A pak že prý je to s naší mládeží špatné…

7

Zcela jistě tomu tak není. Můžete se o tom přesvědčit v dopise, který nám do redakce zaslal student humpolecké obchodní školy.

Dobrý den, redakce Humpoláku,
jsem student Střední školy obchodní tady v Humpolci. Chtěl bych se s vámi podělit o zážitky z tohoto školního půlroku. V březnu minulého školního roku jsem já a tři další studenti z této školy začali pracovat na žádosti o grant na Mezinárodní výměnu mládeže od Evropské Unie. Na tento nápad zkusit sepsat grant na Mezinárodní výměnu mládeže nás přivedla paní učitelka Kolářová, která nám pomáhala s žádostí. V září, když jsme se dozvěděli, že nám byl grant schválen, tak jsme požádali o pomoc s projektem o.s. Hodinu H z Pelhřimova, která nám s přípravou a s celou organizací projektu pomohla. V říjnu jsme tedy hostili v Pelhřimově účastníky této výměny – byli to mladí lidé z Polska, Maďarska a Bulharska. Název výměny byl „Let´s live together“. Během toho projektu jsme diskutovali o problémech diskriminace v zemích EU, získali spoustu zážitků a zdokonalili jsme se v anglickém jazyce. Po skončení této výměnu mi o.s Hodina H nabídla jet na Mezinárodní výměnu na Slovensko. Zašel jsem tedy s žádostí za paní ředitelkou školy Mgr. Loskotovou. Paní ředitelka tuto moji žádost schválila a popřála mi hodně štěstí. Této výměny na Slovensku, přesněji u jezera Domaša, se ještě účastnili dva další studenti této školy, kterým tuto možnost nabídla paní učitelka Kolářová. Na Slovensku jsme strávili krásný týden plný zážitků a dobrodružství (to když jsme sjížděli řeku Dunajec).
V prosinci se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Na programu pro návštěvníky pracovali všichni učitelé v čele s Ing.Tomšů a Mgr.Domšovou. Tento den se opravdu povedl. Již se těším na měsíc květen, kdy škola oslaví své 130. výročí.
Koncem prosince naše třída (3.OB) přihlásila naši paní učitelku Mgr.Domšovou do soutěže nesoucí název „Zlatý Ámos“. Je to soutěž o nejoblíbenějšího učitele v ČR. Krajského kola (18.2.2008-Jihlava) se zúčastní paní učitelka společně se třemi žáky, kteří již pilně pracují na její obhajobě.
Já společně s několika žáky jsme začali dělat kurz účetnictví, který si na této škole může během studia udělat každý student se zájmem o tento obor. Tento kurz je pod vedením paní učitelky Mgr.Paclíkové.
Paní učitelka Ing.Tomšů nám nabídla na začátku ledna účast v soutěži „Cesta do EP“ . Jedná se o soutěž, ve které se soutěží o poznávací zájezd do Bruselu, sídla EU. Tato soutěž je pod záštitou EU a poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové.  Do této soutěže jsem se přihlásil „bohužel“ pouze já (spolužáci asi neměli zájem nebo čas). Po vypracování prvního úkolu s pomocí paní učitelky Ing.Tomšů,  jsem čekal, jestli postoupím dál nebo jestli má cesta soutěží končí. Má cesta nekončí, dostal jsem se do kola druhého, ve kterém mi bude zadán úkol (miniprojekt), který bych měl za pomoci tutora se snažit vyřešit.
Nyní se již chystám na další Mezinárodní výměnu mládeže.Ta se bude opět odehrávat na Slovensku a bude tématicky zaměřena na rovnoprávnost ve 20. a 21.století. Zde mi opět škola vyšla vstříc a povolila mi účast na této výměně (českou skupinu opět vysílá o.s Hodina Pelhřimov). (Po návratu vám pošlu zprávu o této výměně.)
A proč vám toto všechno píši? Píší vám to, protože bych chtěl upozornit na aktivity žáků této školy, na školu samotnou, její vedení a učitele bez jejich podpory by toto všechno nebylo možné. Proto bych chtěl prostřednictvím vašeho internetové serveru o Humpolci a jeho okolí poděkovat všem zaměstnancům této „skvělé“ školy.


S pozdravem Aleš Urban, student školy (3.OB)


Za redakci Humpoláka gratulujeme Aleši Urbanovi k úspěchu v soutěži a Střední škole obchodní k tomu, jak vychovává, vzdělává a motivuje své studenty.

myska

7 thoughts on “A pak že prý je to s naší mládeží špatné…

  1. Pokud by věty nezačínaly „já“, text by působil lépe. Jinak samozřejmě blahopřeji k úspěchům.

    1. Konečně se také našel nějaký nový mladý pisatel, doufám, že bude více článků. SUPER! také se připojuji ke gratulaci.
      PP

  2. Málem jsem se rozbrečel. Výměnné pobyty mládeže – to je toho. Ješte ke všemu s lidmi z východu, kterými jsou naše fabriky přeplněny a ve městě v důsledku toho rozrůstá zločinnost enormním tempem. Prosím takového články si příště strčte za klobouk.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Únor 1948 v Humpolci

Pá Úno 1 , 2008
Letos tomu bude již 60 let, kdy došlo ke komunistickému převratu v Československu, který proběhl mezi 17. a 25.únorem v roce 1948. S přihlédnutím k významnému „výročí Vítězného února“ (řečeno slovníkem komunistických ideologů) požádalo občanské sdružení Poslední soukeník pamětníka této pohnuté doby – pana Pavla Motejla o sepsání jeho osobních […]

You May Like

Témata