Referendum o EU

INFORMACE ke konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii od MěÚ Humpolec


Vážení spoluobčané,


Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím č. 116/2003 Sb. referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii, v němž stanovil jeho konání na dny :


pátek 13. června 2003 a sobotu 14. června 2003


Otázka pro všelidové hlasování zní :
„Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie ?“


Protože se toto referendum bezprostředně dotýká všech oprávněných osob hlasovat v referendu podáváme Vám tímto několik potřebných základních informací a lhůt :
1. Konání referenda
Referendum se na území České republiky koná ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den 13.6.2003 začíná hlasování ve 14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin. Druhý den 14.6.2003 začíná hlasování v 8,00 hodin a končí ve 14,00 hodin.

2. Hlasovací právo v referendu
Právo hlasovat v referendu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den konání referenda dosáhl věku 18 let (dále jen „oprávněný občan“).
Překážka mi ve výkonu práva hlasovat v referendu jsou :
a) zbavení způsobilosti k právním úkonům,
b) zvláštním zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
c) služba vojáka z povolání v zahraničí, jestliže povaha vykonávané služby nebo místo jejího výkonu neumožňují výkon práva hlasovat v referendu.


3. Hlasovací průkaz
Oprávněnému občanu, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost hlasovací průkaz. Hlasovací průkaz pro oprávněného občana, který má bydliště v zahraničí, vydává zastupitelský úřad, u něhož je oprávněný občan veden ve zvláštním seznamu.
Oprávněný občan může požádat o vydání hlasovacího průkazu ode dne vyhlášení referenda tj. od 28. dubna 2003, a to osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu či zvláštního seznamu tj. do 11.6.2003 do 16,00 hodin na evidenci obyvatel Městského úřadu Humpolec, nebo písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem oprávněného občana, doručeným nejpozději 7 pracovních dnů přede dnem konání referenda. Městský úřad předá nejdříve 15 dnů přede dnem hlasování přímo oprávněnému občanovi nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem oprávněného občana žádajícího o vydání hlasovacího průkazu anebo jej oprávněnému občanu zašle.

4. Provádění hlasování
A) Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem).
B) Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro hlasování.
Oprávněný občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji odpověď na položenou otázku.


5. Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
V souladu s ustanovením § 17 písm. c) zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů stanovil starosta města s přihlédnutém k počtu voličů v jednotlivých volebních okrscích města Humpolec následující minimální počet členů volebních komisí

Čtěte dále:   Bernardfest 2023

Číslo volebního okrsku Název volební místnosti Adresa volební místnosti Minimální počet členů okrskové volební komise
1 Klub Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci Havlíčkovo náměstí 91, Humpolec 7
2 Základní škola HálkovaHumpolec ul.Hálkova 591, Humpolec 7
3 Dům dětí a mládeže Humpolec ul. Na Skalce 623, Humpolec 7
4 Mateřská škola Na Rybníčku – budova II ul. Na Rybníčku 1316, Humpolec 7
5 Gymnázium Dr.Aleše Hrdličky Humpolec ul. Komenského 147, Humpolec 7
6 Střední odborné učiliště obchodní Humpolec ul. Hradská 276, Humpolec 7
7 Střední zemědělská škola Humpolec Ul. Školní 764, Humpolec 8
8 Mateřská škola Na Rybníčku – budova I Ul. Na Rybníčku 1316, Humpolec 7
9 Rozkoš – místní část, budova osadního výboru Rozkoš 107, Humpolec 5
10 Krasoňov – místní část,budova bývalé školy Krasoňov 53, Humpolec 5
11 Plačkov – místní část, budova bývalé prodejny Plačkov 40, Humpolec 5
12 Petrovice – místní část,budova osadního výboru Petrovice 20, Humpolec 5
13 Světlice – místní část, budova bývalé školy Světlice 61, Humpolec 5
14 Hněvkovice – místní část, budova osadního výboru Hněvkovice 134,Humpolec 5
15 Kletečná – místní část, budova bývalé školy a OV Kletečná 33, Humpolec 5


Vlastní vykonání hlasování se uskuteční ve stálých volebních okrscích, které byly stanoveny pro volby do zastupitelstva obe již v roce 1994. Od té doby se zařazení jednotlivých domů ve městě nemění, dochází pouze k pravidelnému zařazování nově zkolaudovaných čísel popisných do příslušného okrsku. To znamená, že občané oprávnění k hlasování v referendu jsou zařazeni do stále stejného volebního okrsku, jako při každých jiných volbách a budou rovněž hlasovat ve stále stejné místnosti. Pokud si některý z občanů nebude jist se svým zařazením do okrsku, může učinit osobní, písemný nebo telefonický dotaz na pracovnice evidence obyvatel Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Humpolec (č.tel. 565 518 131, 565 518 133). Tyto údaje budou rovněž patrné z Oznámení o době a místě konání referenda (tzv. Vyhláška), které bude v určeném termínu zveřejněno v rámci každého okrsku a na úřední desce MěÚ Humpolec v ul. Příčná.

6. Další důležité termíny referenda
dne 17.4.2003 byl schválen zákon č. 114/2003, o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii. Tak jako již v listopadových komunálních volbách i v případě referenda o přistoupení k EU plní Městský úřad v Humpolci úkoly směřující ke koordinaci činností v rámci území pověřeného úřadu s rozšířenou působností. Zajišťuje místnosti a potřebné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů přebíraných od okrskových komisí z 24 obcí a města Humpolec.


 
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů obraťte se s důvěrou na pověřené pracovníky Městského úřadu Humpolec.Těším se na setkání při konání referenda a zůstávám s pozdravem
Bc. Jiří Fiala v.r.
tajemník MěÚ Humpolec
Telefon : 565518120, 565518111
e-mail: jiri.fiala@mesto-humpolec.cz
Fax : 565518199
www.mesto-humpolec.cz

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Regionální poradenská a informační centra

Čt Kvě 29 , 2003
Regionální poradenská a informační centra (RPIC) poskytují pro firmy bezplatné úvodní konzultace a cenově zvýhodněné poradenství, pomoc při vytváření podnikatelských plánů a realizačních projektů, zprostředkování bankovních úvěrů, vytváření nových pracovních míst, poskytují informace o dalších možných programových podporách a podporách regionu, organizují vzdělávací semináře pro podnikatele. Čtěte dále:   Fotbalisty […]

You May Like

Témata