané tzv. websouhlasy jednotlivých krajů, které jsou dočasně mimo provoz,“ doplnil radní Zdeněk Chlád.

Přehled evidovaných zařízení, která jsou ve správním obvodu Kraje Vysočina:

  • 356 stacionárních zařízení, která se nejčastěji zabývají sběrem nebo výkupem odpadů nebo odpady jakýmkoliv jiným způsobem využívají nebo odstraňují, jako například skládky, sběrny, velké kompostárny, bioplynové stanice, apod. (provozovaná v souladu s § 14 odst. 1 zákona o odpadech)

  • 247 mobilních zařízení, která představují například vozidla sbírající nebo vykupující odpad, nebo různé drtící a třídicí stroje, které odpad zpracovávají a předávají k dalšímu využití (provozovaná v souladu s § 14 odst. 1 zákona o odpadech)

  • 14 zařízení využívajících odpady jako druhotnou vstupní surovinu – například papírny, sklárny, železárny, dřevozpracující závody, zpracování plastů a asfaltu (provozovaná v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech)

  • 68 malých kompostáren, které zpracovávají biologicky rozložitelný odpad kapacitně do 150 tun ročně (provozovaných podle § 33b odst. 1 písm. b) zákona o odpadech)

Čtěte dále:   Novinky z Jihlavy

 

  • David Kubát, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina; www.kr-vysocina.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Trhy regionálních produktů 2016 v Humpolci

Út Zář 6 , 2016
Pátek 09.09.2016 09:30 – 15:30 Čtěte dále:   Vánoce na Pelhřimovsku klepou na dveře. Víme, kdy rozsvítí vánoční stromy

You May Like

Témata