Fasády historických objektů i letos pomohou zkrášlit historické budovy ve městě

Unikátní grantový program města Humpolce známý pod názvem Fasády historických objektů si už po sedmnácté klade za cíl podpořit zachování historických budov ve městě.

Přitom nejde „jen“ o jejich vzhled, ale hlavně o zhodnocení stavebně-technického stavu objektů. Majitelé historických budov postavených do roku 1945 mohou o finanční příspěvek žádat od 3. února do 12. března 2021 prostřednictvím vyplněné žádosti a dodaných příloh.

Žadatelem může být fyzická i právnická osoba, která je majitelem dané stavby. Pokud je objekt ve vymezeném území historické zástavby, spoluúčast potenciálního příjemce grantu činí minimálně padesát procent. Pokud stavba stojí mimo toto území, ale části její fasády jsou exponované do veřejného prostranství, majitel může žádost do grantového řízení také podat, nicméně jeho spoluúčast je v takovém případě minimálně sedmdesát procent. Grant je určený rovněž pro obnovu výplní oken a dveří pro objekty sídlící na Horním a Dolním náměstí. I v takovém případě je spoluúčast úspěšného žadatele minimálně sedmdesát procent. Důležité je zmínit, že maximální výše příspěvku z grantu na jeden projekt může činit až 250 tisíc korun, přičemž celkově je pro tento grantový program zatím navrženo 500 tisíc korun s tím, že konečnou výši alokované částky budou schvalovat ještě humpolečtí zastupitelé na svém únorovém zasedání.

 

Vyplněnou žádost o zařazení do grantového řízení, povinné přílohy a reálnost předloženého rozpočtu oprav posuzuje grantová komise, která zastupitelstvu města navrhne rozdělení příspěvku. Právě zastupitelstvo rozhodne, kdo a v jaké výši dotaci získá. Veškeré informace včetně formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města. Administrátorem a garantem programu je Odbor životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Humpolec, více informací poskytne konkrétně Marie Sidorenková, telefonní číslo: 565518185, e-mail: marie.sidorenkova@mesto-humpolec.cz.

 

Grantový program Fasády historických objektů 2021

 

  • pro grant navrženo celkem

(výši schválí únorové zastupitelstvo)              500 000 korun

  • jeden žadatel může získat max                 250 000 korun

+ spoluúčast žadatele ve výši             50 % (pokud dům stojí ve vymezeném území,

tzn. centrum města a přilehlé ulice),

nebo + spoluúčast žadatele ve výši   70 % (pokud dům stojí v nevymezeném území;

pokud žadatel finance použije na obnovu výplní)

 

  • termín podání žádostiod 3. února do 12. března 2021
  • odevzdání žádosti                                    osobně na podatelně MěÚ Humpolec, datovou schránkou, zasláním poštou

 

  • v případě schválení žádosti musí být rekonstrukce uskutečněna nejpozději do konce října 2021
  • zhodnocení a vyúčtování dotace musí majitel opraveného domu odevzdat do 15. listopadu 2021

Odkazy

Zodpovídá: Mgr. Aneta Slavíková

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Také letos je tu pro vás soutěž PHOTOGRAPHIA NATURA

Út Led 26 , 2021
„Naštěstí jsou záliby a aktivity, které lze provozovat i v současném nouzovém stavu.

You May Like

Témata