Z deníku Policie

Řidička v Humpolci narazila do zdi. Podvodné jednání páchané na seniorech. Za přestupky na vodě padaly pokuty. Kriminalisté vyšetřují vraždu v Pelhřimově.

Řidička narazila do zdi

PELHŘIMOVSKO: Žena měla téměř dvě promile alkoholu

V pondělí 2. srpna jela v Humpolci před druhou hodinou odpoledne řidička vozidla Renault Megane po ulici Na Kasárnách, kde najela na obrubník a narazila do zdi domu. Poté začala couvat a po krátkém popojetí s automobilem zůstala stát vzhledem k jeho nepojízdnosti. Ke zranění osob při nehodě nedošlo. Přivolaní policisté provedli u třiašedesátileté ženy dechovou zkoušku, při které jí naměřili hodnotu 1,89 promile alkoholu. Opakované zkoušky u ní ukázaly hodnoty ještě vyšší. Poškozením domu vznikla předběžně vyčíslená škoda třicet tisíc korun. Dopravní nehodu policisté šetří. Žena je podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté prověřují.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

3. srpna 2021

 

Podvodné jednání páchané na seniorech

KRAJ VYSOČINA: Staří lidé musí být velice opatrní a obezřetní a nesmí uvěřit podvodníkům

Policisté apelují na všechny seniory, aby byli při telefonických hovorech s neznámými lidmi obezřetní a vždy si pečlivě ověřili s kým po telefonu skutečně hovoří, a to zvláště v případě, kdy po nich neznámý volající požaduje peníze. A to i tehdy, když se volající snaží představit jako blízký příbuzný seniora nebo kamarád příbuzného.

Policisté se v uplynulých týdnech setkali také s případy, kdy se pachatel vydával za vnuka či vnučku. Seniorovi pachatel sdělil, že je v tíživé situaci po dopravní nehodě, kterou způsobil. Pachatel požádal seniora o poskytnutí finančního obnosu na rekonvalescenci zraněné osoby, kterou poškodil způsobenou dopravní nehodou. Finanční obnos žádá téměř ihned, apeluje na rychlé předání, aby mohl zraněnou osobu vyplatit. Cíl je jediný, a to pod falešnou záminkou vylákat finanční hotovost. Pro finanční obnos nejdou pachatelé nikdy sami, nýbrž pošlou nějakého kamaráda nebo známého.

Seniorům proto radíme, aby po takovémto telefonátu ihned kontaktovali vnuka, který původně volal, nebo se obrátili na nejbližší členy rodiny. V případě, pokud zjistí, že nikdo z rodiny nevolal, tak je velmi důležité celou událost ihned oznámit na nejbližší policejní služebnu nebo na linku tísňového volání 158.

Nápad této trestné činnosti se v posledních letech sice výrazně snížil. Zásluhu na tom má zejména cílená prevence ze strany policie, která je z velké části zaměřena na osaměle žijící a pohybově omezené seniory. Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v rámci besed a přednáškové činnosti snaží napříč celým krajem zvýšit právní vědomí seniorů, kteří bydlí především na malých vesnicích, odlehlých částech měst a také těch seniorů, kteří se již obětí trestného činu stali.

Podvodníci ale využívají i jiných legend. Mohou se vydávat například za pracovníky různých energetických společností. Poškozenému uvedou, že na jeho odběrném místě je evidován nedoplatek za odebraný plyn, elektřinu nebo vodu a požadují jej zaplatit s výhružkou odpojení energií. Senioři většinou pod tímto nátlakem požadovaný finanční obnos zaplatí.

Policisté by v této souvislosti chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, velice obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu by za sebou měli uzamknout dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá je o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy ještě před předáním hotovosti, osobně ověřit. Je také vhodné trvat na předání peněz přímo tomu člověku, který o půjčku požádal a v žádném případě je nepředávat někomu jinému. Vydání peněz neznámé osobě s sebou totiž nese velké riziko toho, že senior o své úspory přijde.

Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou velmi dobře připravení a budou o krok před vámi. Dokáží velmi rychle reagovat i na nečekané situace, nevypadají většinou na první pohled podezřele, mají příjemné vystupování, jsou komunikativní, milí, slušně oblečení a působí dobrým a seriózním dojmem. V případě jakéhokoliv podezření na páchání této trestné činnosti na nic nečekejte a ihned kontaktujte policii na tísňové lince 158.

nprap. Mgr. Martin Hron, vrchní inspektor

6. srpna 2021

Za přestupky na vodě padaly pokuty

KRAJ VYSOČINA: Partnerem preventivní akce byl pivovar Rebel

Během jediného odpoledne šest zjištěných přestupků a všechny vyřešeny uložením pokuty v příkazním řízení – taková byla bilance policejní akce na hladině Dalešické přehrady. Policisté z obvodního oddělení v Hrotovicích se dnes zaměřovali na kontrolu dodržování právních předpisů ze strany osob, které se pohybují na nejrůznějších plavidlech po hladině Dalešické přehrady. Připojili se k nim policisté z oddělení tisku a prevence s preventivní akcí „Bezpečně u vody“.

Policisté vyjeli na vodu dnes odpoledne krátce po třinácté hodině a kontrolní činnost na hladině přehrady prováděli až do podvečerních hodin. Při kontrolách prováděli u všech vůdců plavidel orientační dechové zkoušky, kdy všechny měly negativní výsledek. Policisté v rámci dnešní akce zjistili šest přestupků – ve čtyřech případech neměli vůdci plavidel u sebe potřebné doklady vůdce malého plavidla nebo doklady k lodi, ve dvou případech se pohybovali po hladině vyšší rychlostí a vytvářeli nebezpečné vlny v místech, kde je to zakázané kvůli pohybu plavců. Všechny zjištěné přestupky dnes policisté vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení.

Hrotovičtí policisté se zaměřují kromě kontroly pohybu plavidel po vodní hladině také na kontrolu dodržování dalších právních norem, které souvisejí s užíváním lesních pozemků a všech ostatních rekreačních ploch kolem přehrady. Patří mezi ně například zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě, zákaz stanování mimo vyhrazené stanové plochy. Kontroly se dotýkaly i  parkování vozidel v blízkosti hráze a porušování dalších zákazů v blízkosti vodních toků. Zejména zákaz rozdělávání ohňů bývá v průběhu léta velice aktuální.

Hladina Dalešické přehrady, stejně jako všechny obce kolem této přehrady, patří do služební působnosti policistů z obvodního oddělení v Hrotovicích. Policejní hlídky mají pro svoji každodenní práci k dispozici kromě osobních automobilů také nízko ponorný motorový člun, se kterým v rámci běžného výkonu služby nebo při mimořádných opatřeních a akcích vyjíždějí na hladinu přehrady.   Intenzita plavebního provozu na oblíbených vodních cestách stoupá. A platí to také pro Dalešice.

Policisté proto provádějí dohled na vodní ploše v letní turistické sezóně téměř denně. Někteří provozovatelé motorových člunů a vodních skútrů se totiž v minulosti chovali na přehradě velice nebezpečně a svoji příliš rychlou a agresivní jízdou ohrožovali rekreanty na lodičkách, plavce, rybáře, ale i cestující na výletní lodi Horácko. V průběhu léta přijímají policisté také stížnosti od rekreantů, kteří se na policisty obraceli s různými podněty, které je poté nutné prověřit. Loni za dva prázdninové měsíce zjistili více než devadesát přestupků. Letos jich za první prázdninový měsíc zjistili už více než čtyřicet.

Pravidla plavby pro majitele soukromých plavidel jsou striktně vymezena právními předpisy. Plavební provoz upravuje vyhláška o pravidlech plavebního provozu, ve které jsou upraveny nejvyšší povolené rychlosti. Na Dalešické přehradě je vymezený prostor pro koupání a pohyb plavců ve vodě. S ohledem na ochranu plavců a břehů je povolena rychlost na rozlehlých vodních plochách do vzdálenosti 50 metrů od břehu nebo od vyznačených prostor pro koupání maximálně 10 kilometrů v hodině. Na ostatních vodních cestách do vzdálenosti 25 metrů. Pro většinu plavidel to prakticky znamená plutí ve výtlačném režimu a zákaz jízdy ve „skluzu“.

Na plavidle v barvách Policie České republiky vyjíždějí hrotovické hlídky na přehradu v závislosti na klimatických podmínkách, a také s ohledem na období dovolených, kdy kolem přehrady tráví volné dny vyšší počet rekreantů. Někteří by se mohli dopouštět protiprávního jednání. Jedná se většinou o různé přestupky, které nelze jiným způsobem než z vodní hladiny vůbec zjistit a zadokumentovat. Přestupky na vodních hladinách postihuje především Státní plavební správa. Ta ovšem musí přestupce přistihnout přímo na místě činu, nebo jí musí někdo o protiprávním chování zaslat nezbytný důkazní materiál. Proto jsou také poměrně časné společné součinnostní akce, do nichž se zapojují policisté a pracovníci Státní plavební správy.

„Zaměřujeme se nejen na kontrolu plavidel, ale zajímá nás také všechno, co se děje v zátokách kolem přehrady. Tam se jiným způsobem nedostaneme a lidé na to velice často spoléhají. Občas zjistíme například nedovolené táboření, nedovolené vjezdy osobních automobilů nebo rozdělávání ohňů v lese nebo na okraji lesa. Na vodní hladině platí striktní pravidla a nikdo nemůže svojí bezohledností ohrožovat například plavce nebo rekreanty na lodičkách,“ doplňuje pprap. Vladimír Doležal.

Většinu zjištěných přestupků, kterých se dopustí vůdci plavidel, policisté vyřeší na místě v příkazním řízení uložením blokové pokuty. Pokud by se přestupek oznamoval Státní plavební správě, tak by za takové jednání hrozila v rámci správního řízení pokuta až do výše sto tisíc korun v případě fyzické osoby, v případě právnické osoby je pokuta za zjištěný přestupek ještě několikanásobně vyšší. Při opakovaném porušení předpisů hrozí provinilci i odebrání příslušného oprávnění vůdce plavidla.

V souvislosti s preventivní akcí „Bezpečně u vody“ náleží poděkování partnerovi preventivní akce – Pivovaru Rebel Havlíčkův Brod – za poskytnutí nealkoholického piva. Policisté při dnešních kontrolách vůdců malých plavidel rozdávali kromě nealkoholického piva Rebel i jednorázové alkohol testery. Měli jsme k dispozici letáček s radami, jak se bezpečně chovat u vody a na vodě, aby nedošlo k žádnému zranění ani k žádné nehodě. Kromě letáčku policisté rozdávali termotašky. nafukovací míče, klíčenky k vodě a létající talíře. Obdarovali jsme také cestující výletní lodi Horácko. Na Dalešické přehradě budou policejní kontroly pokračovat po celou rekreační sezónu, protože z hlediska počtu rekreantů se jedná o velice významnou rekreační oblast.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

8. srpen 2021

Kriminalisté vyšetřují vraždu v Pelhřimově

KRAJ VYSOČINA: Pětašedesátiletého pachatele poslal soudce do vazby

Kriminalisté z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyšetřují případ zvlášť závažného zločinu vraždy, který se stal v sobotu časně ráno v Pelhřimově.

Pětašedesátiletého muže důvodně podezřelého ze spáchání tohoto násilného trestného činu zadrželi na místě policisté z obvodního oddělení Pelhřimov. Policisté byli v sobotu nad ránem přivoláni do bytu v Pelhřimově, kde mělo dojít ke konfliktu mezi dvěma muži. Konflikt skončil bohužel tragicky – na místě zemřel jednašedesátiletý muž. Případ si proto k dalšímu prověřování převzali krajští kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu vraždy.

Kriminalisté důkladně ohledali místo činu, kde mělo dojít k incidentu mezi oběma muži. Na místě zajistili všechny upotřebitelné důkazy. Ještě v průběhu soboty zahájili trestní stíhání pětašedesátiletého muže, kterého vyšetřovatel obvinil ze zločinu vraždy. K činu došlo v jednom z bytů v Pelhřimově v sobotu časně ráno kolem druhé hodiny.

„V rámci důkladného prověřování vyšlo najevo, že mezi dvěma muži, kteří se navzájem znali, mělo po předchozí konzumaci alkoholických nápojů dojít nejdříve ke slovnímu konfliktu, který poté pokračoval fyzickou potyčkou. Jeden z mužů na druhého zaútočil uvnitř bytu nožem a způsobil mu více bodnořezných ran na různých částech těla. Na následky tohoto útoku zraněný muž na místě zemřel,“ uvedl k případu vyšetřovatel kpt. Mgr. Michal Laška, vrchní komisař z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Útočníka policisté zadrželi na místě činu a převezli ho do policejní cely. U zemřelého muže byla nařízena soudní pitva. Na místě činu se podařilo zajistit také zbraň, kterou muž na druhého muže zaútočil – jednalo se o kuchyňský nůž.

Po provedení všech procesních úkonů vyšetřovatel případu podal státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Českých Budějicích podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Státní zástupce podnětu vyhověl a podal k soudu návrh na vazební stíhání obviněného muže. Vazební zasedání se uskutečnilo dnes dopoledne u okresního soudu v Pelhřimově a soudce rozhodl o uvalení vazby. Muže proto přímo od soudu převezli policisté do vazební věznice v Brně. Co bylo motivem činu, je předmětem dalšího vyšetřování. V případě prokázání viny muži hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy hrozí trest odnětí svobody v trvání dvanácti až dvaceti let.

V letošním roce se v Kraji Vysočina jedná o šestý případ, který byl kvalifikován jako trestný čin vraždy – ve třech případech se jednalo o dokonaný trestný čin, ve třech případech o vraždu ve stádiu pokusu. Všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

9. srpen 2021

 

zdroj: www.policie.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Ve šlágru krajského přeboru řádil Svoboda. Speřice doma deklasovaly Novou Ves

Po Srp 16 , 2021
Doslova střelecké manévry pořádali ve druhém kole krajských fotbalových soutěží na Vysočině střelci v té elitní. V sedmi utkáních přeboru padlo šestatřicet branek, což znamená skvělý průměr více než pěti branek na zápas.
Jindřichohradečtí fotbalisté v přípravném utkání zvítězili nad Humpolcem 3:2

You May Like

Témata