Soukenický rekord

2

Víte, proč se kdysi Humpolci přezdívalo Český Manchester? V 19. století mělo město již natolik rozvinutou soukenickou výrobu, že zaměstnávala na 2000 lidí. Navíc soukeník Emerich Dítě vytvořil světový rekord, který výrazně přispěl k propagaci města. Za pouhých sedm hodin zhotovil látku na lovecký oblek pro císaře Františka Josefa I. Vše sám od střiže ovcí až po utkání. Za další čtyři hodiny byl oblek ušit a dodán do Vídně. Není divu, že právě na jeho továrně se také rozsvítila první elektrická světla na Vysočině.

O proslulosti humpoleckého soukenictví vypovídá zpráva z 24.dubna 1879 ve vídeňském deníku Die Presse. V ty dny se chystalo celé Rakousko – Uhersko na velkolepé oslavy stříbrné svatby Františka Josefa I. a Alžběty, lidově zvané Sissy. Okresní hejtman Sagesser tehdy vyzval právě továrníka Emericha Dítěte, aby v rámci tohoto významného jubilea zhotovil pro císaře lovecký oblek v co nejkratším možném termínu. Celý pracovní postup sledovala zvláštní komise a trojmo o činnosti sepisovala protokol, z nichž jeden byl později přiložen k obleku pro císaře. Vlastní práce započala stříháním ovcí, potřebné množství vlny pak muselo být obarveno. Továrník chtěl prezentovat svoji zručnost a tak sám uvázal osnovu a utkal celou látku. To vše zvládl za 7 hodin a 15 minut. Upravená látka byla potom odevzdána do krejčovské dílny, kde z ní 8 místních krejčích ušilo dokonalý oblek pro císaře. Dar k jubileu, současně rekord a velká reklama české práce, přišel do Vídně včas, takže tamní tisk mohl o tom ihned referovat. Emerich Dítě byl krátce na to vyznamenán za zásluhy o soukenický průmysl zlatou medailí „Viribus unitis“ a jmenován dvorním dodavatelem. V roce 1893 obdržel záslužný zlatý kříž s korunkou, o dva roky později obdržel od císaře rytířský řád.

Čtěte dále:   Trestní oznámení odložena jako neodůvodněná

V 80.letech 19.století se pokusil o překonání Dítětova rekordu jeden anglický továrník z Manchesteru, ovšem neuspěl. Jeho pokus si vyžádal čas 15 hodin. A od té doby se o Humpolci začalo mluvit jako o českém Manchesteru, městu látek a lnu.


Fotogalerie z archívu o.s.Poslední soukeník :

myska

2 thoughts on “Soukenický rekord

    1. Pan Emerich Dítě byl Pan Továrník, všechna čest. Bohužel už takových moc nenní, ale snad vstanou noví továrníci – ne Rackové !

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Nastal čas masopustních veselic

Pá Úno 10 , 2006
Masopustem je v lidovém zvykosloví nazýváno období od svátku Tří králů do počátku předvelikonočního půstu. Masopustní tradice zasahující až do 13.století byla jakýmsi klínem mezi Vánocemi a Velikonocemi a doplňovaly ji bujaré oslavy, hodování a taneční reje s průvody maskovaných lidí. Na mnoha vesnicích, zejména pak v moravské oblasti a […]

You May Like

Témata