Tip na výlet: Naučnou stezkou Tisůvka – Žákova hora

Pokračujeme v našem seriálu o zajímavých místem na Vysočině, kam stojí za to se vypravit a udělat si k nim výlet. V našem dnešním druhém pokračování se v samém centru Žďárských vrchů vydáme z bývalé sklářské hutě Cikháj na skalnatý vrchol Tisůvka kolem pramene Svratky na Žákovu horu a přes Fryšavský kopec k evropské rozvodnici mezi úmořími Severního a Černého moře.

Výchozím bodem je malá horská vesnička Cikháj založená v 17. stol. společně se sklářskou hutí. Vesnička byla jedním ze středisek partyzánského odboje za 2. světové války a v zimě 1944 – 45 zde byla základna partyzánského oddílu „Záře“. U obecního úřadu se vydáme od rozcestníku vlevo po modré značce směr „Zubačka rozcestí“ 3 km. Po necelém 1 km na okraji vesničky narazíme u penzionu Tisůvka na 1. zastavení naučné stezky „Tisůvka – Žákova hora“ (dále jen NS) zabývající se tématikou ochrany přírody. Dovíme se zde, že nás čeká během cesty po NS přechod vrcholové části Českomoravské Vrchoviny s rozsáhlými lesy a prameništi řek Sázavy a Svratky.


Zajímavý kostelíček v obci Cikháj

Hned za penziónem se nachází na okraji lesa symbolický památník připomínající činnost partyzánské brigády „Mistr Jan Hus“ a přilehlý amfiteátr využívaný pro hromadná setkání.


Památník partyzánské brigády "Mist Jan Hus" u Cikháje

Cestou lesem po vrstevnici okolo vrcholu Tisůvka míjíme 2. a 3. zast. NS „Lesy a lesní hospodářství“, „Svahy a sutě“. Kdo chce absolvovat kratší variantu výletu vedenou pouze po 10 km dlouhé naučné stezky, může u 3. zast. odbočit vpravo do kopce k vrcholu Tisůvka. Naše trasa však pokračuje dál rovně po modré značce k rozcestníku Zubačka, kde teprve odbočíme vpravo na červenou značku směr „Tisůvka“ 1 km, „Žákova hora“ 4 km. K přírodní památce – 800 m vysokému vrcholu Tisůvka vystoupáme hustým převážně smrkovým lesem.


Výstup ke skále Tisůvka

Vrchol tvoří typická rulová skála vzniklá mrazovým zvětráváním odkrytých skalních výchozů s drobnými skalními výklenky a voštinami. Skalní vyhlídka s omezeným výhledem přes koruny stromů je snadno přístupná, ale není zabezpečená, takže pohyb po členitém vrcholu skály je na vlastní nebezpečí.


Na vrcholu u skály Tisůvka

Z vrcholu pokračujeme po červené a opět zároveň s naučnou stezkou 1,5 km k rozcestí „U Snítku“. První polovinu tohoto úseku klesáme ostřeji a za silničkou z Vojnova Městce do Cikháje jdeme už téměř po rovince okolo dalšího zast. NS. Pokud to povrch cesty zrovna nevyžaduje, lze střídavě zaměřit svůj pohled na vrcholky stromů, kde si šikovný pozorovatel může všimnout třeba strakapouda velkého, datla černého, káně lesní, jestřába lesního, kalouse ušatého atd. Za rozcestím U Snítku narazíme kromě dalšího zastavení naučné stezky – Jelení zvěř na první říčku v průběhu naší trasy – Svratku. Svratka pramení mezi Žákovou horou a Křivým javorem z několika zdrojnic a délka jejího toku je 172,4 km.


Na pochodu U Snítku

Začínáme postupně stoupat ke křižovatce lesních cest a zastávky naučné stezky – Lesní kalendář, kde na letokruzích dvou velkých pařezů jsou od r. 1834 zaznamenány různé významné historické události.


Lesní kalendář více jak dvousetletého stromu

Posledních 500 m na Žákovu horu (810 m) stoupáme prudčeji. Z informační tabule NS „Geodetický bod č. 431“ se dovídáme, že Žákova hora patří mezi 145 význačných vrchů na území ČR, na kterých jsou zřízeny trigonometrické body. Bod byl zařazen do mezinárodního souborného vyrovnání geodetických sítí a má význam technický i vědecký, neboť slouží k průzkumům pohybu zemské kůry a stanovení přesného tvaru země.


Na vrcholu Žákovy hory

Po krátkém ostrém sestupu odbočíme u rozcestníku Žákova hora – rozc. vpravo na zelenou značku směr „Stříbrná studánka“ 0,5 km, „Fryšavský kopec – pam. partyzánů“ 3 km. U Stříbrné studánky je pramen Svratky. Mezi vrcholem Žákovy hory a Stříbrnou stud. se rozprostírá národní přírodní rezervace vzniklá na ochranu původního jedlobukového pralesa. Po levé straně kousek za studánkou bylo u silnice v bývalém lomu zřízeno turistické odpočívadlo.


Turistický rozcestník U Stříbrné studánky

Naučná stezka za studánkou odbočuje vpravo po okraji přírodní rezervace dolů k zastávce naučné stezky – U Sražené vody. Lokalita „U Sražené vody“ se nachází v místě evropské rozvodnice, kde se vody obou úmoří Severního a Černého moře (povodí Labe a Dunaje) nejvíce přibližují a jsou spojeny umělou strouhou. Z dřevěné lávky nad strouhou vidíme vlevo nepatrnou Sázavu a vpravo Svratku.


V lese jsme potkali i nefalšovaného myslivce

Zpět do Cikháje dojdeme po louce přes Prostřední kopec.


Louky kolem Cikháje

Délka: 13 km.
Náročnost: Lehká trasa s jedním prudčím kratším stoupáním na Žákovu Horu.

Mapa trasy:

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

NEBUĎTE LÍNÍ: TŘIĎTE ODPAD

Čt Říj 6 , 2005
Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a. s., která odměňuje obce za třídění odpadů (většina domovních odpadů je tvořena použitými obaly), se rozhodly v rámci společného projektu oslovit obyvatele kraje prostřednictvím cílené informační kampaně. Jejím cílem je zvýšit zájem veřejnosti o třídění odpadů a zvýšit počet obyvatel kraje, kteří […]

You May Like

Témata