Z deníku Policie

Opilý muž v Humpolci měl přes tři promile alkoholu. Policisté pomáhají obětem domácího násilí. Na dálniční piráty dohlíželi policisté. Žena na Vysočině způsobila škodu ve výši 32 000 000 korun.

PELHŘIMOVSKO: Skončil na protialkoholní záchytné stanici  

Ve středu  30. dubna zajistili policisté v Humpolci opilého muže, který měl přes tři promile alkoholu. Po sedmé hodině ráno ležel na chodníku u obchodního domu na ulici Lužická a svým jednáním budil veřejné pohoršení. Na místo byla přivolána policejní hlídka. Policisté zjistili, že devětapadesátiletý muž je opilý, nebyl schopen ani vstát. Policisté provedli u muže dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 3,41 promile alkoholu. Opilého muže převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Muž se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku.

KRAJ VYSOČINA: Letos jsme ze společného obydlí vykázali již 25 agresorů 

 

 

KRAJ VYSOČINA – Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vykázali ze společního obydlí v letošním roce v období od 1. ledna do 31. března celkem 25 agresorů. Obětí domácího násilí byly ve většině případů ženy.
 
ROK 2014: Období od 1. ledna do 31. března
 Útvar:
Počet
Územní odbor Jihlava
7
Územní odbor Třebíč
5
Územní odbor Žďár nad S.
3
Územní odbor Havlíčkův Brod
5
Územní odbor Pelhřimov
5

Poté co nám je násilí na oběti oznámeno, na místo okamžitě vyjíždějí policisté. Zabrání útočníkovi v dalším napadání oběti a zajistí pro ni lékařské ošetření. Policisté provedou na místě šetření a zjistí všechny nezbytné skutečnosti. Jestliže je osoba útočníka pod vlivem alkoholu a vznikne podezření, že bude ve svém jednání pokračovat, policisté osobu zajistí a převezou na protialkoholní záchytnou stanici.

 V odůvodněných případech, obecně pokud se osoba dopustí závažného jednání, policisté ji zadrží a umístí do policejní cely. V obou případech by se ale mohl útočník v poměrně krátké době vrátit zpět za obětí. Policisté mají ale velmi účinné oprávnění, a to útočníka na deset dní vykázat ze společného obydlí a okamžitě mu tak zamezit přiblížit se k ohrožené osobě, což je pro ni po napadení to nejpodstatnější. Tato doba je optimální na to, aby si oběť zvážila další postup, vyřešila nejdůležitější záležitosti nebo např. kontaktovala a požádala o radu odborníky.
 
„Institut vykázání je velmi dobrý způsob jak pomoci ohrožené osobě hned.  Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti,“ upřesňuje kpt. Bc. Martin Kratochvíl, DiS. vrchní komisař odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
 
Vykázání trvá po dobu deseti dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Podáním návrhu na vydání předběžného opatření v průběhu vykázání se doba vykázání prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu. Součástí potvrzení o vykázání je mimo jiné vymezení prostoru, na který se vykázání vztahuje. Územní rozsah prostoru, na který se vykázání vztahuje, určí policista podle míry požadavku účinné preventivní ochrany osoby ohrožené útokem.
 
Vykázaná osoba je povinna opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání, zdržet se vstupu do tohoto prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou a vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které drží. Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady a věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty. Policista poskytne vykázané osobě bez zbytečného odkladu informace o možnostech jejího dalšího ubytování a v souvislosti s tím nezbytnou součinnost. Ohrožená osoba má možnost využit psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí.
 
Člověk, kterému jeho blízcí ubližují, ať se již jedná o psychické nebo fyzické násilí, by měl co nejdříve oznámit případ policistům. Mnohdy oběť domácího násilí otálí s oznámením útoků. V těchto případech by měli oběť podpořit a zároveň jí pomoci napadání na policii oznámit přátelé nebo příbuzní.
 
„Chování agresora může začít v zamezování oběti ve styku s přáteli a s rodinou, vulgárními nadávkami a ponižováním, až dospěje k prvním fyzickým útokům, které obvykle začínají fackami či ranami pěstí. Ty ale mohou velmi rychle vystřídat i útoky se zbraní, nejčastěji nožem. Problém je třeba začít řešit včas a nenechat jej přerůst v závažnější zločiny, které v nejkrajnějším případě skončily i smrtí oběti. Je také třeba, aby okolí nebylo k jednání agresora lhostejné. Někdy se bohužel při vyšetřování takových případů setkáváme s netečným postojem svědků – sousedů, známých a někdy i příbuzných, kteří neradi s policií spolupracují a raději před domácím násilím zavírají oči“, dodává kpt. Bc. Martin Kratochvíl, DiS.
 
Některé nedávné případy vykázání na Vysočině
 
Muž fyzicky napadl svoji družku
TŘEBÍČSKO – Policisté vykázali ze společného obydlí muže, který opilý fyzicky napadl svoji družku. Do obce na Moravskobudějovicku vyjela policejní hlídka ve čtvrtek 10. dubna po desáté hodině večer na základě oznámení přijatého na tísňovou linku 158. Policisty přivolal soused, který se snažil napadené ženě pomoci. Po příjezdu na místo policisté opilého třicetiletého muže, který se choval agresivně a hrozilo, že bude v násilném jednání i nadále pokračovat, zajistili. Při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 1,77 promile alkoholu. Napadená žena neměla zranění, které by si vyžádalo okamžité lékařské ošetření. Na základě provedeného šetření policisté zjistili, že muž se po předchozím požívání alkoholu vrátil do bytu, kde svoji o sedm let mladší družku napadl nejprve slovně a poté i fyzicky, žena před ním utekla a vyhledala pomoc u sousedů. Zajištěného opilého muže policisté převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Na základě vyhodnocení provedeného šetření a všech zjištěných skutečností rozhodli policisté o vykázání muže ze společného obydlí na deset dní. Napadení ženy šetří v současné době jako přestupek proti občanskému soužití.
 
Muž v domě napadl svoji bývalou manželku
ŽĎÁRSKO – Policisté na tísňové lince 158 přijali 8. dubna krátce před osmnáctou hodinou oznámení o napadení v rodinném domě v obci u Nového Města na Moravě. Policisté ihned vyjeli na místo, kde zjistili, že sedmapadesátiletý muž v domě napadl svou bývalou manželku. Nejdříve jí vulgárně nadával a poté ji napadl i fyzicky. Nakonec ženě vyhrožoval s nožem v ruce. Svým jednáním v ženě vzbudil důvodnou obavu o život a zdraví. Policisté muže na místě zadrželi a eskortovali na služebnu. Ještě včera mu sdělili podezření z přečinu nebezpečného vyhrožování a případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. Navíc policisté agresivního muže vykázali na deset dní ze společného obydlí. Za spáchaný trestný čin mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

KRAJ VYSOČINA: Během čtyř hodin vyřešili policisté 38 přestupků 

Rok modernizace dálnice D1 budou mít v těchto dnech za sebou také policisté z Dálničního oddělení ve Velkém Beranově. Právě na dvou úsecích dálnice D1 na Vysočině loni v květnu začaly opravy, které si vyžádaly výrazné omezení provozu v obou opravovaných úsecích.
 
Od letošního jara rekonstrukce dálnice pokračuje a znovu to s sebou přináší výrazná dopravní omezení. Na opravovaných úsecích je omezená nejvyšší povolená rychlost na 80 km/h a v úseku mezi Větrným Jeníkovem a Jihlavou a mezi Loktem a Hořicemi jezdí veškerá doprava pouze v jednom jízdním pásu, a to režimem 2+2 zúžené jízdní pruhy v každém směru jízdy. Dálniční policisté těmto úsekům, kde vzhledem k výraznému zúžení jízdních pruhů mohou hrozit častější kolize, věnují v rámci běžného výkonu služby maximální pozornost. Do služeb jsou nasazeny také policisté na motocyklech.
 
Ve středu 30. dubna se v době od 14.00 do 18.00 hodin na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích zaměřil na dálnici D1 vyšší počet policejních hlídek. Velkoberanovské dálniční oddělení nasadilo do odpolední dopravně bezpečnostní akce celkem čtyři superrychlá vozidla – jednalo se o tři VW Passat a jedno vozidlo Škoda Superb. Policisté se před prodlouženým víkendem obávali, že by mohl být na dálnici D1 výrazně silnější provoz.
 
Během čtyř hodin policisté zjistili a v blokovém řízení na místě vyřešili celkem 38 dopravních přestupků. Nejčastěji – v sedmnácti případech – řidiči překročili nejvyšší povolenou rychlost právě v opravovaných úsecích. Další zjištěné přestupky se týkaly nerespektování dopravního značení, kdy řidiči nákladních vozidel využívali k jízdě levý jízdní pruh i přesto, že jim to dopravní značka zakazovala. Policisté z Dálničního oddělení ve Velkém Beranově počítají s podobnými akcemi také v průběhu dalších týdnů, především pak v období letních prázdnin, kdy dálnici D1 využívá velké množství řidičů ke svým cestám na dovolenou.
 
Dosavadní zkušenosti policistů, kteří dohlížejí denně na bezpečnost a plynulost silničního provozu na dálnici S1 ukazují, že se většina řidičů chová při průjezdu opravovanými úseky ohleduplně, dodržuje nejvyšší povolenou rychlost i režim střídavé jízdy. V případě, že se v úseku s omezeným provozem stane bagatelní nehoda, řidiči jsou operačním důstojníkem, který jejich oznámení přijímá, poučeni, aby pokud je jejich vozidlo pojízdné, sjeli na nejbližším sjezdu nebo přejeli na nejbližší parkoviště a tam se dostaví policejní hlídka a nehodu zadokumentuje. Zatím jsme se nesetkali v této oblasti s většími problémy a vozidla po nehodě byla vždy z dálnice velice rychle odstraněna a nepřekážela tak provozu.
 
Stejně tak se bez větších problémů prozatím daří řešit situace, kdy v uzavírce tvoří překážku porouchané a nepojízdné vozidlo. Takové vozidlo je označeno jako překážka silničního provozu a správce komunikace musí bezodkladně řešit jeho odtah. I když se už jednalo v několika případech o kamion, podařilo se překážku odstranit ve velmi krátkém čase, takže nedocházelo k výrazným dopravním komplikacím.

KRAJ VYSOČINA: Za rozsáhlé podvody a zpronevěry hrozí ženě deset let vězení 

Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ukončili vyšetřování rozsáhlého případu zpronevěry a podvodu. Vyšetřovatel případu podal v těchto dnech návrh na podání obžaloby na šestapadesátiletou podnikatelku z Třebíče. Pachatelka způsobila svým jednáním škodu v celkové výši 32 000 000 korun a v případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody v trvání deseti let. Trestní stíhání ženy je vedeno na svobodě.
 
Případem, který souvisí s  podnikatelskou činností obviněné ženy, se začali původně zabývat kriminalisté oddělení hospodářské kriminality územního odboru Třebíč, kteří v květnu roku 2012 zahájili úkony trestního řízení a ze zločinu zpronevěry obvinili šestapadesátiletou ženu z Třebíče. 
 
V průběhu vyšetřování tohoto případu ale kriminalisté postupně zjistili další nové skutečnosti a současně se jim přihlásily další osoby, které se cítily být poškozeny protiprávním jednáním obviněné ženy. Kriminalisté se všemi těmito poznatky důkladně zabývali a podařilo se jim prokázat, že obviněná žena se dopouštěla zpronevěry opakovaně, a proto se začala způsobená škoda výrazně zvyšovat. Případ si proto k dalšímu vyšetřování převzali kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, kterým se podařilo zadokumentovat a obviněné ženě prokázat celkem devatenáct případů zpronevěry s celkovou škodou ve výši 7 650 000 korun.
 
„Při prověřování dalších poznatků vycházely na povrch další skutečnosti, které jednoznačně svědčily o tom, že se stejná žena dopustila také zvlášť závažného zločinu podvodu, při němž vznikla poškozeným osobám škoda ve výši převyšující 24 000 000 korun. Proto jsme v říjnu loňského roku trestní stíhání rozšířili a ženu obvinili také ze spáchání zločinu podvodu, kterého se dopustila v sedmadvaceti případech,“ uvedl další podrobnosti k závažnému případu kpt. ing. David Musílek, vrchní komisař odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
 
Obviněná žena se trestné činnosti dopouštěla postupně od roku 2008, ale převážně pak v letech 2010, 2011 a 2012, kdy uzavírala smlouvy o půjčkách a potvrzovala krycí směnky k půjčkám. Kriminalistům se podařilo v průběhu rozsáhlého vyšetřování a dokazování prokázat, že obviněná žena od samého počátku jednala s přímým úmyslem klienty podvést a nikdy nezamýšlela prostředky ze získaných půjček klientům vrátit. Svým jednáním, konkrétně v devatenácti případech zpronevěrou a sedmadvaceti případech podvodem způsobila klientům celkovou škodu ve výši téměř 32 400 000 korun. Žena je stíhána na svobodě. Tento případ patří svým rozsahem a způsobenou škodou mezi nejrozsáhlejší případy zpronevěry a podvodu, které jsme v našem kraji vyšetřovali a které má na svědomí jediná osoba.
Čtěte dále:   Po srážce aut v Humpolci skončili dva lidé v nemocnici

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Další akce v bývalém ČML v Humpolci již tento víkend!

Pá Kvě 9 , 2014
Čtvrtý tématický večer vás zavede do matematického kabinetu. Výstava nazvaná Pravidla asymetrie představí tvorbu mladé umělkyně Kateřiny Kučerové. Čtěte dále:   Policie hledá třináctiletou dívku z Humpolce, nevrátila se do zařízení pro mládež v Senožatech

You May Like

Témata