Hledáte zaměstnání? Pracujte pro Městský úřad Humpolec.

Oznámení výběrového řízení na pozici úředník/úřednice pro zajišťování výkonu veřejné správy na úseku občanských průkazů v rámci Odboru vnitřních věcí.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Bc. Jiří Fiala, tajemník Městského úřadu Humpolec vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na pozici

úředník/úřednice pro zajišťování výkonu veřejné správy na úseku občanských průkazů v rámci Odboru vnitřních věcí MěÚ Humpolec

s místem výkonu práce Horní náměstí 300, Humpolec

požadujeme :

· minimálně střední odborné vzdělání s maturitou

· vysoké pracovní nasazení, samostatnost a komunikativnost

· velmi dobrá znalost v používání běžného kancelářského software

· orientace ve správním území obecního úřadu Obce s rozšířenou působností

Humpolec

· alespoň minimální zkušenosti s výkonem veřejné správy výhodou

· základní znalost komunikace v anglickém nebo německém jazyce výhodou

nabízíme :

· pracovní poměr na dobu neurčitou

· 8. platovou třídu

· zaměstnanecký poměr od 1.7.2006

· pestrou a tvořivou práci v mladém kolektivu

zájemce musí splňovat tyto předpoklady pro vznik pracovního poměru:

· státní občanství ČR, popřípadě cizí státní občanství za podmínky trvalého pobytu v ČR

· dosažení věku 18 let

· bezúhonnost

· způsobilost k právním úkonům

zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti :

· jméno a příjmení, titul zájemce

· datum a místo narození zájemce

· státní příslušnost zájemce

· místo trvalého pobytu zájemce

· číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu

· datum a podpis zájemce

k přihlášce je nutno přiložit :

· životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním vzdělání a zaměstnáních a

o dalších odborných znalostech a dovednostech týkajících se oblasti pozice

výběrového řízení

· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobným

Čtěte dále:   Radniční listy

dokladem příslušného státu)

· ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 18. května 2006 včetně na adrese :

Městský úřad Humpolec

Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Horní náměstí 300

396 22 Humpolec

V Humpolci 5.4.2006

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Bezpečnost chodců i řidičů na humpoleckých silnicích

Pá Dub 7 , 2006
Řidiče projíždějící Humpolcem, kteří nerespektují stanovenou rychlost jízdy ve městech a obcích, upozorní na tento nešvar nový informační panel. Na něm se zobrazí aktuální rychlost jízdy a případně i upozorní na možné nebezpečí na vozovce. Čtěte dále:   Humpolecké farmářské trhy

You May Like

Témata