SČÍTÁNÍ LIDU

nejdůležitější body z instrukcí

Pro ty , kteří stále ještě nevědí jak přesně bude sčítání probíhat si
dovolujeme nabídnout několik zkrácených výňatků z instrukcí pro sčítací komisaře
a revizory, které se dotýkají nás všech. Doufáme, že vám pomohou k objasnění pojmů,
procedur atd.

Časový rozvrh prací sčítacích komisařů – navštíví vás minimálně dvakrát:
22.2. – 28.2. 2001 Předání tiskopisů majitelům nebo správcům domů, uživatelům
bytů, ostatním  sčítaným osobám, poučení o způsobu jejich vyplnění,
dohodnutí termínu převzetí vyplněných tiskopisů. Předávání tiskopisů musí být
ukončeno nejpozději 6 hodin před rozhodným okamžikem tj. středa 28.2.2001 do 18,00
hod.
1.3. – 15.3. 2001 Převzetí vyplněných  tiskopisů, případná pomoc při vyplnění
tiskopisů vše nejpozději do 15.3.2001, zajištění vyplněných tiskopisů ve zvlášť
stanovených  případech (neznámý majitel apod.) a dále  kontrola úplnosti
vyplnění, předání revizorovi ke kontrole, vypracování souhrnů, a naposledy
odevzdání
okresnímu pracovišti ČSÚ do 31.3.2001.
Rozhodný okamžik pro zápis údajů do sčítacích archů je půlnoc ze středy 28. února
na čtvrtek 1. března 2001, zápis se provede podle stavu k rozhodnému okamžiku.
Chybně zakřížkovaný údaj musí být zneplatněn zakroužkováním. Chybná číslice
musí být přeškrtnuta a správná musí být zapsána nad nebo vedle ní. Není
povoleno užívat k opravám bělící vodičku ani přelepky! Všechny tiskopisy musí být
vyplněny čitelně a černou propisovací tužkou.
Pokud komisař i dodatečně při kontrole zjistí závažné nedostatky, musí se vrátit
do domácnosti a zajistit nápravu.
Sčítací list osob vyplní:
a) osoby hlášené v objektu k trvalému nebo dlouhodobému pobytu
b) osoby, které jsou v těchto objektech v rozhodný okamžik dočasně přítomné (návštěva
apod.)
c) osoby sčítané v ubytovacích a lůžkových léčebných zařízeních
(hosté,
pacienti, přechodně bydlící personál apod.)
d) osoby v nouzových obydlích, která nejsou určena k celoročnímu bydlení, při
nouzovém ubytování na pracovišti, v pohyblivých obydlích, atd.
Osoby, která se v rozhodný okamžik  nezdržuje v místě trvalého pobytu, bude sečtena
dvakrát – v místě trvalého pobytu (údaje poskytnou příbuzní, sousedi, apod.) a v místě,
kde bude dočasně přítomna (sama vyplní tiskopis).
Sčítání se provádí zásadně metodou sebesčítání, tzn.:
– každá zletilá osoba vyplní sama za sebe
– za nezletilou vyplní zákonný zástupce
– za osobu trvale bydlící v bytě, ale dočasně nepřítomnou vyplní jiná osoba z domácnosti
– za osobu zbavenou způsobilosti, vyplní její opatrovník
Sčítací komisař vyplňuje pouze v případě:
– pokud někdo není schopen řádně vyplnit nebo pokud je o to požádán
– jsou-li obyvatelé bytu nepřítomni po celou dobu sčítání (vyplní podle sdělení
majitele nebo správce domu, podle ohlašovny na obecním úřadě
Bytový list vyplňuje jeho uživatel. Je-li byt neobydlen, vyplňuje vlastník domu, případně
bytu, nebo správce.
Byt je trvale obydlený, je-li v něm alespoň jedna osoba přihlášená k trvalému
pobytu. (i když je tato osoba nepřítomna)
Sčítací tiskopisy existují také v německé, polské, romské a anglické mutaci.
Sčítací komisař vám musí předat kompletní tiskopisy s vyplněnými identifikačními
údaji – rámečky v horní části (okres, sčítací obvod, číslo domu, číslo
budovy) a černou propisovací tužku.

Čtěte dále:   Příběh z parkoviště

Veškeré formuláře budete mít v dostatečném předstihu k dispozici, pozorně si
je přečtete, včetně dalších pokynů. K dispozici je vám také příslušný sčítací
komisař, je za to placený, aby vám poradil, pokud nevíte jak co vyplnit. Můžete
vyplnit až v době, kdy podruhé přijde komisař formuláře vybírat (samozřejmě k
rozhodnému okamžiku).

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Expedice Špicberky 2001

Ne Dub 15 , 2001
Čundr z Čech přímo na sever – zpráva č. 4 (závěrečná) Čtěte dále:   Humpolecké trhy

You May Like

Témata