Informace z městského úřadu

Informace o záměrech směny, výkupu, pronájmu a prodeje nemovitostí před jejich projednáním v Zastupitelstvu města Humpolec.

Oznámení


           Město Humpolec na základě zákona č. 128/2000 Sb. zveřejňuje před projednáním v Zastupitelstvu města Humpolec záměr směny a bezúplatného převodu následujících nemovitostí


Katastrální území Humpolec: 


1.      Směna p. p. KN č. 1595/19 o výměře 8 627 m2, KN č. 1609/9 o výměře 11 679 m2, KN č. 1595/18 o výměře 685 m2, KN č. 2527/17 o výměře 1 140 m2 a KN č. 2526/4 o výměře 668 m2 (vlastnictví Pozemkového fondu) za p. p. KN č. 1589/6 o výměře 4 882 m2 a část PK č. 1589/1 o výměře cca 17 917 m2 (vlastnictví města) vše v katastrálním území Humpolec v ceně znaleckých posudků a následný bezúplatný převod MO ČRS.


 Dnem zveřejnění na úřední desce je 12. 3. 2004 15-ti denní zákonná lhůta uplyne 28. 3. 2004. Poté bude návrh předložen Zastupitelstvu města Humpolec k projednání.


Zveřejnil: Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta 


Oznámení


            Město Humpolec na základě zákona č. 128/2000 Sb. zveřejňuje před projednáním v Zastupitelstvu města Humpolec záměr výkupu následujících nemovitostí


Katastrální území Humpolec: 


1.      Výkup p. p. KN č. 2570/9 o výměře 21 m2 a KN č. 2570/10 o výměře 120 m2 vše v k. ú. Humpolec (původní k. ú. Komorovice) za cenu dle znaleckého posudku.


 Dnem zveřejnění na úřední desce je 12. 3. 2004 15-ti denní zákonná lhůta uplyne 28. 3. 2004. Poté bude návrh předložen Zastupitelstvu města Humpolec k projednání.


 Zveřejnil: Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta 


  

Oznámení


            Město Humpolec na základě zákona č. 128/2000 Sb. zveřejňuje před projednáním v Zastupitelstvu města Humpolec záměr výkupu následujících nemovitostí


 Katastrální území Humpolec:


1.      Výkup p. p. KN č. 689 o výměře 93 m2 v k. ú. Humpolec za cenu 100,- Kč za 1 m2 plochy.


2.      Výkup p. p. KN č. 1364/2 o výměře 17 171 m2, KN č. 1364/5 o výměře 15 134 m2 a KN č. 1364/6 o výměře 200 m2 vše v k. ú. Humpolec.


 Dnem zveřejnění na úřední desce je 12. 3. 2004 15-ti denní zákonná lhůta uplyne 28. 3. 2004. Poté bude návrh předložen Zastupitelstvu města Humpolec k projednání.


 Zveřejnil: Ing. Tomáš Křišťan
místostarostaOznámení


             Město Humpolec na základě zákona č. 128/2000 Sb. zveřejňuje před projednáním v Zastupitelstvu města Humpolec záměr pronájmu     následujících nemovitostí


 Katastrální území Humpolec:


1.      Pronájem části p. p. KN č. 1222/8 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Humpolec za cenu 5,- Kč za 1 m2 plochy, včetně plechové kolny na N odpady.


2.      Pronájem p. p. st. KN č. 362 o výměře 191 m2 v k. ú. Humpolec za cenu 5,- Kč za 1 m2 plochy.


 Dnem zveřejnění na úřední desce je 12. 3. 2004 15-ti denní zákonná lhůta uplyne 28. 3. 2004. Poté bude návrh předložen Zastupitelstvu města Humpolec k projednání.


Zveřejnil: Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta 

Oznámení


             Město Humpolec na základě zákona č. 128/2000 Sb. zveřejňuje před projednáním v Zastupitelstvu města Humpolec záměr prodeje následujících nemovitostí


 Katastrální území Humpolec:


1.      Prodej p. p. KN č. 803/3 o výměře 371 m2 v k. ú. Humpolec za cenu 200,- Kč za 1 m2 plochy.


2.      Prodej části p. p. KN č. 395/2 o výměře cca 2 500 m2 v k. ú. Humpolec za cenu 450,- Kč za 1 m2 plochy


 Dnem zveřejnění na úřední desce je 12. 3. 2004 15-ti denní zákonná lhůta uplyne 28. 3. 2004. Poté bude návrh předložen Zastupitelstvu města Humpolec k projednání.


 Zveřejnil: Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta 


Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Podělaná španělská vláda

St Bře 17 , 2004
Když jsem dneska přišel do práce a ráno si otevřel Internet, nevěděl jsem ještě co mě čeká. Kouknu se na místní harrisburský plátek, sjedu výsledky NHL, prostě phoda. Pak juknu na stránky MF-DNES a tam na mě křičí titulek „Španělé ustupují teroristům – stahují vojáky z Iráku“. Šok trvá docela […]

You May Like

Témata