Z deníku Policie

Jeden z mužů ležel na ulici, druhý v příkopu. Pachatele krádeže kol policisté dopadli. Železniční přejezdy. Psovod z Vysočiny zvítězil na mistrovství na Ukrajině.

PELHŘIMOVSKO: Opilé muže policisté převezli na záchytku 

Policisté na Pelhřimovsku zajistili během neděle 17. září dvě opilé osoby, které následně převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

První osobu zajistili pelhřimovští policisté kolem třetí hodiny ráno na ulici Krasíkovická v Pelhřimově. Jednalo se o dvaačtyřicetiletého muže, kterého policisté našli, jak ležel na chodníku před jedním z podniků. Muž vykazoval známky značné opilosti a nebyl schopen komunikace a vlastní chůze. Vzhledem k tomu, že muž svým jednáním ohrožoval svůj život a zdraví, policisté ho zajistili a převezli na záchytku. Dechová zkouška u muže byla pozitivní a činila 2,29 promile alkoholu.

Dalšího muže zajistili Humpolečtí policisté u obce Vilémov. Oznámení o muži, který ležel v příkopu u vozovky, přijali policisté integrovaného operačního střediska kolem půl jedenácté večer. Operační důstojník na místo ihned vyslal policejní hlídku. Policisté zde našli dvaapadesátiletého muže, který nebyl schopen vstát a byl značně opilý. Také v tomto případě muž svým jednáním ohrožoval svůj život a zdraví, proto ho policisté převezli na protialkoholní záchytnou stanici. Při odborném měření na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu muž nadýchal 1,77 promile alkoholu.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

18. září 2017

PELHŘIMOVSKO: Policisté případ řeší ve zkráceném přípravném řízení 

Humpolečtí policisté odvedli výbornou práci a během několika minut dopadli pachatele krádeže jízdních kol. Dva muže z Karvinska ve věku pětačtyřiceti let zadržela policejní hlídka v neděli 24. září krátce před pátou hodinou večer. V případě obou mužů se nejedná o cizí státní příslušníky a již v minulosti se dopouštěli trestné činnosti. Oběma mužům policisté sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

Oznámení o krádeži jízdních kol přijali policisté integrovaného operačního střediska v neděli 24. září krátce po půl páté odpoledne. Muž uvedl, že při cestě osobním automobilem potkal dva cyklisty, přičemž poznal, že se jedná o jeho jízdní kola. Dále uvedl, že oba muži jedou na kolech ve směru na ulici Masarykova. Operační důstojník na místo ihned vyslal policejní hlídku. Policisté zahlédli oba muže na odcizených kolech, ti začali před policejní hlídkou ujíždět ulicí Masarykova. Policisté je začali pronásledovat a krátce před pátou hodinou oba muže zadrželi. Jednalo se o dva pětačtyřicetileté muže z Karvinska, kteří byli již v minulosti soudně trestáni. Policisté je převezli na oddělení, kde je umístili do policejní cely. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. Na základě šetření policisté zjistili, že muži v bytovém domě na ulici Hálkova v Humpolci vnikli do uzamčené sklepní kóje, kde odcizili obě jízdní kola v hodnotě téměř dvacet tisíc korun. Na kolech potom jeli směrem k vozidlu, které měli zaparkované na ulici Máchova. Ve vozidle policisté nalezli další dvě horská jízdní kola. Následným šetřením se jim podařilo zjistit, že se jedná o horská kola v hodnotě patnácti tisíc korun, pocházející z trestné činnosti. Ke krádeži těchto jízdních kol došlo na ulici Na Spravedlnosti v Havlíčkově Brodě. Jízdní kola policisté zajistili a vrátili zpět jejich majitelům.

Policejní komisař oběma pětačtyřicetiletým mužům sdělil podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody, za což jim hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

26. září 2017

KRAJ VYSOČINA: Policisté se zaměří na řidiče u železničních přejezdů 

Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina připravují na nadcházející podzimní období celou řadu dopravně bezpečnostních akcí, v rámci nichž se mimo jiné zaměří na kontroly železničních přejezdů, a to zejména s ohledem na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Od začátku letošního roku do konce září došlo na železničních přejezdech v Kraji Vysočina k celkem jedenácti dopravním nehodám, při kterých zemřela jedna osoba a čtyři osoby byly zraněny těžce. V loňském roce došlo v Kraji Vysočina za stejné období k celkem šestnácti dopravním nehodám, při kterých byly usmrceny dvě osoby a sedm osob utrpělo lehké zranění. V letošním roce se tedy na železničních přejezdech stalo o pět nehod méně, než v roce předcházejícím.

Je důležité si uvědomit, že při dodržování zásad správného přejíždění železničního přejezdu se výrazně snižuje riziko srážky s vlakem nebo s jiným drážním vozidlem, při kterých ve většině případů dochází k velmi vážným zraněním. Z tohoto důvodu si pojďme připomenout a oživit několik základních pravidel, kterými by se řidiči přejíždějící železniční přejezd měli řídit.

Před přejetím železničního přejezdu si musí řidič počínat zvláště opatrně a mít na zřeteli, že vlak nedokáže, vzhledem ke své hmotnosti, zastavit okamžitě před překážkou. Brzdná dráha vlaku se počítá ve stovkách metrů, a to i při relativně nízké rychlosti vlakové soupravy. Řidič vozidla se proto musí vždy přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

Řidiči vozidel se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijeli. Nejde-li o souběžnou jízdu vozidel nebo o jízdu ve více jízdních pruzích v obci, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.

Ve vzdálenosti padesáti metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše třicet kilometrů za hodinu. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí padesát metrů před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše padesát kilometrů za hodinu. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd v těchto případech:

1. je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

2. je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení

3. sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory

4. je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

5. dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem

6. nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě

V případech, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory, smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy. Řidič musí mít na paměti, že zaměstnanec provozovatele dráhy je oprávněn v blízkosti železničního přejezdu zastavovat vozidla. Znamení k zastavení vozidla dává vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybuje v horním půlkruhu.

Při jízdě přes železniční přejezd musí řidič dodržovat i další pravidla silničního provozu. Na železničním přejezdu nesmí předjíždět další vozidla, otáčet se a couvat. Na železničním přejezdu a ve vzdálenosti 15 metrů před ním a za ním nesmí zastavit a stát. Řidič nesmí užít dálková světla, mohl-li by být oslněn strojvedoucí vlaku nebo řidič protijedoucího vozidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.

Pokud řidič motorového vozidla poruší tato pravidla pro jízdu přes železniční přejezd, dopouští se přestupku v dopravě. Za takový přestupek mu hrozí uložení sankce ve správním řízení až do výše pěti tisíc korun, sedm trestných bodů a zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel, a to až na šest měsíců. V případě, jedná-li se o chodce, hrozí mu v příkazním řízení na místě pokuta až do výše dvou tisíc korun.

K poslednímu vážnému případu střetu vozidla s vlakem došlo 27. července v odpoledních hodinách na železničním přejezdu v obci Čechočovice na Třebíčsku, která si vyžádala jeden lidský život. Celková způsobená škoda zde byla vyčíslena na více než dvě stě tisíc korun.

K poslední dopravní nehodě, kdy řidič nerespektoval světelné signály přejezdového zabezpečovacího zařízení, svítící střídavě červeným světlem ani zvukové signály přejezdového zabezpečovacího zařízení a vjel na železniční přejezd v době, kdy tudy projížděl vlak, došlo ve středu 27. září u obce Obrataň na Pelhřimovsku. Při této dopravní nehodě vznikla škoda v celkové výši téměř dva a půl milionu korun a policisté v této souvislosti zahájili trestní stíhání osmapadesátiletého řidiče nákladního vozidla, kterého obvinili ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. David Linhart, vrchní inspektor

2. října 2017

KRAJ VYSOČINA: Policista se svým psem vybojoval prvenství v konkurenci pětatřiceti soutěžících 

Minulý týden se psovod Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zúčastnil mistrovství ve služební kynologii na Ukrajině a v konkurenci pětatřiceti soutěžících vybojoval prvenství. Policejní psovod nprap. Patrik Topinka se psem jménem Wasco tak na mezinárodní soutěži skvěle reprezentoval českou policii. Na mistrovství byl přítomen také mjr. Bc. Martin Růžička, vedoucí oddělení služební kynologie na Vysočině. Oba čeští policisté předali psovodům na Ukrajině spoustu svých znalostí a zkušeností, naopak si přivezli informace o výcviku policejních psovodů v cizí zemi i zážitků z kynologické soutěže, která byla v mnoha směrech od našich odlišná.

Mezinárodní mistrovství Národní policie Ukrajiny ve služební kynologii se konalo od úterý 26. září do pátku 29. září ve městě Užhorod. Na mistrovství předvedlo v soutěžních disciplínách svoje schopnosti a dovednosti celkem pětatřicet psovodů se služebními psy. Většina soutěžících zastupovala Národní policii Ukrajiny. Na soutěž byli dále pozváni zástupci policie jiných států a Českou republiku reprezentoval policista z Vysočiny nprap. Patrik Topinka s belgickým ovčákem jménem Wasco. Oba jsou profesionálové s mnohaletými praktickými zkušenostmi a mají za sebou řadu vítězství při celorepublikových soutěžích Policie České republiky.  

Kynologové soutěžili v ukrajinském Užhorodu v disciplínách: poslušnost, stopa, obrana, překážková dráha a speciální pachové práce. První tři jsou podobné disciplínám, ve kterých soutěží policejní psovodi i u nás, zbývající dvě jsou ale zcela odlišné. Speciální pachové práce navíc provádějí u české policie psovodi na speciálních pracovištích. Vrchní inspektor Topinka měl na přípravu velmi málo času a při některých úkolech musel se psem Wascem při plnění disciplíny improvizovat.

Ve velké konkurenci, na území jiného státu a při disciplínách, na které se nemohl důkladně připravit, si ale přesto nprap. Patrik Topinka se svým psem po celou dobu šampionátu vedl stabilně výborně a držel se stále na předních pozicích, v disciplíně obrana obsadil první příčku.

V celkovém pořadí dosáhl nprap. Patrik Topinka, policejní psovod Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, se psem jménem Wasco nejvyššího počtu bodu a mezinárodní mistrovství vyhrál. K získání prvního místa na šampionátu a převzetí poháru blahopřál vítězi také hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, který byl v té době v ukrajinském Užhorodě na pracovní návštěvě.

Oba policisté z Vysočiny měli po celou dobu mistrovství možnost porovnat úroveň i způsob výcviku služebních psů u Národní policie Ukrajiny. Ukrajinští policisté naopak velmi pozorně sledovali při plnění každé disciplíny nprap. Patrika Topinku s jeho služebním psem a měli velké množství dotazů k výcviku a výkonu služby policejních psovodů v České republice.

Při ukrajinském mistrovství plnili psovodi soutěžní disciplíny na hřišti, většinou ve vymezeném ohraničeném prostoru, to je v porovnání s námi odlišné. My se snažíme veškeré úkoly provádět v terénu, objektech a za podmínek co nejvíce blízkých reálné situaci. Psovod je také u nás více v kontaktu se svým psem,“ přiblížil odlišnosti vrchní komisař Martin Růžička. Jak dále dodal, jiná je také disciplína překážková dráha, ve které musí psovod i jeho pes zdolat řadu překážek, jako překonat dřevěnou stěnu, plazit se pod překážkou, vylézt na značně vyvýšené místo po žebříku nebo například přeskočit volný prostor. „Touto disciplínou se zřejmě budeme inspirovat a je možné, že v nějaké vhodné podobě takto rozšíříme soutěže i u nás. Naopak ukrajinské policisty při této disciplíně zaujalo, že náš psovod při zdolání překážkové dráhy měl psa na volno a pes je vždy v blízkosti svého psovoda, pokud nedostane jiný povel, na rozdíl od nich, kteří měli psa na vodítku, a pes byl na dráze i ve velkém předstihu před psovodem, “ přiblížil další zkušenosti mjr. Růžička.

Nejrozdílnější byla disciplína speciální pachové práce, při které měli soutěžící za úkol mimo jiné nalézt daný předmět ukrytý v jedné ze šesti krabic a dále přiřadit k pěti vedle sebe stojícím osobám jejich odložené věci. Takovou činností se u nás zabývají speciální policejní pracoviště.

„Pro oba policisty z Vysočiny byla účast na mezinárodním šampionátu nejen zakončena velkým úspěchem, ale byla i nenahraditelným přínosem. „Jsem rád, že jsem se mohl mistrovství zúčastnit, byla to pro mě velká zkušenost a možnost načerpat informace o výcviku služebních psů u zahraničních kolegů, pro další výkon služby byla naše účast na mistrovství jednoznačným přínosem,“ zakončil nprap. Patrik Topinka.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

3. října 2017  

zdroj: www.policie.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Úředníci oprašují volební urny. Někteří lidé už mají ve schránkách lístky

Pá Říj 13 , 2017
Blíží se parlamentní volby. K urnám půjdeme už příští týden v pátek a v sobotu. Pro úředníky na radnicích to znamená připravit volení akt, urny, lístky, poučit komise. Obyvatelům Vysočiny se mezi tím ve schránkách objevují hlasovací lístky. Na Vysočině kandiduje celkem 24 subjektů.

You May Like

Témata