Děti, studenti i senioři mohou od září jezdit se slevou ve veřejné autobusové i

5

I na Vysočině bude od 1. září 2018 platit nový ceník veřejné autobusové a vlakové dopravy. Do obvyklých tarifů se promítnou slevy jízdného, které nařídila Vláda ČR. Na 75% slevu dosáhnout děti do 18 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let.

Autobus
„ Vzhledem k tomu, že o zavedení zvýhodněného jízdného rozhodují sami dopravci, uzavřel Kraj Vysočina se všemi linkovými autobusovými smluvními dopravci dodatky ke smlouvám o zajištění základní dopravní obslužnosti, a avizované slevy bude poskytovat všech 22 smluvních dopravců. Ti v rámci Kraje Vysočina zajišťují na objednávku Kraje Vysočina dopravu do škol a do zaměstnání,“ říká Pavel Bartoš z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.
 
 
 

Prokazování nároku na poskytnutí slevy bude probíhat následujícím způsobem:

  • Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu z jízdného neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na slevu z jízdného úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů (viz následující kapitola), který si dopravci navzájem uznávají, nebo platným studentským průkazem ISIC. Průkazy dle předchozí věty je možné pro prokázání slevy použít i tehdy, pokud již nejsou platné (čili žákovský průkaz potvrzený školou na některý z předchozích školních roků nebo ISIC karta bez aktuální validační známky), avšak za podmínky, že fotografie v průkazu odpovídá aktuální podobě cestujícího. Směrodatná v tomto případě není platnost samotného průkazu, ale skutečnosti v něm uvedené (jméno, příjmení, věk a fotografie).

  • Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem, který si dopravci navzájem uznávají, obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy (viz další kapitola). Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC (viz příloha č. 2 tohoto metodického pokynu).
Čtěte dále:   Zapojte se do debat Letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě

  • Cestující starší 65 let. Nárok na slevu z jízdného se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

 

V následujících letech po zavedení integrované Veřejné dopravy Vysočiny  (jednotný tarif Kraje Vysočina) bude možné v případě všech tří kategorií slev při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku resp. statutu studenta průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušných integrovaných veřejných služeb v dopravě (dále jen IDS) včetně elektronických nosičů, avšak musí cestujícího informovat (při vydání průkazu, zakoupení časové jízdenky, ve svých smluvních přepravních podmínkách apod.), že pro případ kontroly nároku na slevu z jízdného, např. ze strany MD jakožto subjektu hradícího kompenzaci ztráty z poskytované slevy z jízdného, či pro další cestu u jiného dopravce či mimo IDS musí mít u sebe též „obecný“ identifikační doklad (občanský průkaz, ISIC kartu, apod.). Neprokáže-li se cestující při kontrole tímto „obecným“ průkazem, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu se všemi důsledky z toho plynoucími (přirážka, doplatek apod.).

zdroj: www.kr-vysocina.cz

Petr

5 thoughts on “Děti, studenti i senioři mohou od září jezdit se slevou ve veřejné autobusové i

    1. Kdybyste sledoval politiku tak víte, že slevy měly být už od června,ale na žádost krajů byly posunuty. Důvod, jednání s dopravci.. Tak nevnímejte vše hned kvůli volbám…

          1. I kdyby před prázdninami ! Jak známo o prázdninách se tu příliš nemaká, krom Babiše, který maká a protiprávně si dělá v zemi co chce už dost dlouho! Krom důchodců a studentů jezdí v autobusech již málokdo. Pracujícím stávající spoje dost často časově nevyhovují a musí jezdit autem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Zlatou podkovu v Humpolci obhájila Eliška Orctová, v nejvyšší kategorii si vyjel

Út Srp 28 , 2018
53. ročník Zlaté podkovy v Humpolci, jedné z nejprestižnějších jezdeckých a vozatajských soutěží v České republice, o víkendu vyhrála díky bezchybné finálové jízdě 21letá Eliška Orctová s koněm Bonus 1, obhájila tak své loňské vítězství. Čtěte dále:   Jen některá města na Pelhřimovsku začala rok 2024 se schváleným rozpočtem

You May Like

Témata