Soutěž Mládí – Humpolec 2002 -2003 o nejvšestrannějšího žáka a studenta města

Garant Rodinný pivovar Bernard a.s.


MLÁDÍ  MÁ  OPĚT  ZELENOU


 V letošním roce byl v Humpolci zahájen další
ročník  soutěže o nejvšestrannějšího
žáka  a studenta města, jejímž
hlavním cílem je rozvoj  vzdělanosti
ve městě a podpora talentovaných mladých lidí. Organizátory soutěže jsou Městské
kulturní a informační středisko v Humpolci,  Město Humpolec, a humpolecké základní a
střední školy a učiliště, garantem soutěže je Rodinný pivovar Bernard,
a.s.


Počátkem roku 2003 se sešli
zástupci jednotlivých základních a středních škol s organizátory soutěže
MLÁDÍ HUMPOLEC 2002/2003. SOUTĚŽ O NEJVŠESTRANNĚJŠÍHO ŽÁKA A STUDENTA MĚSTA.
GARANT RODINNÝ PIVOVAR BERNARD A.S., 
aby odstartovali v pořadí její již třetí ročník a dohodli se
na rozšíření a úpravě pravidel soutěže. 

V předchozích ročnících byly
k hodnocení žáků a studentů využívány výhradně soutěže, které byly
organizovány MŠMT a dalšími oprávněnými institucemi, v souladu
s Věstníkem MŠMT ČR. Organizátoři „Mládí Humpolec“ odsouhlasili,, že 3.
ročník bude rozšířen také o soutěže, které nejsou ve Věstníku MŠMT, ale dosahují
krajských a vyšších kol.
Na jednotlivých školách probíhají v současné
době  soutěže na úrovni školních a
místních kol,  každá škola zasílá
pravidelně výsledky svých nejlepších žáků a studentů hlavnímu organizátorovi
akce (MěKIS), kde jsou tyto údaje tříděny do dvou kategorií (kategorie A – žáci
ve věku do 15 let, a kategorie B – studenti středních škol a učilišť) a poté
kompletovány. Výslednou tabulku pořadí nejlepších žáků a studentů  naleznete od března 2003 pravidelně
každý měsíc v tomto periodiku a 
na těchto  webových stránkách, kde se můžete  také podrobně seznámit s pravidly
soutěže.


Výsledky soutěže


 Kategorie
A (žáci a studenti základních a středních škol ve věku do 9. tříd
ZŠ)
pořadí škola jméno žáka název soutěže kolo počet 
bodů
k.v. celkem 
1 P Olga
Malinovská
Konverzace –
AJ


Olympiáda –  ČJ

prospěch
školní
okres.
kraj.
školní
okresní
3
10+60
40+40
3
10
20
x1


x2
x2
199
2 G Kristýna
Kubů
recitace


prospěch
místní
okres.
kraj.
5+40
10+60
40
20
x1 175
3 P Jiří
Žáček
Konverzace –
AJ

Pythagoriáda
Biologická olympiáda
Zeměpis –
olympiáda
prospěch
školní 
okres.
školní
školní
školní
3
10+60
3
3
3
20
x1

x2
x3
x4
120
4 H Tereza
Hořejšová
Jihlavský
slavík
prospěch
kraj. 40+60
20
x1 120
5 G Fučík
Jakub
Olympiáda –
Chemie
Olympiáda – ČJ
Olympiáda – Zeměpis
prospěch
okres.
okres.
okres.
10+10
10+5
10+5
20
x1
x2
x3
115
6 P Markéta
Kalivodová
Recitace


zeměpis – olympiáda
prospěch
školní
místní
okresní
školní
3
5
10+60
3
20
x1


x2
104
7 H Michaela
Nápravníková
Jihlavský
slavík
kraj. 40+60 x1 100
8 H Veronika
Bloudková
Recitace


prospěch
školní
místní
okres.
3
5
10+60
20
x1

98
9 G Dovol
Josef
Olympiáda –
Fyzika

prospěch
školní
okres.
3
10+60
20
x1 93
10 P Veronika
Karásková
Přespolní
běh


Zeměpis – olympiáda
Biologie –
olympiáda
Prospěch
školní
okres.
kraj.
školní
školní
1,5
5+20
20+7,5
3
3
20
x1


x2
x3
89

 Kategorie
B (studenti středních škol a učilišť)
pořadí škola jméno žáka název soutěže kolo počet 
bodů
k.v. celkem 
1 G Vendula
Rodová
olympiáda –
ČJ

konverzace – AJ

prospěch
školní.
okres.
školní.
okres.
3
10+60
3
10+20
20
x1

x2
159
2 G Soňa
Borková
stolní
tenis
pódiové skladby
prospěch
okres.
okres.
5+30
5+30
20
x1
x2
125
3 G Jiří
Urban
Programování
stolní tenis
okres.
okres.
10+60
5+7,5
x1
x2
95
4 T Martin
Bednář
plavání okres. 90 x1 90
5 T Zdeněk
Čermák
odbíjená
atletika
kopaná
okres.
okres.
místní
14
65,5
4
x1 83,5
6 T Martin
Šitner
stolní
tenis
atletika
kopaná
floorball
okres.
okres.
místní
místní
18
58
4
1,5
x1 81,5
Čtěte dále:   Humpolec obhajuje na Vysočině titul Město pro byznys

 Pozn. k tabulkám: H – ZŠ Hálkova, P – ZŠ
Podhrad, G – Gymnázium Dr. A.leše Hrdličky, T – SOU Technické, Z – Střední
zemědělská škola
k.v. – koeficient všestrannosti


Historie soutěže:


Tato soutěž vznikla z
iniciativy rodinného pivovaru
Bernard a.s. Humpolec a Města Humpolec, hlavním organizátorem soutěže se stalo Městské
kulturní a informační středisko v Humpolci
. Soutěže se účastní humpolecké základní školy ( ZŠ Hálkova a ZŠ
Hradská) a střední školy (Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky, Střední zemědělská
škola, a Střední odborné učiliště technické.

Soutěž probíhá celoročně, souběžně se školním rokem (od září do
června), slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne vždy ve třetím týdnu v
září následujícího roku za předešlé období.
Dlouhodobým cílem
soutěže
je rozvoj vzdělanosti ve městě a podpora talentovaných žáků a
studentů města Humpolce při jejich studiu na základních a středních školách a na
odborných učilištích, výhledově i na vysokých školách a to formou podpůrných
grantů a pomoci při budování jejich mediální známosti.

Pravidla soutěže:
 • Soutěž hodnotí organizátor
  (MěKIS) na základě podkladů dodaných každý měsíc jednotlivými školami a v
  souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě uzavřené mezi Rodinným pivovarem
  Bernard a.s., hlavním garantem soutěže a Městem Humpolec, zastoupeným Městským
  kulturním a informačním střediskem v Humpolci. • Žáci a studenti jsou pro
  hodnocení v soutěži rozděleni do dvou základních kategorií:
  Kategorie A – žáci základních škol a nižších
  ročníků víceletých gymnázií, tj. do věku studentů deváté třídy
  Kategorie B – studenti středních škol a
  učilišť v Humpolci • K hodnocení žáků a studentů
  lze využít stávající soutěže, které jsou organizovány Ministerstvem školství,
  mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) a dalšími oprávněnými
  institucemi, v souladu s Věstníkem MŠMT ČR, v platném
  znění.
 • Hodnotí se pouze soutěže, které jsou organizovány ve
  spolupráci se školou, žáci a studenti tedy reprezentují školu. • Porota tvořená zástupci organizátorů
  a garanta může vybrat pro ohodnocení i žáka nebo studenta, který uspěl v jiné
  významné soutěži, jež není v souladu s Věstníkem ČR r.2000, LVI, sešit
  6. • Po vzájemné dohodě všech zúčastněných subjektů
  soutěže lze vždy po celý soutěžní ročník podmínky hodnocení upravit. • Do celkového součtu získaných bodů se započítávají 3
  základní oblasti:
  1. účast na soutěžích:
  Hodnotí se pouze
  akce tzv. postupové, tozn. když se z nižšího kola postupuje do
  vyššího
  kolo počet bodů
  školní 3
  místní 5
  okresní 10
  krajské 40
  zemské 60
  celorepublikové 100
  mezinárodní 200


2. umístění na soutěžích:
Body za
umístění se udělují až od okresního kola

umístění počet bodů
10. – 6. místo 5
5. místo 10
4. místo 15
3. místo 20
2. místo 40
1. místo 60


3. hodnocení prospěchu
Při
získání vyznamenání v prvním pololetí daného soutěžního roku získává soutěžící
20 bodů. Při získání vyznamenání na konci školního roku získává soutěžící
dalších 20 bodů.
 • Kolektivní účast je hodnocena vždy polovičním počtem
  bodů oproti účasti individuální. Kolektivní účastí je chápáno, že se soutěže
  zúčastní dva a více soutěžících. • Od 2. ročníku soutěže platí tzv. koeficient
  všestrannosti, který zvýhodňuje soutěžící s větším počtem různých soutěží (viz
  tabulka).
  Na prospěch se koeficient všestrannosti nevztahuje.

  Body
  za všechny sportovní soutěže se před ponásobením koeficientem všestrannosti
  sečtou v jeden obor.
  obor s nejvyšším počtem bodů –
  součet bodů násobíme
  1x
  obor s druhým nejvyšším počtem bodů
  součet bodů násobíme
  2x
  obor s třetím nejvyšším počtem bodů
  součet bodů násobíme
  3x
  atd… součet bodů násobíme vždy pořadím
  soutěže

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Ve výši platů Vysočina zaostává

So Dub 12 , 2003
Čtěte dále:   Humpolec obhajuje na Vysočině titul Město pro byznys

You May Like

Témata