Srážky a teploty na území Kraje Vysočina v roce 2020

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu byl loňský rok na území Kraje Vysočina po více než pěti suchých letech srážkově výrazně nadnormální.

Průměrný úhrn srážek na Vysočině za rok 2020 byl 824 mm, což je o 151 mm více, než je dlouhodobý normál. Jednalo se o srážkově nejvydatnější rok za posledních 10 let, který významně snížil srážkový deficit z let 2015 až 2019. Nejvyšší úhrny srážek byly vloni zaznamenány na území okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou. Vysočina byla celkově druhým nejdeštivějším krajem Česka. Došlo i k výskytu lokálních povodní zejména v letních měsících a říjnu, ty ale nezpůsobily výraznější škody.

Srážkově vydatný rok 2020 je dobrou zprávou pro přírodu, lesy i vodní zdroje. Současně se loni jednalo o rok s průměrnou teplotou vyšší, než je dlouhodobý normál na Vysočině a to o 1,3 °C. V tomto smyslu tedy nadále trvá trend vyšších průměrných teplot z předchozích let, což znamená i vyšší výpar. Vývoj teplot a srážek na území Kraje Vysočina za poslední roky je uveden v přiložených grafech.

 

Aktuální stav zásob vody ve sněhu (91,5 milionu m3) na území Vysočiny k 25. 1. 2021 je rovněž pozitivní, neboť je pouze o něco nižší než průměrná hodnota pro toto období (108 mil. m3). Pro srovnání lze uvést, že v zimě roku 2006, kdy následně došlo k výrazným jarním povodním, byly zásoby vody ve sněhu na Vysočině k tomuto termínu více než 6x vyšší než letos – cca 590 mil. m3.

 

V roce loňském nebylo nutné řešit mimořádnou manipulaci s povrchovou vodou ve vodárenských nádržích, odběry vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou ze skupinových vodovodů (zdrojem vody jsou převážně vodárenské nádrže) byly plně zabezpečeny. Rovněž došlo ke zvýšení vydatnosti zdrojů podzemních vod, sloužících zejména menším obcím, avšak v některých případech u zdrojů podzemních vod mělkého oběhu bylo zvýšení vydatnosti vázáno na ovlivnění kvality vody (především zakalení).

 

„Kraj Vysočina problematiku řešení potřeb vodního hospodářství obcí včetně ochrany před dopady dlouhodobého sucha a před povodněmi vnímá velice intenzivně a snaží se jí dlouhodobě řešit. Bohužel kompetence a finanční možnosti kraje v této oblasti jsou značně omezené. Proto i v letošním roce je podpora přípravy i realizace možných opatření na vodohospodářské infrastruktuře obcí i k ochraně před suchem a před povodněmi zohledněna v dotačních titulech kraje ve Fondu Vysočiny, konkrétně v programu Stavby ve vodním hospodářství 2021 s alokací 42 milionů korun a programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021 s alokací 9 milionů korun,“ dodává náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

srážky 

  • Více informací Jaroslav Mikyna a Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

V Humpolci věří, že populární Zlatou podkovu uspořádají také letos

Út Úno 2 , 2021
Legendární Zlatá podkova, jejíž přípravy rámují opatření související s epidemií covidu 19, také v roce 2021 bude. Humpolečtí organizátoři započali s přípravami na 56. ročník soutěží v jezdecké všestrannosti i klání spřežení už loni na podzim, a zatím v přípravách pokračují podle plánu.
Jirásek vybojoval bronz při Finále Zlaté podkovy

You May Like

Témata