Také letos má Kraj Vysočina finanční prostředky pro vlastníky lesů

Kraj Vysočina od poloviny března do poloviny dubna převzal od vlastníků lesa 1 086 žádostí v celkové hodnotě přibližně 75 milionů korun.

 Prvních 100 žádostí schválilo na svém květnovém zasedání Zastupitelstvo Kraje Vysočina, a to v celkovém objemu 8,6 milionu korun, finanční prostředky jsou uvolňovány z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a jsou připraveny pro všechny žadatele, kteří podali žádosti do programu Fondu Vysočina Hospodaření v lesích 2020 v pořádku a se všemi náležitostmi. Žádosti jsou zastupitelstvem schvalovány postupně, o dalších 255 budou krajští zastupitelé rozhodovat už v červnu.

O schválených žádostech jsou žadatelé následně informováni a dobrou zprávou je, že mohou uplatňovat náklady vzniklé ihned po podání žádosti. Závěrečnou zprávu je pak třeba předložit nejpozději do 31. 3. 2021. Vedle krajských dotací administruje obor životního prostředí a zemědělství  (OŽPZ) i programy, které jsou financovány ze státních prostředků. V letošním roce již bylo vyplaceno více jak 33 milionů korun pro 428 vlastníků lesa, kteří  v druhém pololetí roku 2019 podali žádost podle vládního nařízení č. 30/2014 Sb. Podle tohoto programu lze podávat žádosti dlouhodobě, proplácené jsou 2x za rok a bližší podmínky najdete na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Další program, který je administrován OŽPZ jsou Zásady Ministerstva zemědělství pro zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 čj. 49334/2019-MZE-16221. V Kraji Vysočina bylo podáno okolo 1 700 žádostí za přibližně 600 milionů korun.  K  15. 5. 2020 bylo rozhodnuto a předáno ministerstvu zemědělství k proplacení  1 205 žádostí o objemu 491 milionů korun. O dalších téměř 500 žádostech bude rozhodnuto co nejdříve, nejpozději však, v souladu se Zásadami ministerstva zemědělství, do konce června letošního roku.

„Od roku 2005, kdy bylo ukončeno poskytování příspěvků na hospodaření v lesích státem, navázal na tuto podporu kraj z vlastního rozpočtu. Mezi hlavní dotované činnosti patří obnova lesa, používání šetrných technologií nebo například výchova porostů. Od roku 2013 do 2019 bylo z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuto do lesního hospodářství více než 200 milionů korun. Prioritou přitom nadále zůstává vytváření podmínek pro vznik a růst lesů odolných vůči škodlivým činitelům, především proti kůrovci,“ zdůraznil krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

 

  • Jitka Merunková, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský řad Kraje Vysočina

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

28. Rada Města, usnesení

Čt Kvě 21 , 2020
z RM, která se konala dne 13.5.2020 ve velké zasedací místnosti úřadu.

You May Like

Témata