Program 16. zasedání zastupitelstva města

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se uskuteční dne 9. února 2005 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci.

P R O
G R A M

Předpokládaný
čas Jednotlivé body programu
zasedání

projednání
(případnou informaci podá …….)

15,00
hod. – 1. Zahájení zasedání

15,00 – 15,05 hod. – 2.
Ověření zápisu z minulého jednání, určení

ověřovatelů a zapisovatele

15,05 – 15,15 hod. – 3.
Kontrola plnění usnesení ZM

(ing.
T.Křišťan- místostarosta)

15,15 – 15,25 hod. – 4.
Zpráva o činnosti Rady města

(ing. T.Křišťan –
místostarosta)

15,25 – 16,00 hod. – 5. Rozpočet města na
rok 2005

(Mgr. Jiří
Kučera-starosta města, J.Veselá-vedoucí EO)

16,00 – 16,10 hod. – 6. Dodatky zřizovacích
listin MŠ Smetanova, ZŠ

Hálkova, ZŠ Hradská, ZUŠ Humpolec

(Mgr. Roman
Brzoň-místostarosta města, M.Koudelková

-vedoucí
oddělení školství EO)

16,10 – 16,20 hod. – 7. Vyhláška města
Humpolec č. 1/2005/ZM, kterou se

stanoví
obvody základních škol zřízených městem

Humpolec
(Mgr. Roman Brzoň-místostarosta města,

M.Koudelková vedoucí oddělení školství EO)

16,20 16,35 hod. – 8. Převod vzdělávacích
činností k DDM Humpolec pod

základní školy
v Humpolci (Mgr. Roman Brzoň-

místostarosta města, M.Koudelková- vedoucí oddělení

školství
EO)

16,35 – 16,45 hod. – 9. Projekt Národní
síť zdravých města ČR

(Mgr. Roman
Brzoň-místostarosta města)

16,45 – 16,55 hod. – 10. Grantový program
„Fasády historických objektů –

změna termínu pro podání žádostí

(Mgr.
J.Kučera-starosta města, ing.F.Kocman-vedoucí

OŽPaPP)

P ř e s t
á v k a

17,10 – 17,25 hod. – 11. Záměr prodeje a
výkupů pozemků

(ing.T.Křišťan-
místostarosta, M.Hrbek- vedoucí SÚ)

a) prodej st.p. KN č. 3533 v k.ú. Humpolec – manž.

Prokopovi

Čtěte dále:   10. zasedání zastupitelstva města, 24.04.2024

b) výkup poz.p. KN č. 722/1 v k.ú. Humpolec – manž.
Votavovi

c) poz.pp. PK č. 718, 719, 720/1 vše v .ú. Humpolec
– p. A.Vondrejs

17,25 – 17,35 hod. – 12. Záměr směny
nemovitostí a zrušení usnesení

(ing.T.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)

. usnesení č. 199/2000/ZM – prodej poz.p. KN č.
650/1

a směna poz.p. KN č. 664/1ing. B.Stejskal za poz.p.

KN č. 650/1-Město Humpolec vše v k.ú.
Vilémov

17,35 – 17,40 hod. – 13. Zrušení usnesení
č. 559/2002/ZM

(ing.T.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)

. bezúplatný
převod poz.p. PK č. 587 a PK 752 v k.ú.

Vilémov –
z vlastnictví ČR

17,40 – 17,45 hod. – 14. Povolení výjimky
– požárně nebezpečný prostor

(ing.T.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)

. bytový dům s podnikatelskou provozovnou v ul.
Školní

– p. Z.Zabloudil a sl. Vl.Vránová

17,45 – 17,55 hod. – 15. Fond rozvoje
bydlení


(ing.T.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)

17,55 – 18,05 hod. – 16. Vyvěšení vlajky
Tibetu

(J.Maryška-člen ZM)

18,05 – 18,15 hod. – 17. Úprava výše odměn
neuvolněným členům ZM

18,15 – 18,30
hod. –
18. Volné návrhy

18,30 hod. – 19. Závěr

V Humpolci dne 21.1.2005

Mgr. Jiří Kučera
starosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Černý speciál Bernard v Táboře vyhrál již počtvrté.

Pá Úno 4 , 2005
Tábor, Humpolec 4.2.2005 – Rodinný pivovar Bernard získal významné ocenění na 15. ročníku soutěže Česká pivní pečeť 2005. Soutěž se konala ve dnech 1.- 4. února tradičně při Reprezentačních slavnostech piva v hotelu Palcát v Táboře. Čtěte dále:   Uzavření evidence řidičů

You May Like

Témata