Program 26. rady města Humpolec

Město Humpolec

Městský
úřad Humpolec
, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Program

26. schůze Rady města
Humpolec, která se uskuteční dne 16. března 2005 od 14.00 hodin
v budově Městského úřadu v Humpolci

14,00 hod. – 1. Zahájení jednání

14,00 – 14,05 hod. – 2. Určení ověřovatelů a
zapisovatelky

14,05 – 14,10 hod. – 3. Kontrola plnění usnesení

14,10 – 14,25 hod. – 4. Výsledky hospodaření
příspěvkových organizací města za rok

2004

a) ZŠ Hálkova, ZŠ
Hradská, MŠ Smetanova, ZUŠ G.Mahlera

b) MěKIS Humpolec,
Zdravotni služby, LTNR Humpolec

14,25 – 14,40 hod. – 5. Rozpočet příspěvkových
organizací města na rok 2005 včetně

odpisových plánů

a) MŠ Smetanova, ZŠ
Hálkova, ZŠ Hradská, ZUŠ G.Mahlera

b) MěKIS Humpolec,
Zdravotni služby, LTNR Humpolec

14,40 – 14,45 hod. – 6. Informace o uvolnění
prostředků z rezervního fondu MěKIS

14,45 – 14,50 hod. – 7. Odepsání nedobytných
pohledávek MěKIS

14,50 – 15,20 hod. – 8. Převod vzdělávacích činností
k DDM pod základní školy

15,20 – 15,30 hod. – 9. Zápis dětí do 1. ročníku
základních škol v Humpolci pro rok

2005/2006

15,30 – 15,40 hod. – 10. Projekt zdravé město – Místní
agendy 21

15,40 – 15,50 hod. – 11. Celoevropská akce „Evropský
týden mobility“ a „Evropská den

bez aut“

15,50 – 16,00 hod. – 12. Pronájem nebytových prostor

. kancelář 2.26
v 1. patře budovy MěÚ Humpolec č.p. 301 –

pí. P.Vacatová

P ř e
s t á v k a

16,10 – 16,20 hod. – 13. Záměr prodeje nemovitosti

a) poz.p. KN č. 1762 v k.ú.
Humpolec – J. Kalendová

b) část poz.p. KN č. 413/1
v k.ú. Humpolec – manž. Bártlovi

16,20 – 16,30 hod. – 14. Záměry výkupů nemovitostí

a) část poz.p.p. KN
č. 1856/10 v k.ú. Humpolec – manž. Hrůzovi

b) parc. PK č. 2036 a
2037/1 v k.ú. Humpolec – pí. M.Staňková a p.

J.Sobotka

c) část poz.p. KN č.
1229/1 v k.ú. Humpolec – pí. J.Uhlířová

16,30 – 16,35 hod. – 15. Pronájem pozemku

a) část
poz.p. KN č. 2520/37 v k.ú. Humpolec – p. R.Apelt

16,35 – 16,50 hod. – 16. Bytové záležitosti

a) přidělení
obecních bytů

b) výměna bytů – pí.
B. Čapková x p. V Čapek

c) výměna bytů – pí.
J.Jakoubková x pí. J.Dobrovolná

d) přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou

16,50 – 16,55 hod. – 17. Jmenování komisí pro veřejné
zakázky

a) ZTV
lokalita Cípek

b) Oprava chodníků
a komunikace ul. Hálkova

c) Společná komise
pro zakázky do finančního limitu 2 mil. Kč

16,55 – 17,10 hod. – 18. Vyhodnocení veřejných
zakázek

a)
Kanalizace ul. Zahradní

b) Prodloužení
kanalizace Hněvkovice

c) Technický dozor
na stavbu – intenzifikace ČOV

d) Chalupa Na
Bělici č.p. 38 v Kalištích

17,10 – 17,15 hod. – 19. Spolupořadatelství při II.
Ročníku „Slet Čarodějnic“

17,15 – 17,20 hod. – 20. Žádost MěKIS o pronájem
Horního náměstí – Majáles 2005

17,20 – 17,25 hod. – 21. Souhlas s použitím
znaku města Humpolec

17,25 – 17,35 hod. – 22. Zpráva o stavu veřejného
pořádku ve městě za rok 2004

17,35 – 17,45 hod. – 23. Partnerství
v Globálním grantu

17,45 – 18,00 hod. – 24. Různé

18,00 hod. – 25. Závěr

V Humpolci 9. března 2005

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Jak si zasportovat

Po Bře 14 , 2005
Poslední moje dietové období skončilo poněkud nezdarem. Nejen, že jsem nezhubla dle svých představ, ale sádlo se ke všemu ještě přemístilo na ty nejnevhodnější tělesné partie. Ovšem vzdávat boj ještě před zatroubením polnic, to není můj styl. Dobře vím, že celé tajemství štíhlé postavy spočívá v zajištění většího výdeje energie, […]

You May Like

Témata