Zasedání Zastupitelstva města

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 24. 9. 2003.

123.


Zastupitelstvo města


a)      schvaluje složení volební komise pro vykonání volby člena rady města Humpolec, která bude pracovat ve složení:       předseda          Mgr. Miloslav Vystrčil


                                  členové              Mgr. Alena Štěrbová


                                                           Jiří Maryška


                                                           Ing. Květoslav Namyslo


                                                           MUDr. Jiří Řehořka


                                                           Ing. Vlastimil Brukner


b)   stanovuje pro doplňovací volbu člena rady města způsob tajného hlasování.


 


 


124.


Zastupitelstvo města


volí ze svých řad za člena Rady města Humpolec pana Petra Bendla


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta


Termín: od 24. 9. 2003


 


 


125.


Zastupitelstvo města


1.    bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 5. zasedání ZM a váznoucích, dosud nesplněných usnesení


2.    ukládá sledovat dosud nesplněná usnesení


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


126.


Zastupitelstvo města


bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města v Humpolci od 4. června 2003 do 25. června 2003. Vlastní zpráva tvoří přílohu k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne 24. 9. 2003.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


127.


Zastupitelstvo města


schvaluje následující rozpočtová opatření v roce 2003:


1) Vyjádřeno jmenovitě:


     Oddíl 61 – Státní správa:


  -neinvestiční výdaje spojené s konáním referenda                                                  162,6 tis. Kč


 


     Oddíl 10 – Lesní hospodářství:


     -činnost odborného lesního hospodáře                                                               209,5 tis. Kč


     -výsadba melioračních a zpevňujících dřevin                                                           6,6 tis. Kč


 


     Oddíl 33 – Kultura:


     -příspěvek pro MěKIS (Majáles, Knihovna 21. století)                                        40,0 tis. Kč


 


     Oddíl 61 – Správa:


     -digitalizace Katastrální mapy města Humpolce  a jeho částí                                  50,0 tis. Kč


 


     Oddíl 31 – Vzdělání:


     -příspěvek pro ZŠ Hálkova -Adaptační kurz pro nově vzniklý kolektiv                 12,0 tis. Kč


                                                    -Vzdělávací software a informační zdroje              37,0 tis. Kč


                                                    – Informační gramotnost                                        76,0 tis. Kč


                                                    – Přímé náklady                                                    83,0 tis. Kč


    -příspěvek pro ZŠ Hradská – Vzdělávací software a informační zdroje                  22,0 tis. Kč


                                                    – Informační gramotnost                                        54,0 tis. Kč


                                                    – Přímé náklady                                                  224,0 tis. Kč


    -příspěvek pro MŠ Smetanova – Přímé náklady                                                  134,0 tis. Kč


 


     Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby:


     -poskytnutí půjčky z FRB – SBD Pelhřimov                                                    1 420,0 tis. Kč


     -poskytnutí půjčky z FRB – Město Humpolec                                                    200,0 tis. Kč


 


     Oddíl 35 – Zdravotnictví:


     -příspěvek pro ZSMH (zvýšení)                                                                         194,0 tis. Kč


     -poskytnutí příspěvku Městu Pelhřimov (lékařská pohotovost-dorost)                140,0 tis. Kč


                                           


     Oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek:


      -výměna telemetrie a ovládacího zařízení kamerového systému                             70,0 tis. Kč


 


     Oddíl 36 – Bydlení a územní rozvoj:


                                       -výkupy nemovitostí -navýšení o                                 14 869,0 tis. Kč


     -provozní náklady urnového háje-navýšení o                                                      130,0 tis. Kč


 


     Oddíl 61 – Správa:


     – daň z převodu nemovitostí-navýšení o                                                              840,0 tis. Kč


 


     Oddíl 23 – Vodní hospodářství:


     – prodloužení vodovodu v Plačkově-navýšení o                                                    55,0 tis. Kč


     – havárie a poruchy-navýšení o                                                                           400,0 tis. Kč


     – projektová dokumentace na ČOV Humpolec                                                  300,0 tis. Kč


     – oprava kanalizace v ul. Příčná                                                                          100,0 tis. Kč      


     Oddíl 36 – Bydlení a územní rozvoj:


      -demolice objektu za budovou DPS                                                            1 500,0 tis. Kč


     -projekty, geometrické plány,poplatky – průmyslová zóna Pražská                     875,0 tis. Kč


     -přesun finančních prostředků v rámci veřejného osvětlení                      


       (z VO Lhotka na VO Humpolec)                                                                     140,0 tis. Kč


 


     Oddíl 37 – Životní prostředí:


     -přesun finančních prostředků v rámci veřejné zeleně                           


       (z akce „Stromořadí Cípek“ na akci „Běžná údržba zeleně“)                             180,0 tis. Kč


     Oddíl 35 – Zdravotnictví:


     -oprava a nátěr fasády budovy polikliniky                                                           250,0 tis. Kč


     -stavební úpravy suterénu budovy ZUŠ                                                                50,0 tis. Kč


 


     Oddíl 33 – Kultura:


     -archeologické a terénní úpravy hradu Orlík                                                         80,0 tis. Kč


 


2) Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby:


         zvýšení rozpočtových příjmů   (dotace)


                        OddPa            pol.   4111                                                             162,6  tis. Kč


                        OddPa            pol.   4116                                                             231,1  tis. Kč


                        OddPa            pol.   4122                                                             667,0  tis. Kč


                        OddPa            pol.   4222                                                               50,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                       OddPa   6114   pol.   51..                                                               162,6  tis. Kč


                       OddPa   1036   pol.   5169                                                             209,5  tis. Kč


                       OddPa   1037   pol.   5169                                                                 6,6  tis. Kč


                       OddPa   3319   pol.   5331                                                               40,0  tis. Kč


                       OddPa   3113   pol.   5331                                                             508,0  tis. Kč


                       OddPa   3111   pol.   5331                                                             134,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                       OddPa   6171   pol.   6111                                                               50,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                       OddPa   3612   pol.   5660                                                          1 620,0  tis. Kč    


       


           zvýšení třídy 8 – Financování


                       OddPa             pol.   8115                                                          1 620,0  tis. Kč


        zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                       OddPa   3539   pol.   5331                                                             194,0  tis. Kč    


                       OddPa   3513   pol.   5192                                                             140,0  tis. Kč    


        snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                       OddPa   3599   pol.   5901                                                             144,0  tis. Kč    


                       OddPa   6399   pol.   5901                                                             190,0  tis. Kč    


        zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                       OddPa   5311   pol.   5171                                                               70,0  tis. Kč    


        snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                       OddPa   6399   pol.   5901                                                               70,0  tis. Kč    


        zvýšení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                       OddPa   3639   pol.   6130                                                        14 869,0  tis. Kč    


        zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                       OddPa   3632   pol.   5151                                                             130,0  tis. Kč    


                       OddPa   6171   pol.   5362                                                             840,0  tis. Kč    


        zvýšení rozpočtových příjmů   (kapitálové)


                       OddPa   3639   pol.   3111                                                        15 709,0  tis. Kč    


        snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                       OddPa   6399   pol.   5901                                                             130,0  tis. Kč    


        zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                       OddPa   2310   pol.   5171                                                             200,0  tis. Kč    


                       OddPa   2321   pol.   5171                                                             200,0  tis. Kč


    


        zvýšení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                       OddPa   2310   pol.   6121                                                               55,0  tis. Kč    


                       OddPa   2321   pol.   6126                                                             300,0  tis. Kč    


        zvýšení rozpočtových příjmů   (daňové)


                       OddPa             pol.   1361                                                             755,0  tis. Kč 


        zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)


                       OddPa  2321  pol. 5171                                                                 100,0 tis. Kč                   


        snížení rozpočtových výdajů (běžné)


   &

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Bernard v sobotu zahájí plesovou sezonu

Pá Říj 24 , 2003
První taneční zábavou, která se tuto sobotu bude konat v humpoleckém spolkovém domě, bude 3. ples rodinného pivovaru Bernard. Krátce po 20. hodině jej zahájí předtančení skupiny Trinit a o hudbu během sobotního večera se postará skupina Rotace. V ceně vstupného je pro každého účastníka připravena porce guláše a tři […]

You May Like

Témata