Z deníku policie

Policisté dopadli pachatele loupeže. Opilý muž vyhrožoval v baru. Pachatel odcizil z kapsy bundy peněženku. Trestné činy páchají v Česku i cizinci. Na lince 158 přijali loni 159 volání denně.

PELHŘIMOVSKO: Mladík přepadl prodavačku s maketou pistole 

V sobotu 24. ledna došlo v prodejně v Žirovnici k loupežnému přepadení. Pachatel s maketou pistole odcizil z pokladny finanční hotovost 500 korun. Ještě tentýž den byl ve spolupráci se zásahovou jednotkou zadržen a obviněn z trestného činu.
 
V sobotu 24. ledna po sedmé hodině ráno přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení o odcizení finanční hotovosti v prodejně v obci Žirovnice. Na místo ihned vyjela hlídka policejní stanice v Počátkách. Provedeným šetření na místě policisté zjistili, že kolem půl sedmé ráno vstoupil do prodejny muž maskovaný upravenou tmavou čepicí s otvory na oči, tmavým šátkem přes ústa a tmavými brýlemi. „V ruce držel krátkou střelnou zbraň, kterou namířil na prodavačku a požadoval vydání peněz“, řekl vedoucí oddělení obecné kriminality npor. Mgr. Luboš Jakoubek. Na zdůraznění svých požadavků před ženou vložil do zbraně zásobník a pistoli natáhl. Poté se nahnul přes pult, otevřel pokladnu, ze které vzal hotovost 500 korun a z prodejny utekl.
Po zjištění prvotních informací byla na místo vyslána výjezdová skupina pelhřimovského územního odboru a kriminalisté ihned začali pátrat po pachateli. Na základě provedených šetření a vyhodnocení informací byl vytipován možný pachatel. Protože měli kriminalisté informaci, že muž byl při loupeži ozbrojen střelnou zbraní, povolali k jeho zadržení zásahovou jednotku Jihočeského kraje. Mezitím policisté zajistili přístupové cesty k bytu podezřelého. „Po třinácté hodině byl muž zásahovou jednotkou v bytě zadržen a poté byl eskortován do budovy územního odboru v Pelhřimově“, dodal npor. Jakoubek.
Jedná se o jednadvacetiletého muže z Pelhřimovska, který dosud nebyl soudně trestán. Dalším šetřením kriminalisté zjistili, že zbraň, kterou mladík mířil na prodavačku, je pouze maketou pistole. Zadržený se ke svému jednání kriminalistům přiznal. Vyšetřovatel ještě v sobotu zahájil jeho trestní stíhání pro zločin loupeže, muž je vyšetřován na svobodě. Za spáchaný trestný čin mu hrozí trest odnětí svobody na dva až deset let.

PELHŘIMOVSKO: Agresivní muž měl v dechu tři a půl promile 

V pondělí odpoledne vyjížděli policisté k incidentu do jednoho z pelhřimovských barů. Na místě zjistili, že třiačtyřicetiletý muž opakovaně vyhrožoval zapálením baru a dále vyhrožoval ublížením na zdraví barmance i jednomu z hostů. Policisté proti agresivnímu muži museli použít donucovací prostředky. Při dechové zkoušce na alkohol pak muž nadýchal 3,52 promile.
Policisté muže na místě zajistili a převezli ho k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu nebezpečného vyhrožování a okolnosti případu dále prověřují

PELHŘIMOVSKO: V čekárně u lékaře by lidé neměli nechávat cenné věci 

Pelhřimovští policisté šetří případ krádeže peněženky, ke které došlo včera v pelhřimovské nemocnici. Dosud neznámý pachatel v době od půl desáté do dvanácti hodin dopoledne odcizil peněženku z kapsy bundy, kterou její majitel pověsil na věšák v čekárně před jednou z ambulancí. Majitel měl v peněžence pouze finanční hotovost, pachatel mu ale způsobil škodu za bezmála dva tisíce korun. Policisté případ šetří jako přestupek proti majetku a po pachateli pátrají.
Policisté zároveň upozorňují občany, aby v čekárnách u lékaře nenechávali bez dozoru žádné cenné věci. I oblečení je lepší brát s sebou do ordinace. Ve zdravotnických zařízeních je většinou velký pohyb lidí a pro případného zloděje je pak snadné odcizit věci z kapes bund a kabátů, případně odloženou kabelku, batoh a podobně. I tady platí, že je nutné mít své věci neustále pod dohledem.

KRAJ VYSOČINA: V Kraji Vysočina se zvýšil počet prováděných pobytových kontrol 

Policisté z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v rámci běžného výkonu služby v loňském roce zaměřili kromě jiných činností především na oblast nelegální migrace a pobytových kontrol.
 
Výkon služby byl zaměřován zejména do míst, kde dochází ke zvýšenému pohybu cizinců v rámci celého teritoria Kraje Vysočina. Pozornost při pobytových kontrolách policisté věnovali zejména legálnosti pobytu cizinců na území České republiky, pravosti a platnosti dokladů předkládaných cizinci, účelovým sňatkům, napomáhání k pobytu a napomáhání legálnosti zaměstnávání cizinců.
 
Svojí polohou je Kraj Vysočina využíván k tranzitu nelegálních migrantů do jiných krajů nebo na území dalších států EU. V oblasti nelegální migrace jsou dlouhodobě vyhodnoceny jako rizikové především mezinárodní silnice I/38 a dálnice D1, které jsou využívány k transportu běženců do cílových destinací. Podle dosavadních poznatků policistů jsou běženci převáženi v osobních nebo nákladních motorových vozidlech k další cestě do zemí EU.
 
V roce 2014 byly na teritoriu spadajícím do působnosti Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zjištěny některé toky nelegální migrace. Jednalo se například o nelegální migraci státních příslušníků z Kosova, kteří byli žadateli o azyl na území Maďarské republiky a následně přes území ČR tranzitovali pozemní cestou po dálnici D1 s cílem dostat se na území Švédska. Migranti byli převáženi v osobním motorovém vozidle a na jejich převozu se podíleli občané Švédska. Migranti se prokazovali občanskými průkazy a děti měly rodné listy s fotografií. V systému EURODAC nebyla nalezena žádná shoda a skutečnost, že jsou žadatelé o azyl v Maďarsku, byla zjištěna až písemným dotazem do Maďarska cestou společného kontaktního pracoviště se Slovenskem.
 
Zjistili jsme také nelegální migraci státních příslušníků z Vietnamu, kteří jsou žadatelé o azyl na Slovensku. Na území České republiky přicestovali pozemní cestou po dálnici D1 v osobním motorovém vozidle taxislužby, které řídil státní příslušník Polska. Státní příslušníci Vietnamu u sebe měli platné průkazy žadatelů o azyl na Slovensku a cílovou zemí, do které směřovali, bylo Německo.
 
Další zjištěnou byla nelegální migrace státních příslušníků ze Srbska, kteří cestovali pozemní cestou osobním motorovým vozidlem přes Maďarsko, Slovensko do České republiky. Ze Srbska na území Maďarska jim pomáhal neznámý muž, kterému měli zaplatit za cestu 1500 Euro. Cílovou zemí, do které cizinci směřovali, byla Spolková republika Německo.
 
Mezi další zjištěné případy patří nelegální zaměstnávání cizinců, kdy cizinci – převážně se jedná o občany Ukrajiny – přicestují do České republiky na schengenské vízum, ale vykonávají zde pracovní činnost, pro kterou nemají patřičné povolení. V menší míře jsme také zaznamenali případy, kdy se cizinci zdržují na území České republiky po uplynutí platnosti víza nebo povolení k pobytu. Rizikovou oblastí z hlediska nelegální migrace zůstává také vlaková a autobusová doprava. Zvýšená pozornost je věnována zejména mezinárodním vlakovým spojům a mezinárodním autobusovým linkám – v současné době se jedná o pravidelnou linku Vídeň – Praha. 
 
„Mezi naše priority v boji proti nelegální migraci pro letošní rok bude i nadále patřit potírání nelegální migrace na vytipovaných místech prováděnými pobytovými kontrolami v rámci běžného výkonu služby, formou schengenského vnitrostátního pátrání a v rámci vyhlášených krajských a celorepublikových bezpečnostních akcí,“ doplnil plk. Mgr. Leoš Švarc, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
 
Policisté z oddělení dokladů a specializovaných činností prováděli v průběhu loňského roku specifické činnosti zaměřené na zkoumání pravosti cestovních dokladů, řidičských průkazů, ale i dokladů předkládaných cizinci při žádostech o pobyt na území České republiky. Jednalo se o   rodné listy, oddací listy, výpisy z rejstříku trestů. Skupina specialistů disponuje vozidlem, které je vybavené speciálním zařízením pro odhalování padělaných dokladů a k dispozici má také zařízení pro noční vidění.
 
V průběhu roku 2014 se policisté tohoto oddělení kromě jiného podíleli na odhalování zlegalizovaných motorových vozidel v České republice v rámci vyhlášené celorepublikové akce „Čistka“,  kdy v rámci této akce zkontrolovali loni celkem 5 663 spisů a poté velice podrobně prověřili 89 podezřelých spisů. Při kontrolách zjistili 82 případů neregulérně přihlášených vozidel s celkovou způsobenou škodou ve výši 2 310 000 korun. Mimo akci „Čistka“ bylo policisty oddělení dokladů a specializovaných činností zjištěno celkem osm padělaných dokladů. Jednalo se o řidičské průkazy a průkazy totožnosti občanů Rumunska, Slovenska, Bulharska, Španělska a Kuby. Ve dvou případech byly zjištěny i padělané služební průkazy příslušníka Policie České republiky.
 
V loňském roce policisté odboru cizinecké policie zjistili v rámci výkonu služby celkem 30 přečinů, které realizovali ve zkráceném přípravném řízení, osm přečinů mají nasvědomí cizinci. Jednalo se o padělání a pozměňování veřejné listiny, maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky. Za loňský rok zjistili celkem 4 148 přestupků, za které policisté uložili v blokovém řízení pokuty ve výši 1 252 000 korun. Celkem 1 579 přestupků bylo řešeno podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, 122 přestupků bylo oznámeno příslušným správním orgánům. Policisté odboru cizinecké policie zjistili také 21 řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu. Dále bylo zjištěno 40 správních deliktů ubytovatelů. Za tyto delikty policisté v blokovém řízení vybrali pokuty ve výši 69 600 korun.
 
"Při běžném výkonu služby se zaměřujeme především na kontrolu cizinců, kteří pobývají na území České republiky. Zajímá nás, zdali zde pobývají legálně a zdali mají v pořádku všechny potřebné doklady pro pobyt. Prověřujeme, zdali nepáchají na našem území trestnou činnost, jestli zde nelegálně nepodnikají, zda nevykonávají neoprávněně výdělečnou činnost nebo zdali se nejedná o osoby, po kterých bylo vyhlášeno pátrání. Při kontrolách nejčastěji zjišťujeme, že cizinci porušují pobytový režim. Objevují se také případy, kdy ubytovatelé řádně neevidují jejich pobyt na našem území. I v takovém případě věci řešíme uložením sankce, “ dodal plk. Mgr. Leoš Švarc.
 
Policisté z odboru cizinecké policie v průběhu loňského roku zahajovali správní řízení o správním vyhoštění z území České republiky a na základě zjištěných a provedených důkazů vydali celkem 30 rozhodnutí o správním vyhoštění z území České republiky. Policisté dále zjistili 29 osob, které byly z nějakého důvodu vedeny v informačním systému SIS. 
 
Za loňský rok policisté z odboru cizinecké policie provedli v našem kraji celkem 34 476 pobytových kontrol a při těchto kontrolách zkontrolovali celkem 95 891 cizinců. Byly zjištěny dvě osoby v evidenci nežádoucích osob a šest cizinců bylo zajištěno v záchytném zařízení pro cizince za účelem předání podle mezinárodní dohody nebo za účelem správního vyhoštění z členských států EU. Další součinnostní akce se uskutečnily ve spolupráci s ostatními policejními složkami, úřady práce, oblastním inspektorátem práce a celní správou.
 
Případ organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice
 
Dne 30. prosince 2014 byly na základě zjištěných skutečností byly zahájeny úkony trestního řízení se dvěma státními příslušníky Švédska ve věci organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. 
 
Dne 30. prosince půl hodiny po půlnoci byli státní příslušníci Švédska ve věku 48 a 38 let kontrolováni hlídkou cizinecké policie na odpočívadle na 96. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Cestovali v osobním vozidle jako řidič vozidla a jeho spolujezdec. Další osádku tvořila rodina – státní příslušníci Kosova. Jednalo se o dvaatřicetiletého muže a o rok starší ženu a pět nezletilých dětí ve věku od tří do 13 let. Muž a žena měli u sebe občanský průkaz Kosova a děti měli každé rodný list s fotografií, které opravňují tyto osoby pouze k pobytu na území Maďarska a nejsou platné pro cestu a pobyt občanů Kosova na území České republiky. Jiné doklady nebyli tito lidé schopni předložit.
 
Policisté dalším prověřováním zjistili, že rodina nastoupila do vozidla ve městě Debrecen v Maďarsku s úmyslem bylo vycestovat do Švédského království přes území České republiky bez platných cestovních dokladů. Existovalo důvodné podezření, že právě dva státní příslušníci Švédska jim tento úmysl umožnili. Proto byli oba Švédové podezření ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice ve formě spolupachatelství . Státní zástupce vydal souhlas s jejich zadržením a po provedení potřebných policejních úkonů byli umístěni do policejní cely v budově krajského ředitelství. Oba zadržení cizinci byli na pokyn státního zástupce propuštěni na svobodu, jelikož se nepodařil prokázat zjevný úmysl v trestní věci organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. S kosovskou rodinou bylo zahájeno správní řízení ve věci povinnosti opustit území České republiky. Vzhledem k tomu, že tato rodina byla žadatelem o azyl v Maďarsku, musí se vrátit do země, ze které k nám nelegálně přicestovala.

KRAJ VYSOČINA: Moderní technologie zefektivnila nasazení sil a prostředků 

Policisté na integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina přijali v roce 2014 na tísňové lince 158 celkem 58 111 volání, což v průměru představuje 159 volání denně. Přecházející rok, tedy v roce 2013, přijali na lince 158 celkem 61 194 volání – na jeden den tedy v roce 2013 připadalo 168 volání.
 
Průměrná délka příjmu oznámení na linku tísňového volání 158 činí v podmínkách integrovaného operačního střediska v našem kraji 96 vteřin. Průměrná doba dojezdu první policejní hlídky na místo události, která je operačním důstojníkem vyhodnocena jako událost vyžadující neprodlené nasazení sil a prostředků k provedení zákroku nebo jiného opatření, pak činí 7 minut 56 vteřin (476 vteřin).
 
Integrované operační středisko v podmínkách policie na Vysočině funguje od ledna roku 2007. Na přelomu roku 2013 a 2014 prošlo zásadní modernizací, v rámci které bylo vybaveno novou moderní technologií. Tato technologie výrazně zkvalitnila podmínky pro výkon služby operačních důstojníků a zlepšila komunikaci a koordinaci mezi ostatními složkami integrovaného záchranného systému.
 
Nová modernizovaná podoba operačního přinesla řadu důležitých změn. „V místnosti operačního sálu došlo k navýšení stávajících pracovišť z původních osmi pracovišť na současných dvanáct. Do volného prostoru bývalého chodbového traktu v místnosti operačního sálu byla umístěna dvě atypická pracoviště. V rámci projektu byla zřízena také zasedací místnost určená pro krizové řízení,“ zhodnotil plk. Mgr. Dušan Vybíral, vedoucí operačního odboru Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
 
Operační střediska jsou pracoviště, která v nepřetržitém provozu zabezpečují plnění bezodkladných policejních úkolů v mimořádných situacích. Podílí se na plnění služebních úkolů, které spočívá zejména v poskytování servisu výkonným policejním útvarům a působením v oblasti koordinace sil a prostředků útvaru směřujících k zabezpečení relevantní reakce na vzniklou bezpečnostní situaci. Hlavním úkolem operačního střediska je koordinovat a organizovat v rámci své teritoriální působnosti nasazování policejních sil a prostředků. Střediska se podílejí na zajištění součinnosti s ostatními orgány a organizacemi, zvláště v rámci integrovaného záchranného systému. Systém operačního řízení v policii tvoří čtrnáct integrovaných operačních středisek krajských policejních ředitelství, operační střediska útvarů s celorepublikovou působností a operační středisko Policejního prezidia.
 
Policisté sloužící na operačním středisku se musí umět rychle a odpovědně rozhodovat, musí být empatičtí s oznamovateli, neboť ti právě prožívají velkou psychickou zátěž, jsou v ohrožení, nebo v krizi.
 
Na tísňovou linku 158 občas volají lidé, aniž by potřebovali pomoc. Zbytečné hovory pak celý systém zatěžují a může dojít k ohrožení zdraví nebo životů těch, kteří pomoc skutečně potřebují. Zlomyslná volání mají na svědomí děti, ale také duševně nemocní nebo podnapilí lidé. Na tísňové linky často volají také důchodci, kterým chybí někdo, s kým si můžou popovídat. Tito osamělí lidé si nejspíš ani neuvědomují, že se svým jednáním dopouštějí přestupku. Nedávno na linku 158 volala starší žena, která chtěla vědět, který je právě den a kolikátého je. Jiný muž požadoval na místo do svého domu vyslání kominíka, protože mu z kamen vycházel kouř, který je pro jeho zdraví škodlivý. Policisté na tísňové lince také musí čelit telefonátům plným nadávek. Volání mají na svědomí opilí lidé. Před nedávnem volal osmkrát po sobě na linku 158 muž, z jehož hlasu bylo zřejmé, že je silně opilý. Policisty opakovaně vulgárně urážel. Muže policisté vypátrali a jeho jednání bude řešeno jako zneužití tísňové linky.
 
Zneužití tísňové linky je kvalifikováno jako přestupek. Pachatelům za něj hrozí pokuta až dvě stě tisíc korun. Z rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu může volajícím také propadnout mobilní telefon, ze kterého volali. Počet přestupků zbytečného volání na tísňové linky každoročně stoupá. Policisté všechny pachatele varují, že je díky moderním technologiím velmi snadné volajícího odhalit.
 
Jiný případ a také jiná právní kvalifikace jsou volání, která oznamují uložení výbušného nástražného systému. Taková volání zákon už posuzuje jako trestný čin šíření poplašné zprávy. Pachatelům za něj hrozí až pět let ve vězení. I v těchto případech bývají policisté při odhalení pachatele poměrně úspěšní. 
 
Šíření poplašné zprávy je trestný čin podle § 357 trestního zákoníku, jehož se dopustí pachatel, který úmyslně způsobí „nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá“. Trest je stanoven do pěti let odnětí svobody. Pokud je čin spáchán v době ohrožení státu nebo válečného stavu, je maximální výše trestu až osm let odnětí svobody. Závažný případ jsme řešili loni v listopadu. Jednalo se o opakovanou výhružku, která směřovala proti nemocnici v Havlíčkově Brodě.
 
Volajícího se policistům podařilo velice rychle vypátrat a zadržet. Jednalo se o devětačtyřicetiletého muže z Brněnska, kterého kriminalisté obvinili z šíření poplašné zprávy a obecného ohrožení. Muž je stíhán vazebně. Hrozí mu trest odnětí svobody na osm až patnáct let. Podezřelý muž opakovaně oznámil umístění bomby v havlíčkobrodské nemocnici. Ve čtvrtek 20. listopadu večer musela být provedena evakuace asi čtyř set pacientů i personálu nemocnice poté, co přijali anonymní oznámení. Druhý den ráno pachatel výhružku zopakoval.

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Oznámení

Pá Led 30 , 2015
Záměr pronájmu bytu 1+1 v ul. Komenského, Humpolec

Témata