Nařízení Města Humpolec č. 3/03/RM

Kterým se ruší Nařízení Města Humpolec č. 1/03/RM, kterým se stanoví způsob, barva a provedení označování budov ze dne 14.5.2003

Rada města Humpolec se na své schůzi dne 3. září 2003 usnesla vydat podle ustanovení § 11 a § 102 odst. 2 písm d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Humpolec:

 


Čl. 1


Základní ustanovení


 


(1)   Rada města Humpolec na své schůzi  dne 14.5.2003 schválila pod  číslem usnesení


160 Nařízení Města Humpolec č. 1/03/RM, kterým se stanoví způsob, barva a provedení označování budov.


(2)   Krajský úřad kraje Vysočina však  svým dopisem č.j. KUJIP004EIRN ze dne 8.8.


2003 vyzval město Humpolec k odstranění závad zjištěných ve výše uvedeném nařízení a doporučil celé nařízení jako nezákonné zrušit.


 


 


                                                                       Čl. 2


Zrušovací ustanovení


 


            (1) Rada města Humpolec na své schůzi 3.9.2003 projednala výzvu Krajského úřadu kraje Vysočina a tímto nařízením ruší své Nařízení č. 1/03/RM, kterým se stanoví způsob, barva a provedení označování budov ze dne 15.5.2003.


 


 


                                                                       Čl. 3


 


            Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. října 2003


Ing. Tomáš Křiťan                                          
místostarosta      

Mgr. Jiří Kučera
starosta města 

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

VOČI 9

Pá Říj 31 , 2003
V sobotu 8.11.2003 se v Humpolci chystá další brutální, noční filmová jízda. Plakáty již visí a také – ušetřete nákupem vstupenky v předprodeji!

You May Like

Témata