13. zasedání Zastupitelstva města

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se uskuteční dne 29. září 2004 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci.

Bude se mluvit o sterilizaci!!!

Předpokládaný čas                                  Jednotlivé body programu zasedání


projednání                                                  (případnou informaci podá …….)     


  15,00 hod.  –  1. Zahájení zasedání


15,00 – 15,05 hod. –  2. Ověření zápisu z minulého jednání, určení               


        ověřovatelů a zapisovatele


15,05 – 15,15 hod. –  3. Kontrola plnění usnesení ZM


                                      (ing. T.Křišťan- místostarosta)


15,15 – 15,25 hod.  –  4. Zpráva o činnosti Rady města


                                                          (ing. T.Křišťan – místostarosta)


15,25 – 15,40 hod. –   5. Výsledky hospodaření Města Humpolec k 31.8.2004


                                      (Mgr. Jiří Kučera – starosta města, J.Veselá-vedoucí                                          


                                      EO)


15,40 –  16,00 hod. –  6. Rozpočtová opatření pro rok 2004


                                      (Mgr. Jiří Kučera – starosta města, J.Veselá-


                                       vedoucí EO)


16,00 – 16,10 hod.  –  7.  Zastavovací studie lokality rodinných domků v ul.


                                        Mírová (ing.T.Křištan-místostarosta, .Jůzl-vedoucí


                                        OMH)


16,10 – 16,20 hod.  –  8.  Digitální technická mapa města Humpolec


                                        (ing.T.Křištan-místostarosta, J.Jůzl-vedoucí OMH)


16,20 –  16,30 hod. –  9.  Smlouva o budoucí smlouvě – věcného břemeno pro                   


Český TELECOM  a.s. v ul. Litochleby


(ing.T.Křištan-místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


16,30  –  16,50 hod.  – 10. Záměry prodejů nemovitostí


          (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


         a) poz.p. KN č. 2151/127 v k.ú. Humpolec – aukce


              pozemku pro výstavbu RD v lokalitě Cípek


         b) poz.p. KN č. 39/9 v k.ú. Humpolec – aukce    


              pozemku v ul. Rekovská


         c) poz.p. KN č. 224/6 díl „a“ v k.ú. Humpolec – manž.


              Trnkovi


         d) st.p. KN č. 290/2 a poz.p. KN č. 2515/7 v k.ú.


              Humpolec – p. Fr. Jaroš


 


         e) poz.p. KN č. 2485/8 v k.ú. Humpolec – manž.


             Caranovi


         f) díly „a“ a „c“ sloučené do poz p. KN č. 724/25 v k.ú.


              Humpolec – VODAK Humpolec s.r.o.


16,50  –  17,00 hod. – 11. Zrušení usnesení ZM č. 169/2003


(ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


. prodej poz.p. PK č. 497/4 v k.ú. Plačkov – ing


   B.Salavec


17,00 –  17,10 hod. –  12. Dodatek ke kupní smlouvě


(ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí  OMH)


. prodej pozemků pro výstavbu rodinných domků


  v lokalitě Cípek  


17,10 –  17,20 hod.  –  13. Převod movitého majetku


(ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


. pH-metr a předvážky pro Gymnázium Dr.A.Hrdličky v  Humpolci


17,20  –  17,30 hod. –  14. Dodatek zřizovací listiny ZŠ Hálkova Humpolec


                                       (Mgr.R.Brzoň-místostarosta, M.Koudelková-vedoucí


  oddělení školství EO)


17,30  –  17,45 hod. –  15. Volné návrhy


    17,45 hod.  – 16. Závěr


 


V Humpolci dne 17.9.2004                  


 


 


 


 


 


 


 


Mgr. Jiří Kučera                                                                                 


     starosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Seskok padákem – drama v oblacích

So Zář 25 , 2004
Tandemový seskok padákem z výšky 3000 metrů spojený s přímým vstupem do vysílání měl absolvovat v neděli na jihlavském letišti v Henčově redaktor Českého rozhlasu Petr Hladík. Zamýšlená reportáž ze zhruba šest minut trvajícího letu na padáku s instruktorem na zádech se však nečekaně zdramatizovala.

You May Like

Témata