Vývoj kriminality na Pelhřimovsku

PELHŘIMOVSKO: Policisté v objasněnosti dosáhli opět prvního místa

Výsledkem výborné a profesionální práce jak uniformovaných, tak neuniformovaných policistů na Pelhřimovsku, je stejně jako v předloňském roce nejvyšší objasněnost trestné činnosti v celém kraji. Kriminalita zde v roce 2020 poklesla o 36 trestných činů a k největšímu snížení kriminality došlo v kategorii krádeží prostých.

V loňském roce došlo na Pelhřimovsku celkem k 839 trestným činům a z tohoto počtu policisté objasnili 579 případů. Objasněnost tedy činila 69 %. V roce 2019 policisté prověřovali 875 trestných činů, z nichž objasnili 614, a objasněnost tak činila 70,2 %.

Dvě obvodní oddělení dosáhla více jak 70% objasněnosti. Nejvyšší objasněnosti v rámci celého územního odboru dosáhli policisté pelhřimovského obvodního oddělení. V rámci jeho působnosti navíc došlo k výraznému poklesu trestné činnosti, a to o 68 trestných činů.

Kriminalita v roce 2020 na jednotlivých obvodních odděleních

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2020 na území obvodního oddělení Pelhřimov a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 319 trestných činů, z nichž objasnili 232 trestných činů. Objasněnost činila 72,7 %. V roce 2019 policisté prověřovali 387 trestných činů, z nichž 287 objasnili, tedy 74,2 %.

V teritoriu obvodního oddělení Humpolec a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 294 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 207 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Humpolecku činila 70,4 %. Zde došlo ve srovnání s rokem 2019 k navýšení objasněnosti. V roce 2019 policisté prověřovali 273 trestných činů a z tohoto počtu jich objasnili 184, tedy 67,4 %.

V působnosti obvodního oddělení Kamenice nad Lipou došlo v roce 2020 k 125 případům, a z tohoto počtu policisté 81 trestných činů objasnili. Objasněnost tak činila 64,8 %. V roce 2019 se jednalo o 118 případů, z toho 80 objasněných.

Obvodní oddělení Pacov je územím, kde v loňském roce došlo k nejméně trestným činům. Policisté zde prověřovali 101 trestných činů, z nichž 59 do konce roku objasnili, tedy 58,4 %. V roce 2019 se jednalo o 97 případů, z toho 63 objasněných.

Násilná trestná činnost

Na Pelhřimovsku došlo v loňském roce k 49 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté 36 objasnili. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 73,5 %. V roce 2019 došlo k 54 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 43 trestných činů a objasněnost činila 79,6 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2020 na území Pelhřimovska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 16 případů, přičemž do konce roku v devíti případech prověřování ukončili. V roce 2019 se jednalo o 14 případů, z toho 10 do konce období objasněných.

Trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je porušování domovní svobody. Policisté v loňském roce prověřovali devět případů a v osmi případech prověřování do konce roku ukončili. V roce 2019 zadokumentovali pět případů, z toho objasnili do konce roku čtyři.

Třetím v pořadí je se sedm zaevidovanými případy trestný čin nebezpečné vyhrožování a u všech těchto případů policisté prověřování ukončili do konce roku. Ve srovnání s rokem 2019 tento počet klesl o dva trestné činy.

K největšímu poklesu došlo u trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, a to o devět trestných činů. V roce 2020 policisté prověřovali jeden tento případ.

Mravnostní trestná činnost

V loňském roce prověřovali kriminalisté na Pelhřimovsku 10 mravnostních trestných činů, z nichž pět do konce roku objasnili. Objasněnost tedy činila 50 %. V roce 2019 se jednalo o 29 případů, z toho 22 objasněných do konce období.

Majetková trestná činnost

V roce 2020 policisté na Pelhřimovsku zadokumentovali 294 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 131 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 44,6 %.

Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke snížení nápadu tohoto druhu trestné činnosti, a to o 16 případů. V roce 2019 došlo k 310 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 144 případů objasnili, tedy 46,5 %.

V letošním roce se v 68 případech jednalo o krádeže vloupáním, ve 129 případech o krádeže prosté a 97 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

V loňském roce policisté na Pelhřimovsku prověřovali 68 případů, z nichž 27 objasnili a objasněnost tak dosáhla 39,7 %. V roce předešlém se jednalo o 77 prověřovaných vloupání, z nichž policisté objasnili 33, objasněnost tedy činila 42,9 %.

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté zaevidovali 32 případů, ze kterých se jim do konce roku podařilo objasnit 13 trestných činů, tedy 40,6 %. V roce 2019 se jednalo o stejný počet případů, tedy 32, z nichž policisté jich objasnili 12.

Čtěte dále:   Policisté na Vysočině zadrželi téměř 500 migrantů. Hlavně na D1 a osmatřicítce

Druhým nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rodinných domů. V loňském roce policisté na Pelhřimovsku prověřovali 11 případů tohoto trestného činu, z nichž čtyři objasnili a objasněnost tak činila 43,8 %. V roce 2019 policisté zadokumentovali 16 případů, z nichž objasnili 7.

Dalším nejčastějším trestným činem je krádež vloupáním do obchodů. V loňském roce se jednalo o 10 případů, z nichž 2 objasnili. Zde došlo ve srovnání s rokem 2019 k nárůstu o pět trestných činů. Z pěti trestných činů policisté v předešlém roce objasnili jeden případ.

Krádeže prosté

V případě krádeží prostých došlo k výraznému poklesu trestné činnosti, a to o 51 trestných činů.

Policisté na Pelhřimovsku v loňském roce zadokumentovali 129 těchto trestných činů, z nichž do konce roku objasnili 56. Objasněnost tedy činila 43,4 %. V roce 2019 se jednalo o 180 trestných činů a objasněnost činila 57,8 %, tedy 104 objasněných případů.

Nejčastějším trestnými činy v této kategorii jsou krádeže v jiných objektech, kdy policisté v loňském roce zaevidovali 44 případů, přičemž 29 objasnili. Objasněnost tedy činila 65,9 %. V roce 2019 policisté prověřovali 52 trestných činů, z toho objasnili 38 případů.

Druhým v pořadí nejvíce zastoupeným trestným činem v této kategorii jsou krádeže věcí z aut. V roce 2020 se jednalo o 21 případů, z nichž do konce roku 5 policisté objasnili. V roce předešlém policisté prověřovali 32 případů, přičemž 13 objasnili.

Třetí místo připadá na trestné činy spadající do kategorie krádeží ostatních. V loňském roce policisté zadokumentovali 18 případů, z tohoto počtu dva objasnili. V roce 2019 se jednalo o 43 případů, z toho 31 objasněných.

Hospodářská trestná činnost

V roce 2020 došlo na Pelhřimovsku k 141 hospodářským trestným činům, z nichž policisté do konce roku 95 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 67,4 %. V roce 2019 došlo k 107 případům, z toho objasněných bylo 75, tedy 70,1 %.

Nejčastějšími trestnými činy loňského roku v této oblasti jsou se stejným počtem 24 prověřovaných případů trestný čin podvodu a trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

V případě podvodu policisté do konce období objasnili 15 případů. V roce 2019 prověřovali 33 případů, z nichž objasnili 27.

Z 24 zadokumentovaných případů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku policisté v roce 2020 objasnili devět trestných činů. Zde policisté prověřovali o 12 případů více než v roce 2019. Z těchto dvanácti trestných činů policisté objasnili tři případy.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality v roce 2020 policisté prověřovali 173 trestných činů a u 155 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost tedy činila 89,6 %. V roce 2019 policisté odhalili 171 případů.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté na Pelhřimovsku byli v této oblasti velmi úspěšní a v loňském roce odhalili 82 případů tohoto trestného činu. V 80 případech u těchto trestných činů policisté do konce roku prověřování ukončili. Ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019 se jedná o 15 odhalených trestných činů více.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V loňském roce se jednalo o 61 trestných činů, které policisté odhalili a zadokumentovali. V roce 2019 policisté odhalili 66 případů.

V loňském roce policisté na Pelhřimovsku zaevidovali stejný počet případů sprejerství jako v roce 2019. V objasněnosti však v roce 2020 byli policisté úspěšnější. Z 15 zadokumentovaných případů do konce roku objasnili sedm trestných činů. V roce 2019 ze stejného počtu objasnili čtyři.

Zbývající trestná činnost

V roce 2020 policisté zaevidovali celkem 172 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku činila 91,3 %, tedy 157 případů. Za stejné období roku 2019 se jednalo o 204 trestných činů.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Pelhřimovsku odhalili 75 těchto trestných činů. V roce 2019 jich odhalili 77.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 54 případů. V roce 2019 se jednalo o 84 případů.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

28. ledna 2021; zdroj: www.policie.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Výše poplatku za svoz odpadu zůstává pro rok 2021 stejná

Po Úno 1 , 2021
Poplatek za svoz odpadu v Humpolci a jeho místních částech činí i v letošním roce 780 korun na jednoho poplatníka. Splatnost je do konce dubna 2021.   Čtěte dále:   Policisté na Vysočině zadrželi téměř 500 migrantů. Hlavně na D1 a osmatřicítce

You May Like

Témata