Ochrana obyvatel v Humpolci

1

prostředky osobní ochrany a kryty

Po tragických útocích na symboly Ameriky se v poslední době velice zvýšil zájem
o možnosti ochrany obyčejných lidí v České republice v případě potřeby. Každý
občan má ze zákona právo vědět, kde se v případě potřeby může ukrýt a jak se
chránit proti různým napadením. Všichni se smíme zeptat na příslušném městském
úřadě, kde je ten "náš" kryt a kde si můžeme zakoupit prostředky osobní
ochrany.

Na oficiálních internetových stránkách Ministerstva obrany ČR se dozvíte o
hlavních krytech v Praze a velkých městech, naleznete zde také seznam prodejen v ČR,
kde je možné zakoupit např. plynovou masku apod. Toto hlásají média.

Není třeba asi propadat jakékoliv panice, bezprostřední nebezpečí nehrozí.
Když se jako řadový občan zamyslím nad situací, že by skutečně v naší republice
k nějakému teroristickému napadení došlo, netuším jakou šanci jednotlivec v
podobných konfliktech má a jak ji může ovlivnit. Sami jsme byli svědci toho, co
terorismus představuje a můžeme si představit, že za tímto slovem se skrývá
cokoliv nejhoršího co nás jako lidi může jen napadnout. Media nám ukazují, jak
vypadají moderní způsoby boje a dnešní války a to jsou jistě pouhé zlomky a
zprostředkované informace. Určitě existují různé teorie a jsou vypracovány
víceméně dokonalé plány za záchranu co možná největšího počtu obyvatelstva
státu.
Stát by se zřejmě v krizových situacích staral především o velké aglomerace, kde
je soustředěno nejvíce lidí. Státní instituce a organizace by měly mít své
speciální kryty a pro své zaměstnance pomůcky osobní ochrany, aby v případě
napadení byla zajištěna funkce státu, zaměstnavatelé by měli mít zajištěno
totéž pro své zaměstnance, aby byl zachován chod firem. Lidé by si údajně domů
pro svou ochranu měli koupit vlastní ochranné prostředky…

S podobnými myšlenkami jsem zatelefonoval na MěÚ Humpolec, abych se dozvěděl, jak
je o mě, jednoho z cca dvanácti tisíc obyvatel Humpolce postaráno. K mému zklamání
jsem se dozvěděl, že v Humpolci žádný speciální kryt není.(např. s filtrací
proti nebezpečným plynům apod.) Nejvíce šokující pro mě byla odpověď na otázku
kam se mohou v případě potřeby ukrýt lidé z osmipodlažních panelových domů v
ulici Lnářská (jedny z nejvyšších budov ve městě, kde bydlí lidé). Odpověď
zněla do sklepa nebo tzv. kočárkárny v každém domě… Sklep i kočárkárna v
těchto domech není ani trochu podzemní, nachází se v přízemí. V případě útoku
na výškovou budovu by se celá zřítila na své obyvatele hezky shromážděné v
přízemí. Kdo mohl něco podobného vymyslet?
V tzv. Zámečku v Humpolci existuje sklad CO, kde je umístěno nespecifikované
množství plynových masek, které s největší pravděpodobností nestačí pro
všechny obyvatele města. Nejbližší specializované prodejny, kde si mohou občané
koupit prostředky osobní ochrany jsou v Praze, Brně či Českých Budějovicích.

Případné informace o krytech a prostředcích osobní ochrany podává na MěÚ
Humpolec paní Svobodová 0367/532087.

Další informace dle portálu
Ministerstva obrany ČR:

Ukrytím se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných
prostorů, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují
k ochraně obyvatelstva. K tomuto účelu se využívají stálé a
improvizované úkryty.

Stálé úkryty jsou již v době míru vybudované ochranné stavby
k ukrytí obyvatelstva zejména za válečného stavu. Jsou vybaveny technologiemi,
které umožňují dodávky nezávadného vzduchu, elektrické energie a pitné vody.
Člení se na stálé tlakově odolné úkryty a stálé protiradiační úkryty. Řada
těchto úkrytů byla vybudována s dvouúčelovým využitím jako garáže, kina,
obchody, sklady apod.

Čtěte dále:   Kvůli opravě kanalizace v Humpolci řidiči přejedou dva okresy

Stálé tlakově odolné úkryty zajišťují ochranu ukrývaných osob proti
tlakové vlně, pronikavé radiaci, radioaktivnímu zamoření, světelnému a tepelnému
impulsu, proti účinkům chemických zbraní a biologických prostředků.

Stálé proti radiační úkryty poskytují obdobnou ochranu jako stálé
tlakově odolné úkryty s omezenou odolností proti účinkům tlakové vlny.

Improvizované úkryty jsou suterénní a jiné vhodné prostory obytných
domů, provozních a výrobních objektů, které se za stavu ohrožení státu a za
válečného stavu přizpůsobují k ochraně před účinky soudobých bojových
prostředků. V míru se k ukrytí před toxickými účinky nebezpečných
chemických látek využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných
budov. Jedná se zpravidla o místnosti a prostory na odvrácené straně od zdroje
nebezpečí, utěsněné proti pronikání těchto látek.

Stálé úkryty byly budovány v období studené války ve velkých městech a
na územích, která byla předpokládaným cílem možného napadení zbraněmi
hromadného ničení. Z tohoto důvodu je jejich rozmístění v ČR
nerovnoměrné. V souvislosti s uvolněním mezinárodního napětí a
snížením rizika globální raketo-jaderné války po roce 1990 byla výstavba nových
stálých úkrytů zastavena a v rámci ekonomických možností jsou dokončovány
rozestavěné stavby.

V současné době je k dispozici 5 178 stálých úkrytů,
ochranný systém pražského metra a Strahovkého tunelu, které poskytují 1 270 tisíc
úkrytových míst
. Nejvíce úkrytů se nachází v hlavním městě Praze,
v Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém kraji. Nejméně úkrytů je
v Libereckém a Jihočeském kraji.

Opatření k ukrytí obyvatelstva jsou zahrnuta do havarijních plánů okresů a
do vnějších havarijních plánů. Tyto plány zpracovávají hasičské záchranné
sbory krajů a jejich územní odbory.

Informace o způsobu ukrytí lze získat na obecním (městském) úřadě
v místě bydliště nebo u svého zaměstnavatele.

Zabezpečení obyvatelstva České republiky
prostředky individuální ochrany

Prostředky individuální ochrany tvoří dětské ochranné vaky, dětské ochranné
kazajky, ochranné masky pro děti a dospělou populaci a ochranné filtry k nim. Jsou
určeny k ochraně obyvatelstva před toxickými a infekčními účinky bojových
otravných, radioaktivních a biologických látek pro období válečného stavu a jsou
použitelné i v případě zneužití těchto látek při teroristickém
napadení.

Dětský ochranný vak je určen pro děti do 18 měsíců věku a jeho
neoddělitelnou součástí je pevně zabudovaný difúzní ochranný filtr. Byl vyroben
ve dvou typech s označením DV-65 a DV-75.

Dětská ochranná kazajka je určena pro děti od 18 měsíců do
6 let věku. Používá se s ochranným filtrem řady MOF. Byla vyrobena ve dvou
typech s označením DK-62 a DK-88.

Dětské ochranné masky jsou určeny pro děti od 18 měsíců do
15 let. Používají se s ochranným filtrem řady MOF. Byly vyrobeny ve dvou
typech. S označením DM-1 pro děti od 18 měsíců do 6 let,
s označením CM-3/3h pro děti od 6 let. Pro děti od 10 let lze také
využít malé velikosti ochranné masky s označením CM-3.

Ochranné masky pro dospělou populaci jsou ve třech typech s označením
CM-3, CM-4 a CM-5. K těmto typům ochranných masek se používají ochranné filtry
řady MOF. Ochranné masky CM-4 a CM-5 lze zakoupit ve vybraných prodejnách uvedených
na této webové stránce.

Funkční dětské ochranné vaky, dětské ochranné kazajky, ochranné masky a
ochranné filtry budou využity zejména k ochraně osob ve školských,
zdravotnických a sociálních zařízeních.

Opatření k jejich výdeji jsou součástí havarijních plánů okresů a
vnějších havarijních plánů. Tyto plány zpracovávají hasičské záchranné sbory
krajů a jejich územní odbory.

Ke krátkodobé improvizované ochraně dýchacích cest proti radioaktivnímu
aerosolu lze využít ochranných roušek OR-1 a k ochraně proti některým
nebezpečným látkám lze využít dalších jednoduchých prostředků jako jsou
navlhčené kapesníky, ručníky apod.

olaf

One thought on “Ochrana obyvatel v Humpolci

  1. Informace o (ne)zabezpečení občanů Humpolce jsou dost šokující, ale vlastně jsem ani nic jiného nečekala. Ještě, že máme dva sklepy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Knižní plácek

Út Říj 9 , 2001
Stav knihy po letech a světa dnes Čtěte dále:   Humpolecká grilovačka již tento pátek v parku Stromovka

You May Like

Témata