ROZHOVOR: Nové internetové stránky města

Nedávno proběhla regionálními médii informace o tom, že město Humpolec připravuje nové oficiální webové stránky města a městského úřadu. Před čtrnácti dny došlo k výpadku stránek a stránky města nebyly zhruba po dobu deseti dní přístupné. To zavdávalo příčinu k úvahám, že dochází k přechodu na nové stránky. Jaké však bylo mé rozčarování, když poté co stránky byly uvedeny opět do provozu, byly tyto stránky naprosto stejné jako předtím. Rozhodl jsem se tedy poslat na městský úřad několik dotazů ohledně stránek města. Na otázky mi odpovídal pan Ing. Josef Novák, informatik a správce sítě Městského úřadu Humpolec.


Otázka: Proč internetové stránky www.mesto-humpolec.cz nebyly po několik posledních dní přístupné? Co bylo příčinou jejich výpadku?


Odpověď: V důsledku tvorby nových internetových stránek města byl změněn poskytovatel webového prostoru. Město Humpolec přešlo od firmy ZONER k Česká vydavatelská pro internet. Bohužel při změně nedošlo  k ověření druhého DNS serveru. Než došlo k nápravě a poté k načtení v DNS serverech se výpadek protáhl od pátku do úterý dopoledne. Za tento výpadek se omlouváme. 


Otázka: Jak často probíhá aktualizace internetových stránek města a kdo je za ní zodpovědný?


Odpověď: Stávající stánky se aktualizovaly v případě potřeby – zasedání Rady a zastupitelstva města, nové vyhlášky apod. Změny se prováděly centrálně na sekretariátu starosty pomocí programu FrontPage. To bylo hlavním důvodem změny, kdy za aktuálnost vyhlášek a všech dalších informací bude zodpovídat vždy vedoucí na jednotlivém odboru, kdy jim bude umožněno aktualizovat stránky za svůj odbor.


Otázka: Nedávno jsem se v listu MF-DNES dočetl že město Humpolec připravuje nové internetové stránky města. Na kdy je tento projekt naplánován a na kdy je naplánováno zveřejnění nových stránek?


Odpověď: Tento projekt je naplánován na měsíc září a říjen 2003. Zveřejnění nových stránek je předpokládáno na měsíc říjen 2003. Jedná se o naplnění stránek  potřebnými dokumenty, formuláři, návody apod. 


Otázka: Kdo byl pověřen tvorbou nových stránek města?


Odpověď: Pracuje skupina pod vedením  místostarosty Mgr. Romana Brzoně. Do naplňování stránek se zapojí všechny odbory.


Otázka: Můžete nám říci, jaké byly celkové náklady na vytvoření a správu nových stránek města?


Odpověď: Celkové náklady jsou odhadnuty na 50 tis. Kč Je v tom zahrnut nákup potřebného softwaru, graficky návrh nových stránek, převedení domény i umístění dokumentů na server firmy České vydavatelské pro internet s r.o., Jihlava a proškolení pracovníků. Chceme využít  vyhlášeného grantu Kraje Vysočina pro aktualizaci webových stránek měst a obcí ve výši 15 tis. Kč.


Otázka: Testováním jsem si ověřil, že internetové stránky jsou dostupné a zobrazitelné pod všemi hlavními internetovými prohlížeči a operačními systémy. Přesto jsem si všiml, že stránky s mapou města (použita technologie Java skriptu) správně fungují pouze na počítačích s operačním systémem Windows a prohlížečem Internet Explorer firmy Microsoft. Plánujete nápravu a změnu těchto stránek tak, aby fungovali i pod ostatními prohlížeči (Mozilla, Netscape, Konqueror apod.) a na jiných operačních systémech (Linux, Apple, OS/2 apod.)?


Odpověď: Zatím ne. Tuto stránku jsme poskytli na stránky městského informačního střediska. Záleží na nich  


Otázka: Budou nové stránky města řízeny přes nějaký redakční systém, nebo budou nadále fungovat ve formě statických stránek jako tomu bylo doposud?


Odpověď: Ano, bude nasazen redakční systém.


Otázka: V případě využití redakčního systému, o jaký systém se jedná? Prosím o uvedení názvu produktu a výrobce.


Odpověď: Publikační systém VISMO  od  České vydavatelské pro internet s r.o., Jihlava 


(Jedná se o nejrozšířenější redakční systém ve veřejné správě České republiky. Používají jej například Kraj Vysočina, Magistrát hlavního města SR Bratislavy, politická strana ČSSD a nespočet měst a obcí v ČR. Oficiální stránky produktu naleznete na adrese http://www.vismo.cz/ – pozn. redakce)


Otázka: Pokud budou stránky města změněny, počítá se i s podobnou reorganizací stránek městského informačního střediska?


Odpověď: Stránky městského informačního střediska zůstávají nezměněny 


Otázka: Kdo je zodpovědný za správu internetových stránek městského informačního střediska?


Odpověď:  Vedoucí p. Marcela Kubíčková


Otázka: Takže z toho vyplývá, že stránky informačního střediska a města Humpolec jsou dva naprosto rozdílné projekty, které spravují naprosto rozdílní lidé. Nemyslíte si, že by správa obou projektu měla být centralizována, propojena a oba webové servery by si měli poskytovat vzájemnou spolupráci?


Odpověď: Nové humpolecké stránky městského úřadu si kladou za úkol poskytovat veškeré informace o činnosti Městského úřadu v Humpolci pro obyvatele, podnikatele a turisty. Tzn. každý by měl na stránkách najít potřebné informace – rychle a kvalitně. To ovšem je ještě dlouhý proces a otázka postupného naplňování obsahu stránek. Rádi přivítáme po zveřejnění stránek o zasílání podnětů jaké informace ještě na nových stránkách postrádáte. K tomu bude sloužit jak rubrika „Zpráva pro městský úřad“ a „Anketa“. Kulturní a společenské události přenecháváme na webu informačního střediska, samozřejmě mimo akcí, kterých se přímo účastní Město Humpolec. Rozhodně nechceme a nebudeme budovat konkureční web proti www.infohumpolec.cz. Užším provázáním obou stránek, popř. převod na stejnou technologii jsme se dosud nezabývali.


Na otázky nám odpovídal ing. Josef Novák – správce informačních technologií u Městského úřadu v Humpolci. Mnohokrát děkujeme za rozhovor.

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Radnice nabízí stavební parcely

Út Zář 9 , 2003
Vzhledem k velkému zájmu obyvatel vybralo město Humpolec další místa pro stavbu rodinných domků. Záměr prodej pěti nových pozemků schválila městská rada na svém posledním zasedání. Jedná se o pozemky v lokalitě Cípek v ulici Pod Tratí. Zároveň také město nabízí prodeje pozemku v katastrálním území obce Plačkov. Veškeré informace […]

You May Like

Témata