Veřejné vyhlášky

Veřejné vyhlášky městského úřadu Humpolec.

Městský úřad Humpolec


Odbor vnitřních věcí         


Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec 


       IČO 248 266, tel.. č. :565 518 131, fax.:565 518 198, e-mail : lenka.zackova@mesto-humpolec.cz


Čj.: OVV 4126/2004/ŽA                                                                  V Humpolci dne 24.2.2004


       OVV 4137/2004/ŽA


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad v Humpolci podle § 26 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení,


ve znění pozdějších předpisů 


oznamuje,
že pan Aleš Tomsa, přihlášen k trvalému pobytu: Humpolec, Sluníčkova  čp. 814,


má na Městském úřadě v Humpolci – Odbor vnitřních věcí, Horní náměstí 300, uloženy tyto písemnosti:


a)      Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka, čj. OVV 4126/2004/ŽA ze dne 24.2.2004,


b)      Žádost o prodloužení lhůty k rozhodnutí čj. OVV 4137/2004/ŽA ze dne 24.2.2004


(viz přílohy této vyhlášky)


Tato vyhláška se vyvěšuje na dobu 15-ti dnů.


Poslední den lhůty se považuje za den doručení těchto písemností.


vedoucí odboru vnitřních věcí


Marie  R o j k o v á

Městský úřad Humpolec


Odbor vnitřních věcí         


Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec


                      IČO 248 266, tel.. č. :565 518 131, fax.:565 518 198, e-mail : lenka.zackova@mesto-humpolec.cz


Čj.: OVV 1867/2004/ŽA                                                                  V Humpolci dne 24.2.2004


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad v Humpolci podle § 26 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení,


ve znění pozdějších předpisů


oznamuje,
že pan Aleš Tomsa, přihlášen k trvalému pobytu: Humpolec, Sluníčkova  čp. 814,


má na Městském úřadě v Humpolci – Odbor vnitřních věcí, Horní náměstí 300, uloženu tuto písemnost:


Oznámení zahájení řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu ,


čj.: OVV 1867/2004/ŽA ze dne 30.1.2004, viz příloha této vyhlášky.


Tato vyhláška se vyvěšuje na dobu 15-ti dnů.


Poslední den lhůty se považuje za den doručení této písemnosti.

Čtěte dále:   Tak trochu jiné halušky s brynzou, slaninovým pyré, zeleninou a bramborovou slámou

vedoucí odboru vnitřních věcí


Marie  R o j k o v á

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Pá Úno 27 , 2004
Čtěte dále:   Inspirativní Stromovka. Park roku z Humpolce zval na prohlídku s komentářem

You May Like

Témata