Pokračuje ověřování půdoochranné technologie při pěstování kukuřice

5

Školní statek Humpolec stejně jako v minulém roce i letos ověřuje půdoochrannou technologii při pěstování širokořádkových plodin.

V pátek 26. 4. 2013 zahájil setí kukuřice do porostu směsky, která byla zaseta na podzim minulého roku. „Využili jsme příznivého počasí a nabídky služby k zasetí kukuřice od firmy Horsch, která se dlouhodobě zabývá bezorebnými technologiemi při setí širokořádkových plodin,“ řekl ředitel Školního statku Humpolec Jan Mácha.

 

 
 

V Kraji Vysočina je ve veřejném registru půdy (LPIS) velké množství zemědělské půdy označeno jako mírně erozně ohrožená, která je využívána pro pěstování širokořádkových plodin. Tyto plodiny mohou být pěstovány na těchto půdách pouze za využití půdoochraných technologií jako například setí do předplodiny, do mulče, nebo bezorebné setí.

 

„Kraj Vysočina jako tradiční zemědělský region hledá možnosti, jak efektivně využívat zemědělský potenciál krajiny a zároveň chránit nejcennější půdní vrstvy. Velkým přínosem je také to, že odborníci i studenti zemědělské akademie mají možnost seznámit se s moderní půdoochrannou technologií přímo v praxi,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství.

 

Takto zasetý pozemek bude sledován po celé vegetační období, zvýšená pozornost bude porostu věnována především po přívalových deštích. Metoda pěstování kukuřice, která byla zvolena na Školním statku Humpolec, omezuje erozi půdy a zároveň napomáhá zadržování vody v krajině

Zdroj: www.kr-vysocina.cz

Čtěte dále:   Zveme vás do Jihlavy - Velikonoce

Petr

5 thoughts on “Pokračuje ověřování půdoochranné technologie při pěstování kukuřice

  1. Stejně nejlacinější mléko teče z travních senáží. Poláci a Maďaři moc dobře vědí proč zakázali pěstování GMO kukuřice, stačí se podívat na dokument o firmě Monsanto.

      1. To je víc než jisté, že se jedná o kukuřici od Monsanta. Oni moc dobře vědí, proč nechtějí mít napsáno na živočišných produktech, že zvíře bylo krmeno GMO kukuřicí. Stačila by jedna věta na obalu (mléku nebo masu). Povinnost je jenom u rostlinných produktů.

          1. Myslím, že nám to může být jedno, jakou kukuřici nám tu pan Mácha seje. My Češi si přeci koupíme v hypersupermarketu nějakou zahraniční:-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Omezení provozu kina Humpolec

Čt Kvě 2 , 2013
rámci realizace projektu „Realizace úspor energie v objektu kina v Humpolci“ bude v termínu květen – říjen 2013 prováděna oprava a zateplení střechy + zateplení obvodových stěn kina. Čtěte dále:   Starostu Golčova Jeníkova prošetřuje policie, na svou funkci rezignoval

You May Like

Témata