Zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

informace k novému zákonu

Nový zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích vstoupil v účinnost 1.7.2001. Tento zákon byl schválen v roce
2000 a do minulého týdne (konec června) hrozilo, že nebudou schváleny prováděcí
vyhlášky. Tzn. měli bychom sice zákon a nikdo by nevěděl jak tento zákon
v praxi uplatňovat. Naštěstí se tyto vyhlášky schválily na poslední chvíli
29.6.2001.
Pozastavím se pouze u jedné z podstatných změn, která se týká nás všech.
Dříve SPZ (Státní poznávací značka) se nově jmenuje
registrační značka. Registrační značka má vypadat tak, že:
„Jediným povinným znakem registrační značky je označení kraje. Každému
kraji je přiděleno jedno písmeno. První vyskytující se písmeno v registrační
značce označuje kraj tzn. toto písmeno nemusí být vždy na prvním místě
zleva. Na všech místech registrační značky se u registračních značek vydávaných
podle zákona č. 56/2001 Sb.mohou vyskytovat číslice i písmena. Dosud první
tři znaky SPZ byla písmena a dalšími znaky mohla být pouze čísla.“
(citace ofic. stránky MDS ČR)
V současné době však existuje tzv. přechodné
ustanovení, které povoluje používání stávajících (starých) formulářů
a SPZ do vyčerpání zásob, nejpozději však do 31.12.2001. Podle informace
na Okresním úřadě Pelhřimov na který dle účinnosti výše uvedeného zákona
tato kompetence přešla, vše funguje stále postaru. Žádné nové registrační
značky nemají.
Náš kraj byl před několika měsíci přejmenován z Jihlavského na Vysočina.
Bohužel ministerstvo dopravy nebylo schopno na tuto změnu zareagovat, takže
od 1.7.2001 pro náš kraj Vysočina platí povinný registrační znak písmeno
J.
Logické že? Pokud Vás podobné skutečnosti zarážejí, prosím napište
nám
svůj názor!
Další informace: Okresní úřad Pelhřimov, Pražská ul. (proti Policii ČR),
1. patro tel. 0366/531437, -438, -439

Dále předávám informace o hlavních změnách, které se dotknou všech
občanů, převzaté ze stránek MDS ČR:
Základní body, stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., které běžnému
motoristovi přinesou změny od 1.7.2001:

 • Činnost evidence vozidel a jejich registrace přechází z policie ČR na
  okresní úřady a po zániku okresů v budoucnosti přejde, na nově zřízená
  registrační místa.

 • Činnost schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného
  vozidla, jednotlivě dovezeného vozidla a jednotlivě provedené přestavby
  vozidla přechází z policie ČR na okresní úřady.

 • Zákon určuje jednoznačné podmínky za jakých bude silniční vozidlo
  a jeho přípojné vozidlo a zvláštní vozidlo (např. traktor, samojízdný
  pracovní stroj) zaregistrováno. Kriteria jsou dána zákonem, jsou tedy veřejně
  dostupná. Dosud tato kriteria byla dána vládním nařízení č. 54/1953
  Sb., pokyny policejního prezidenta Policie ČR a interními pokyny
  Ministerstva vnitra ČR.

 • Na základě zákona musí být do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona,
  tj. do 30.6.2002, zaregistrována vozidla, která dosud registrována nebyla
  tj. mopedy a samojízdné pracovní stroje. Tato vozidla dostanou registrační
  značku a tabulku. Doklady potřebné k zaregistrování uvádí § 6 zákona.

 • Registrovaná vozidla, která nebudou dlouhodobě provozovaná na pozemních
  komunikacích, tj. vozidla bez technické prohlídky ve stanici STK, budou
  za 6 měsíců po termínu neuskutečněné pravidelné technické prohlídky
  administrativně vyřazena z registru silničních vozidel, bude jim zrušena
  registrace. Neregistrované vozidlo nesmí být provozováno na pozemních
  komunikacích. Vozidlu bude zrušena registrace, ale není tím zrušena
  technické způsobilosti tohoto vozidla k provozu na pozemních komunikacích.
  Takovéto vozidlo lze znovu zaregistrovat.

 • Nově se do registru zapisují vlastník a provozovatel vozidla (ve většině
  případů soukromých vozidel je to shodný údaj), na rozdíl od dříve
  zapisovaného držitele. Pokud je vlastník vozidla a provozovatel rozdílný,
  musí mít provozovatel oprávnění od vlastníka k provozování jeho
  vozidla.

 • Zákon stanovuje povinnost provozovatelům všech silničních motorových
  vozidel do tří let, tj. do 30.6. 2004 uvést údaje v  registru do
  souladu s novými požadavky.

 • Termíny pro pravidelné technické prohlídky zůstávají téměř shodné
  se současně platnými, vzhledem k nově registrovaným mopedům je však
  vyjmuta povinnost dostavit se k pravidelné technické prohlídce v STK pro
  mopedy do zdvihového objemu 50 cm3 nebo do nejvyšší konstrukční
  rychlosti 50 km/h, pokud je moped vybaven šlapadly. Interval technických
  prohlídek traktorů se prodlouží na 4 roky.

 • Pro provoz motorových vozíků a malotraktorů již není třeba podle zákona
  č. 361/2000 Sb. zvláštního povolení DI Policie ČR, avšak tato zvláštní
  vozidla lze podle zákona č. 56/2001 Sb. provozovat pouze za předpokladu
  že mají schválenou technickou způsobilost a provozovatel toto prokáže
  platným technickým osvědčením.

 • Pokud se na silniční motorové a přípojné vozidlo vztahuje zástavní
  právo, zapisuje se toto do registru, v tomto případě je povinen
  provozovatel takového vozidla povinen uvést údaje v registru do souladu
  se skutečností do 31.12.2001.

 • V sankčních ustanoveních je uvedeno, že Ministerstvo nebo okresní úřad
  uloží pokutu do výše 5 000 000 Kč osobě, která pozměnila identifikační
  údaje na podstatných částech mechanismu nebo konstrukci vozidla.

 • Mění se podmínky pro schvalování ojetých vozidel dovážených ze
  zahraničí. Zjednodušuje se dovoz osobních automobilů resp. motocyklů
  homologovaných podle směrnic 70/156/EHS resp. 92/61/ES (typová homologace
  celého vozidla podle směrnice EHS/ES). Vozidla starší pěti let a neschválené
  podle výše uvedených směrnic nebude možné v České republice schválit.
  Technická způsobilost vozidla je posuzována podle předpisů platných v
  ČR v době první registrace vozidla a ne podle předpisů platných v době
  dovozu a schvalování v ČR.
Čtěte dále:   Humpolecké Velikonoce 2024

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Černý příběh

St Čvc 4 , 2001
od Lydie Junkové Čtěte dále:   PelhřimovskyDenik.cz: Hotel Kotyza v centru Humpolce, který navštívil i Klaus, je na prodej. Víme proč

You May Like

Témata