Rekonstrukce tenisového areálu – podruhé

2

Jak humpolák informoval, dojde k rekonstrukci, tedy spíše totální
přestavbě tenisového areálu u Cihelny. Více se dočtete v rozhovoru –
zpovídali jsme pana Libora Nováka člena výboru LTC Humpolec.

– v jakém stádiu je plánovaná rekonstrukce?

V současné době je zpracována architektonická studie areálu ve dvou „variantách“. Variantách v uvozovkách, protože vzhledem k požadavkům sportovního areálu na funkčnost (prostorové požadavky, orientace ke světovým stranám), dále k možnostem výkupu pozemků a k možnému využití pozemků danému územním plánem města není možno mnoho variant řešit. Zkrátka dané požadované objekty (hala, venkovní kurty, zázemí-šatny, sociální zařízení, klubovna, občerstvení) by se na tuto plochu v jiném uspořádání prostě nevešly. Navíc si myslím, že toto řešení je celkem povedené. Ale abych se dostal k těm
variantám. Jedná se pouze o změnu tvaru střechy provozního objektu. Buď bude použita plochá střecha nebo krov. Když jsme tyto varianty konzultovali v našem tenisovém oddíle byli někteří pro variantu plochá střecha a někteří pro krov. Zkrátka ať uděláme jakékoliv řešení tak se vždy někdo najde kdo by raději zvolil druhou variantu.
V současné době probíhají jednání ohledně možnosti přikoupení dalších pozemků, které jsou pro plánované rozšíření nezbytně nutné. Poté bude muset být
zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení a můžeme stavět, ale to ještě velmi předbíhám, neboť do té doby nás čeká ještě mnoho práce,
což nejlépe ví každý, kdo stavěl alespoň rodinný domek.
Ještě bych se chtěl vrátit k dotazu nebo úvaze, kterou vznesl jeden čtenář a to proč není zpracováno více variant architektonické studie. Správná úvaha byla, že náklady na vypracování této studie jsou poměrně vysoké a proto se takovéto zakázky řeší formou veřejné výběrové soutěže na základě zákona č.40/2004Sb., kdy je vyzváno několik firem k podání cenové nabídky vč. návrhu koncepce řešení daného problému a na základě dodaných podkladů je vybrána jedna firma, která provede vlastní zpracování zakázky. Současně bych chtěl informovat, že náš oddíl se na vybudování nového areálu finančně aktivně
spolupodílí a nežádá například od města aby nám vše zaplatili, i když musím přiznat, že bez finanční pomoci města Humpolec se neobejdeme a velmi za pomoc městu děkujeme.

– jak je na tom tenisový areál teď –  vybavení, využití, stav povrchu

Současný stav areálu je přímo žalostný. Každý kdo za Cihelnu někdy zavítal tak ví , že fungujeme ve 3 stavebních buňkách a jedné stařičké boudičce. Zázemí co se týče šaten, WC, občerstvení, klubovny odpovídá tomuto stavu. Povrch kurtů je absolutně nevyhovující. V případě, že přijde 5-ti minutová opravdu lehká dešťová přeháňka, tak se s dalším hraním musí 2 hodiny počkat. Přitom na normálních kurtech je možné po 2 hodinovém vytrvalém dešti hrát
během 10-ti minut!!!!!! Využití areálu je nyní velmi vysoké. Hrají zde všichni členové oddílu i rekreanti. 

– v Humpolci funguje jeden (dva, tři?) tenisové oddíly, jak je (jsou) na tom s umístěním v soutěžích, počty členů

v současné době fungují v Humpolci 2 tenisové oddíly a to Jiskra Humpolec a LTC Humpolec. Vzhledem k tomu, že na takto malém městě není tento stav nadále udržitelný, došlo v letošním roce ke sloučení těchto oddílů do jednoho pod názvem LTC Humpolec. Toto sloučení nebylo 100%, protože z hráčů Jiskry která dosud existuje a kteří aktivně (min 1 týdně) hrají 5 lidí nebylo ochotno sloučení akceptovat (nepočítám do tohoto počtu děti, které nejsou právně
způsobilé učinit toto rozhodnutí) a zůstalo členy oddílu Jiskra Humpolec což jim nikdo nemůže mít za zlé. Je to jejich právo i když menšinové. Vzhledem ke skutečnosti, že ke sloučení došlo v dubnu, byly soutěže odehrány pod hlavičkou Jiskra Humpolec neboť se nestihly přestupní termíny. Po loňském sestupu z jihočeské divize hráli obě družstva dospělých letos Krajský přebor. Tým „A“ se umístil na 7 místě a tým „B“ na 14. pozici. Příští rok bude
prioritou pro tým „A“ návrat do Jihočeské divize. Družstva žáků a dorostu nestartovala. Oddíl LTC Humpolec postavil letos družstvo dospělých v okresním přeboru, kde se umístil na konečném 3-tím místě. V příštím roce chceme v oddíle LTC Humpolec postavit 2 družstva dospělých, 1 družstvo dorostu a 1 žáků. Jak to bude v oddíle Jiskra nevím.
Ještě bych měl vysvětlit proč došlo ke sloučení. Jak jsem řekl, pokud na malém městě fungují 2 oddíly a ještě k tomu ve stejném areálu, tak nemůžete nic vlastně podniknout. Žádný sponzor vám nedá významnější peníze ani jinou podporu, kromě morální. Vždy se ptá „a který oddíl je právoplatným uživatelem areálu?“ a po odpovědi že oba (dle mínění vedoucích představitelů obou oddílů) dojde pouze na vzájemné úsměvy a potřesení rukou na rozloučenou. Tím
neříkám, že žádné sponzory nemáme. Máme a musím uznat, že na provoz oddílu, spolu s členskými příspěvky je to dostačující. Ale chybí na rozvoj. Vnímavější čtenáři si řeknou, že se vlastně nic nemění stále dva oddíly existují akorát jeden má 80 členů a druhý 5. Pes je zakopaný v tom, že současným majitelem pozemků je Město Humpolec. A od zástupců města máme zatím a to zdůrazňuji neoficiální příslib, že v případě, že se sloučí většina členů obou
oddílů do jednoho, dojde k dlouhodobému pronajmutí pozemků s možností následného převodu na tento majoritní oddíl. To znamená, že právoplatným uživatelem areálu bude LTC Humpolec a Jiskra si bude muset tyto pozemky pronajímat ve volných hracích hodinách. Ještě jednou zdůrazňuji, že tento příslib o pronájmu je neoficiální.

-proč v Humpolci existují nebo existovaly 2 kluby?

Ve stručnosti bych historii tenisu v Humpolci shrnul asi takto (prosím neberte mě nikdo za slovo jestli některé datum nebude zcela přesné). Tenisový oddíl byl v Humpolci založen v roce 1907 – je to jeden z nejstarších tenisových oddílů v republice. V roce 1954 došlo (jak to v té době bylo zvykem) k přejmenování oddílu a až do roku 1993 byl ve městě jeden oddíl Jiskra Humpolec. V roce 1994 došlo k odloučení členů pamatujících původní oddíl LTC z let
1907-1954 a k znovuobnovení tohoto oddílu. Od té doby zde byly dva oddíly a bohužel ani v jednom oddíle nedošlo k jakékoliv viditelné činnosti a areál pomalu chátral. V místním tisku občas probleskla zpráva, že LTC Humpolec udělalo tohle a Jiskra Humpolec tohle, ale bylo to pouze hašteření dvou kohoutů na jednom smetišti. V roce 2003 se ledy prolomily (alespoň  pro většinu členů obou klubů) a začala jednání o sloučení do jednoho oddílu. Za Jiskru jsem
byl vedoucím výboru určeného pro jednání zvolen já. 29.7.2003 valná hromada tenisového oddílu Jiskra odhlasovala sloučení pod názvem LTC Humpolec. Toto
hlasování nebylo jednomyslné a někteří členové byly zásadně proti (komu vadí název)?! Moje reakce na toto byla a opakuji ji zde veřejně:“pokud seženete
dostatečný počet členů oddílu, kteří nejsou spokojeni s názvem, stanovami, výborem oddílu, máte kdykoliv podle stanov, které jsou veřejné a volně k dispozici, možnost svolat valnou hromadu a název oddílu si změnit. Nikdo Vám v tom nemůže zabránit“. Toto jsem na té valné hromadě řekl a za tím si stojím. Do dnešního dne nikdo nepřišel, že sehnal dostatečný počet členů a že si přeje změnit název oddílu!!! Tak kde je skutečný problém členů, kteří
si nepřejí sloučení a zůstali členy Jiskry? Je to název nebo soukromé spory s členy odtrhnuvší se části z roku 1994? A nebo jim vadí že chod oddílu dostane určitý řád a pravidla? Nikdo z nich není schopen na tyto opakovaně pokládané otázky odpovědět. Jednou je to vše výše uvedené a jindy to v těchto problémech vůbec není! Na jednání s předsedou celého sdružení Jiskra Humpolec padl požadavek na sloučení pod jiným názvem, jiným registračním číslem a
jiným IČO. To bychom ale museli jít proti rozhodnutí valné hromady a jak by se na nás členové koukali? Ve sdružení Jiskra Humpolec se vůle valné hromady neakceptuje?! Raději to nebudu dále rozvádět. Těmito slovy, které Vám zde říkám a o kterých již přes rok diskutuji s různými lidmi jsem si nadělal spoustu nepřátel, ale také spoustu přátel, kteří jsou stejného názoru. Kdo se chce podělit o svůj názor, jsem vždy ochoten k diskusi osobně na tenisových kurtech nebo na svém e-mailu (firma@mikohb.cz to z důvodu, že humpoláka pravidelně nečtu).

– existuje či plánujete nějaký tenisový kroužek, pro „rekreační“ hráče, kteří by si chtěli  jen občas zahrát

v současné době nabízíme rekreačním hráčům 2 varianty jak si zahrát. První je pronájem tenisového kurtu za poplatek 50,-Kč/hodinu (to se týká spíš  prázdninových rekreantů, kteří si přijdou zahrát párkrát za rok) a druhá varianta je vstup do oddílu. Členský příspěvek je 400,-Kč/rok pro dospělé, 200,-Kč pro studenty a mládež ve věku 16-18 let, 100,-Kč pro děti do 15-ti let. Po zaplacení tohoto příspěvku je možné hrát kdykoliv a jakkoliv dlouho ve volných hodinách dle hracího řádu oddílu.

– kdo jej využívá – oddíl, nečlenové, školy …

areál je využíván členy obou oddílů a rekreačními víkendovými sportovci. V dopoledních hodinách je areál využíván o hodinách TV gymnáziem Humpolec.

– po rekonstrukci – jaké jsou plány do budoucnosti?

Plány do budoucna jsou připravené, některé detailně, jiné jen v nástinu.V současné době je pro nás kompletní rekonstrukce prvořadým cílem, včetně vybudování tenisové haly, která bude sloužit pouze tenisu a bude za rozumnou
cenu. Rozumnou cenou rozumím cenu za kterou se obdobné specializované haly, pronajímají v okolních městech. Pro tenis je to konkrétně od 180,-Kč do 280,-Kč/hodinu za kurt. Vše samozřejmě bude záležet na provozních nákladech. Netvrdím, že naše hala nebude levnější nebo dražší (při návrhu projektu bude náš požadavek na projekční kancelář spočítat náklady na provoz haly, protože chceme-li přilákat hráče i z okolních měst, tak nesmíme být dražší). Výše uvedené ceny by byly konkurenční i pro stávající víceúčelovou halu Jiskry, která má pro tenis nevyhovující povrch a osvětlení. V zemědělské škole tyto
neduhy nejsou,ale je tam problém s prostorem. Pro závodní tenis je to malé. Na druhou stranu díky rozumné ceně je tato hala výborná pro tréninky mládeže případně pro rekreační hraní. Další plány, které jsou zaměřeny hlavně na širokou veřejnost, se vlastně již realizují, i když díky nevhodnému zázemí a velmi špatné propagaci (za což
se všem omlouvám a věřím, že od roku 2005 to bude mnohem lepší) je účast veřejnosti dá se říct nulová. V loňské roce jsme například uspořádali turnaj
osobností, kterého se mimo jiné zúčastnili Antonín Panenka, Luděk Sobota, Miroslav Krampol, Karol Dobiáš, Roman Skamene a další. Letos jsme od pořádání upustili (i přes žádosti loňských účastníků o znovupořádání), neboť stále zmiňované zázemí areálu je dle mého zázemí nedůstojné pro reprezentaci celého města, schválně říkám celého města, protože my nechceme reprezentovat jen náš oddíl a hrát si na svém písečku. Chceme reprezentovat celé město. Jinak
každoročně pořádáme turnaj neregistrovaných rekreačních) hráčů-do loňského roku to bylo pod hlavičkou Jiskry. Tento turnaj, kterého se může zúčastnit každý má pravidelně velmi vysokou úroveň. Letos se zúčastnilo 43 hráčů ve dvouhře a 28 dvojic ve čtyřhře. V našem zájmu je rovněž provádět pravidelné nábory žactva na základních školách pro výchovu nových talentů. První nábor se možná uskuteční již pro sezónu 2005. Starší zájemci se mohou přihlásit přímo v areálu kurtů. Prakticky každý den od 18,00-20,00 je tam někdo, kdo by jim poradil.
Zároveň bychom v příštím roce chtěli lepší propagací přilákat více diváků na mistrovská utkání družstev. Vždyť krajský přebor, který se v Humpolci hraje již zajišťuje slušnou úroveň a když si vezmu, že vstupné je zdarma, tak to již je důvod k návštěvě. Porovnejte s úrovní soutěží hokej, fotbal a s cenou vstupného na tyto sporty. Navíc se dá očekávat, že vzhledem k zastřešení stadionu dojde letos u hokeje ke zvýšení vstupného-toto je pouze spekulace
podmíněná danými ekonomickými faktory.

– ještě k rekonstrukci – náklady, investor, neuskutečněné plány, problémy.

Jak jste již napsali na Vašem serveru, náklady se pohybují kolem 25 mil. Kč. Toto číslo je ovšem velmi zkreslené, neboť se jedná o náklady vycházející z architektonické studie. Tyto náklady jsou vždy nadnesené. Druhá věc je, že tyto náklady vycházejí ze situace, kdy by veškeré práce a dodávky materiálu byly zadány stavební firmě. Naše představa je taková, že velký objem prací je možno provést svépomocí, materiály sehnat v rámci sponzoringu od firem,
které je vyrábějí nebo prodávají. Ideální by bylo, kdyby se skutečné náklady na realizaci celého rozsáhlého areálu vč. celé haly pro 2 kurty pohybovali mezi 15-20 miliony Kč. Když si čtenáři vezmou, kolik bude stát pouze zastřešení zimního stadionu v Humpolci (cca 17,0 mil. pozn. redakce), tak musí uznat že to vůbec není vysoká částka. Investor stavby se zatím řeší. Budeme žádat o státní dotace, určitou sumou nám snad přispějí místní firmy, ale
přísliby jsou i od firem z jiných krajů, část peněz snad seženeme z tenisového svazu, část dá náš oddíl a rovněž doufáme, že až oslovíme město Humpolec, tak že nám košem nedají. Celé to bude o schopnostech a vůli lidí ve výboru oddílu něco udělat a ne o tom pouze mluvit. Nějaké výsledky jak je vidět již jsou. Další na sebe snad nenechají čekat.
Z problémů, které nás čekají v blízké době bych chtěl zmínit na základě jednání při zpracování studie snad jen problémy ohledně nutnosti vykácení některých náletových dřevin v současném areálu, kdy nás čekají perná jednání s vedoucím odboru životního prostředí města. Na druhé straně věřím, že bude použit stejný metr, jako když došlo k vykácení veškerých stromů kolem rybníka Cihelna.

2 thoughts on “Rekonstrukce tenisového areálu – podruhé

  1. No, to mě podržte odbor životního prostředí města dovolí sterilizaci a jiná svinstva a bude dělat problémy kvůli stromům, které stejně opět vysadíte a celý prostor i přírodně zkultivujete? No, to je konec normálního rozumu. Mám přírodu rád, ale todle je buzerace a nikoliv práce pro životní prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Tipovací soutěž 2004

Čt Srp 26 , 2004
Ceny třem nejlepším tipařům v tipovací soutěži u příležitosti letošních pivních slavností jsou předány. Podařilo se nám hlavní cenu předat osobně a tak si dovolujeme přinést rozhovor s výhercem.

You May Like

Témata