Světový den bez tabáku

V letošním roce se měl konat již dvanáctý ročník akce pořádané Krajem Vysočina pod názvem Čistá Vysočina.

Jarní úklid kraje, který je spojen s kampaní Den Země, se i přes opětovně projevený velký zájem veřejnosti neuskutečnil, a to z důvodu epidemiologické situace v České republice. Od roku 2016 se akce pravidelně zúčastnilo vždy přes 22 tisíc dobrovolníků a bylo sebráno mezi 73 a 104 tunami odpadků.

Při sběru odpadků jsme narazili na velký problém, kterým jsou odhozené nedopalky cigaret. Věděli jste, že rozložení jednoho nedopalku trvá až 15 let? Ovšem, i když nám nedopalek po čase zmizí z očí, mikroskopické částice v přírodě zůstávají i nadále. Je třeba si uvědomit, že nedopalky nejen znečišťují přírodu,  ale mohou způsobit i požár a jejich zbytky zůstávají v tělech živočichů. Na 31. květen připadá Světový den bez tabáku, který má za cíl upozornit na rizika spojena s užíváním tabáku a jeho důsledky s dopadem na jednotlivce i veřejné zdraví a životní prostředí. Členské státy Světové zdravotnické organizace ho poprvé vyhlásily už v roce 1987.

 

zdravý kraj

  • Gabriela Šmikmátorová, koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, odbor regionálního rozvoje

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

10. Ročník "Běh kolem Orlíku"

So Čvn 6 , 2020
 20.6.2020, Humpolec

You May Like

Témata