Pozvánka na 17. zastupitelstvo města Humpolec a program 28. rady města

Zasedání zastupitelstva i zasedání rady města se obojí koná již zítra 27. dubna.

Program

28. schůze Rady
města Humpolec, která se uskuteční dne 27. dubna 2005 od 14,30 hodin
v budově Městského úřadu v Humpolci na Horním náměstí,
v kanceláři starosty města před zasedáním Zastupitelstva města Humpolec

14,30 hod. – 1. Zahájení
jednání

14,30 – 14,35 hod. – 2. Určení ověřovatelů a
zapisovatelky

14,35 – 14,40 hod. – 3. Ukončení nájemní
smlouvy DDM
č.p. 623 Na Skalce

14,40 – 14,50 hod. – 4. Vyhodnocení veřejných zakázek

a) Zateplení
a nátěr fasády v DDM č.p. 623 Na Skalce
b) Výměna oken v DDM č.p. 623 Na Skalce

c)
Oprava budovy č.p. 253 – muzeum na Dolním náměstí

14,50 – 15,00 hod. – 5. Bytové záležitosti

a) pronájem
bytu v č.p. 1313 Na Rybníčku

c) pronájmy bytu
1+1 a 1+0 v č.p. 730 v ul. Školní (DsPS)

15,00 hod. – 6. Závěr


Pozvánka

na 17. zasedání
Zastupitelstva města Humpolec, které se uskuteční dne 27. dubna 2005

od 15, 00
hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí
300 v Humpolci

P R O
G R A M

Předpokládaný
čas Jednotlivé body programu zasedání

projednání (případnou
informaci podá …….)

15,00 hod.
– 1. Zahájení zasedání

15,00 – 15,05 hod. – 2.
Ověření zápisu z minulého jednání, určení


ověřovatelů a zapisovatele

15,05 – 15,15 hod. – 3. Kontrola
plnění usnesení ZM


(ing. T.Křišťan- místostarosta)

15,15 – 15,25 hod. – 4.
Zpráva o činnosti Rady města

(ing. T.Křišťan – místostarosta)

15,25 – 15,40 hod.
5. Závěrečný účet města Humpolec za rok 2004

(Mgr.
J.Kučera-starosta města, J.Veselá-vedoucí EO)

15,40 – 16,00 hod. – 6. Převzetí
zřizovatelských kompetencí k Domu dětí
a

mládeže Humpolec (Mgr.R.Brzoň-místostarosta,

M.Koudelková-vedoucí
oddělení školství EO)

a) Dodatek zřizovací listiny ZŠ Hradská

b)
Darovací smlouva na převod majetku DDM a


smlouva o převodu vzdělávacích činností

16,00 – 16,10 hod.
7. Evropský týden mobility a Evropský den bez aut


(Mgr.R.Brzoň-místostarosta, )

16,10 16,20 hod. – 8. Projekt zdravé město-Místní
agenda 21


(Mgr.R.Brzoň-místostarosta, )

16,20 – 16,45 hod. – 9. Poskytování
příspěvků z rozpočtu města

(Mgr.
J.Kučera-starosta města, Mgr.R.Brzoň-místostarosta)

a) Příspěvky na sport, kulturu, životní prostředí a

sociální činnosti

b) Příspěvky na opravy fasád historických objektů

Čtěte dále:   Oznámení o záměru pronájmu uvolněného bytu

P ř e s t á v k a

17,00 – 17,10 hod. – 10. Vyhláška č.
2/05/ZM, o poplatku za užívání

veřejného prostranství (ing.T.Křišťan-
místostarosta,


J.Jůzl – vedoucí OMH)

17,10 – 17,25 hod. – 11. Pravidla pro
přidělování obecních bytů

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl – vedoucí OMH)

17,25 – 17,35 hod. – 12. Fond rozvoje
bydlení

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl – vedoucí OMH)

17,35 – 17,50
hod. –
13. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl – vedoucí OMH)

17,50 – 18,05
hod. –
14. Záměr prodeje a výkupů pozemků

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl – vedoucí OMH)

a) prodej 16 pozemků pro výstavbu rodinných domků
v lokalitě Cípek

b) prodej poz.p. KN č. 1762 v k.ú. Humpolec –
pí. J.Kalendová

c) výkup poz.p. PK č. 2036 v PK 2037/1
v k.ú. Humpolec – pí. Staňková, p. J.Sobotka

d) výkup poz.p. KN č. 824/2 v k.ú. Humpolec –
p. Mgr. J.Motejl a spol.

e) výkup 53% podílu poz.pp KN č. 2130/24 a 2130/25
v k.ú. Humpolec – pí. V Sobotková a spol.

18,05 – 18,15 hod. – 15. Rozšíření využití vlastního zdroje
vody pro areál

koupaliště Žabák v Humpolci

(ing.T.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)

18,15 – 18,25 hod. – 16. Povolení výjimky – požárně
nebezpečný prostor

a) poz.pp. KN č. 2548/1 a
2548/2 v ul. Masarykova v Humpolci – pí. J.Krtková

b) poz.pp. KN č. 2481/12 a
2481/1 v k.ú. Humpolec – FILL Drogerie

c) poz.p. KN č. 2448/1
v ul. Hradská – Profil nábytek a.s.

18,25 – 18,50 hod.
17. Územní plán města Humpolec

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
M.Hrbek- vedoucí SÚ)

a) Regulační
plán sídliště RD Cípek

b) Změna územního plánu města č. 1

18,50 – 19,00
hod. –
18. Vyhláška č. 4/05/ZM, kterou se mění některá

ustanovení
Statutu Ceny Dr.Aleše Hrdličky

(Mgr.
R.Brzoň-místostarosta, M.Rojková-vedoucí

OVV)

19,00 – 19,10
hod. –
19. Převzetí akcií – Úpravna vody Želivka, a.s.

(Mgr.
J.Kučera-starosta města, J.Veselá-vedoucí EO)

19,10 – 19,20 hod. – 20. Převod movitého
majetku města

(Mgr.
R.Brzoň-místostarosta, M.Rojková-vedoucí OVV)

19,20 – 19,30
hod. –
21. Jmenování člena Finančního výboru ZM

(Bc. J.Fiala –
tajemník MěÚ)

19,30 – 19,45 hod. – 22. Volné návrhy

19,45 hod. – 24. Závěr

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Obří odstavná plocha na D1

Út Dub 26 , 2005
Megaparkoviště pro kamiony u Jihlavy – prý někde musí být… Čtěte dále:   OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

You May Like

Témata