Program 26. rady města Humpolec

Město Humpolec

Městský
úřad Humpolec
, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Program

26. schůze Rady města
Humpolec, která se uskuteční dne 16. března 2005 od 14.00 hodin
v budově Městského úřadu v Humpolci

14,00 hod. – 1. Zahájení jednání

14,00 – 14,05 hod. – 2. Určení ověřovatelů a
zapisovatelky

14,05 – 14,10 hod. – 3. Kontrola plnění usnesení

14,10 – 14,25 hod. – 4. Výsledky hospodaření
příspěvkových organizací města za rok

2004

a) ZŠ Hálkova, ZŠ
Hradská, MŠ Smetanova, ZUŠ G.Mahlera

b) MěKIS Humpolec,
Zdravotni služby, LTNR Humpolec

14,25 – 14,40 hod. – 5. Rozpočet příspěvkových
organizací města na rok 2005 včetně

odpisových plánů

a) MŠ Smetanova, ZŠ
Hálkova, ZŠ Hradská, ZUŠ G.Mahlera

b) MěKIS Humpolec,
Zdravotni služby, LTNR Humpolec

14,40 – 14,45 hod. – 6. Informace o uvolnění
prostředků z rezervního fondu MěKIS

14,45 – 14,50 hod. – 7. Odepsání nedobytných
pohledávek MěKIS

14,50 – 15,20 hod. – 8. Převod vzdělávacích činností
k DDM pod základní školy

15,20 – 15,30 hod. – 9. Zápis dětí do 1. ročníku
základních škol v Humpolci pro rok

2005/2006

15,30 – 15,40 hod. – 10. Projekt zdravé město – Místní
agendy 21

15,40 – 15,50 hod. – 11. Celoevropská akce „Evropský
týden mobility“ a „Evropská den

bez aut“

15,50 – 16,00 hod. – 12. Pronájem nebytových prostor

. kancelář 2.26
v 1. patře budovy MěÚ Humpolec č.p. 301 –

pí. P.Vacatová

P ř e
s t á v k a

16,10 – 16,20 hod. – 13. Záměr prodeje nemovitosti

a) poz.p. KN č. 1762 v k.ú.
Humpolec – J. Kalendová

b) část poz.p. KN č. 413/1
v k.ú. Humpolec – manž. Bártlovi

16,20 – 16,30 hod. – 14. Záměry výkupů nemovitostí

a) část poz.p.p. KN
č. 1856/10 v k.ú. Humpolec – manž. Hrůzovi

b) parc. PK č. 2036 a
2037/1 v k.ú. Humpolec – pí. M.Staňková a p.

J.Sobotka

c) část poz.p. KN č.
1229/1 v k.ú. Humpolec – pí. J.Uhlířová

16,30 – 16,35 hod. – 15. Pronájem pozemku

a) část
poz.p. KN č. 2520/37 v k.ú. Humpolec – p. R.Apelt

16,35 – 16,50 hod. – 16. Bytové záležitosti

a) přidělení
obecních bytů

b) výměna bytů – pí.
B. Čapková x p. V Čapek

c) výměna bytů – pí.
J.Jakoubková x pí. J.Dobrovolná

d) přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou

16,50 – 16,55 hod. – 17. Jmenování komisí pro veřejné
zakázky

a) ZTV
lokalita Cípek

b) Oprava chodníků
a komunikace ul. Hálkova

c) Společná komise
pro zakázky do finančního limitu 2 mil. Kč

16,55 – 17,10 hod. – 18. Vyhodnocení veřejných
zakázek

a)
Kanalizace ul. Zahradní

b) Prodloužení
kanalizace Hněvkovice

c) Technický dozor
na stavbu – intenzifikace ČOV

d) Chalupa Na
Bělici č.p. 38 v Kalištích

17,10 – 17,15 hod. – 19. Spolupořadatelství při II.
Ročníku „Slet Čarodějnic“

17,15 – 17,20 hod. – 20. Žádost MěKIS o pronájem
Horního náměstí – Majáles 2005

17,20 – 17,25 hod. – 21. Souhlas s použitím
znaku města Humpolec

17,25 – 17,35 hod. – 22. Zpráva o stavu veřejného
pořádku ve městě za rok 2004

17,35 – 17,45 hod. – 23. Partnerství
v Globálním grantu

17,45 – 18,00 hod. – 24. Různé

18,00 hod. – 25. Závěr

V Humpolci 9. března 2005

Axl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Jak si zasportovat

Po Bře 14 , 2005
Město Humpolec Městský úřad Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec Program 26. schůze Rady města Humpolec, která se uskuteční dne 16. března 2005 od 14.00 hodin v budově Městského úřadu v Humpolci 14,00 hod. – 1. Zahájení jednání 14,00 – 14,05 hod. – 2. Určení ověřovatelů a zapisovatelky 14,05 […]

Témata