43. schůze rady města

Usnesení ze 43. schůze Rady města Humpolec ze dne 21. 6. 2006.

1001.

Rada města

a) neschvaluje
závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce
fotbalového hřiště v Humpolci“ a ruší tuto veřejnou zakázku v celém
rozsahu bez udání důvodu ve smyslu zadávacích podmínek,

b) ukládá
vypsat nové výběrové řízení na Rekonstrukci fotbalového hřiště v Humpolci
dle zákona č. 40/2006 v platném znění.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: oznámení o zrušení veřejné zakázky do 5. 7.
2006

1002.

Rada města

a)
schvaluje v souladu se schválenými Pravidly o hospodaření
s byty ve vlastnictví města v rámci „zájmů a závazků“ přidělení
uvolněného bytu č. 12 o vel. 2+1 v ul. Na Skalce v Humpolci nájemci:
manželé Josef a Alena Koubkovi, Hálkova 591, Humpolec,

b) ukládá
s uvedeným žadatelem po rekonstrukci bytu uzavřít nájemní smlouvu na byt.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: uzavřít smlouvu do
30. 8. 2006.

1003.

Rada města

schvaluje použití finančních
prostředků z fondu reprodukce investičního majetku organizace MěKIS ve
výši 1 200 000,– Kč.

Odpovědnost: Marcela
Kubíčková, ředitelka MěKIS Humpolec

Mgr.
Jiří Kučer
starosta
města

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr.
Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Po stopách historie

Ne Čvc 2 , 2006
Usnesení ze 43. schůze Rady města Humpolec ze dne 21. 6. 2006. 1001. Rada města a) neschvaluje závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce fotbalového hřiště v Humpolci“ a ruší tuto veřejnou zakázku v celém rozsahu bez udání důvodu ve smyslu zadávacích podmínek, b) ukládá vypsat nové […]

Témata